BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Indsamling


Generelt

Vi indsamler de personoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nummer, mail og eventuelle helbredsoplysninger, vi modtager i forbindelse med anmodning, oprettelse eller administration af din(e) forsikring(er) samt skadebehandling.

Vi vil typisk indhenter oplysningerne fra dig, fra offentligt tilgængelige registre, som eksempelvis BBR-registeret, Det Digitale Motorregister (DMR) eller på baggrund af et samtykke.


If.dk

Når du som bruger besøger Ifs hjemmeside opsamler vi de oplysninger, som du indtaster eller afgiver, evt. i forbindelse med beregning af et tilbud på en forsikring eller et andet sted på Ifs hjemmeside, herunder vores chat-funktion. Det kan være oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, mail, IP-adresse m.v.


Anvendelse

Vi bruger dine personoplysninger, idet omfang de er nødvendige for at tilbyde, oprette og administrere forsikringer samt skadebehandle. Oplysningerne bliver også brugt i overensstemmelse med gældende lovgivning til forsikringsanalyser, produktudvikling, kvalitetssikring, uddannelse, markedsanalyser, markedsføring, rådgivning, salgsstyring og til fastlæggelse af generel brugeradfærd.


Opbevaring

Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe de kræves til opfyldelse af de saglige formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, herunder til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser og så længe, at det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.


Videregivelse

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at en begrænset persongruppe har adgang til de oplysninger, vi har om dig.

Personoplysningerne kan til de nævnte formål også videregives til selskaber og organisationer, som vi samarbejder med, såvel indenfor som udenfor EØS- og EU-området.

I visse tilfælde videregiver vi de personoplysninger, vi behandler om dig til leverandører vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester, sociale medier med henblik på vores markedsføring, i forbindelse med bestilling, salg, opgaver og skadebehandling eller anden overførsel af indholdet på if.dk eller andre tjenester.

Vi har et samarbejde med den uafhængige anmeldelsesside Trustpilot, og i den forbindelse videregives oplysninger om dit navn, mailadresse og ordrenummer efter køb af forsikring(er) og anmeldelse af skade(r) på vores hjemmeside. Dette gøres for at hjælpe os i vores bestræbelser på at blive endnu bedre.

Derudover udføres visse funktioner af databehandlere på vegne af os og dine personoplysninger vil kunne overlades vores databehandlere i forbindelse med varetagelsen af disse administrative funktioner. Vores databehandlere behandler udelukkende personoplysningerne på vegne af og efter instruks fra os.

Hvis det følger af en domstolsafgørelse, hvis det er påkrævet eller hjemlet efter gældende lovgivning, herunder hvis vi har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav.

Vi videregiver kun oplysningerne til tredjemand i det omfang dette er beskrevet i denne politik.


Datasikkerhed på if.dk

If.dk benytter en 128 bit SSL kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til If Skadeforsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. mail til If ikke er krypteret.

Indsigt i registrerede oplysninger
Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.

Henvendelse og klager herom kan ske til:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsikräng AB (Publ.), Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

Du kan også klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre


Cookies

Her kan du få information om Ifs brug af cookies på vores hjemmeside: Ifs brug af cookies