Forbedret dækning af værktøj

uden for forsikringsstedet

Vi har valgt at forenkle og forbedre vilkårene, så det kommer kunden til gode.

Skelner ikke mellem arbejdsplads og bygge- og anlægsplads

Vi har tidligere undtaget værktøj på bygge-og anlægspladser. Derefter kunne kunden tilvælge dækning for værktøj på arbejdspladser. Dette har givet anledning til uklarheder og tvivl ved skadesituationer.

Vi skelner nu ikke længere mellem begreberne "arbejdsplads" og "bygge- og anlægsplads". Nu kalder vi det blot "arbejdsplads", og det dækker over alle former for arbejdspladser, store som små, og dækningen opnås automatisk af alle kunder.

I forsikringsvilkårene står der nu:

Løsøre, der befinder sig udenfor forsikringsstedet:

  • Genstande, som hører til virksomhedens art, og befinder sig i bygninger i Norden, men udenfor i de(t) i forsikringsaftalen oplyste forsikringssted(er) med i alt indtil 200.000 kr. Forsikringsaftalens sikkerhedsforskrifter er gældende herfor. (se dog afsnittet ”begrænsning af værktøj og materialer på arbejdspladser”).

Begrænsninger for værktøj og materialer på arbejdspladser:

For værktøj og materialer, der befinder sig i bygninger, stålcontainere eller skurvogne på arbejdspladser:

  • I bygninger og stålcontainer med indtil 20.000 kr. pr. genstand, dog maks. 200.000 kr. pr. begivenhed.
  • I skurvogn med indtil 5.000 kr. pr. genstand dog maks. 25.000 kr. pr. begivenhed.