Vores persondatapolitik og dine personoplysninger

Ifs persondatapolitik og behandling af dine personoplysninger

Du betror os en stor mængde oplysninger, når du bruger vores tjenester eller er i kontakt med os. Vi prioriterer databeskyttelse meget højt, og vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i henhold til gældende persondatalovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 og Databeskyttelsesloven (”GDPR”).

Denne persondatapolitik finder anvendelse på enhver behandling, som vi foretager af dine personoplysninger, herunder oplysninger du giver som besøgende på vores hjemmeside eller ved brug af vores digitale tjenester, som fx If apps og Mine Sider. Vi behandler bl.a. oplysninger om vores nuværende og potentielle kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere mv.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

If Skadeförsäkring AB, registreringsnummer 516401-8102, adresse: 106 80 Stockholm, Sverige, som også driver virksomhed via selskabets filialer i bl.a. Danmark, (“If”, “vi”, “os”) er dataansvarlig for alle personoplysninger vedrørende skadeforsikringsvirksomhed.

If Liv AB, registreringsnummer 516406-0252, adresse: 106 80 Stockholm, Sverige, som også driver virksomhed via selskabets filialer i bl.a. Danmark, er dataansvarlig for alle personoplysninger vedrørende livsforsikringsvirksomhed.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os på adressen, som fremgår nedenfor i afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Dine rettigheder og hvordan du benytter dem
Om dine rettigheder

Vi ønsker at være tydelige og åbne omkring, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, og vi ønsker at sikre, at personoplysningerne er opdaterede. Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine nedenstående rettigheder, bedes du venligst kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@if.se. Du kan også kontakte vores lokale repræsentanter i Danmark ved at sende en e-mail til uw.kvalitet@if.dk eller et brev til If Skadeforsikring, att.: UW/Kvalitet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre.

Du kan få adgang til dine personoplysninger på Mine Sider. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du anmode om at få en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ved at sende en e-mail til uw.kvalitet@if.dk eller et brev til If Skadeforsikring, att.: UW/Kvalitet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre.

Vi identificerer altid vores kunder, før vi giver dem adgang til deres oplysninger.

Ret til at blive informeret

Du har ret til at blive informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi informerer dig via denne persondatapolitik og ved at besvare dine spørgsmål.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til sletning af personoplysninger (”retten til at blive glemt”)

Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger eller til at få dine personoplysninger fjernet fra vores systemer. Denne rettighed finder f.eks. anvendelse i følgende tilfælde:

 1. hvis det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare dine personoplysninger af hensyn til de formål, hvormed vi indsamlede oplysningerne, f.eks. hvis du har opsagt din forsikring, og du ikke er berettiget til nogen betalinger fra os (forældelsesfristen er udløbet);
 2. hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage, f.eks. hvis du har givet samtykke til direkte markedsføring, og du trækker dette samtykke tilbage;
 3. hvis vi har baseret vores behandling af dine personoplysninger på legitim interesse, og du mener, at vores interesse ikke opvejer dine interesser og rettigheder, f.eks. i tilfælde hvor vi udfører markedsføring;
 4. hvis vi har anvendt dine personoplysninger på en måde, som ikke stemmer overnes med gældende ret, f.eks. hvis vi har gemt dine personoplysninger i en længere periode end nødvendigt;
 5. hvis vi har en retlig forpligtelse til at slette dine personoplysninger, f.eks. i tilfælde hvor der i henhold til gældende ret er en tidsgrænse for, hvor længe vi må gemme dine personoplysninger; eller
 6. hvis vi behandler dine personoplysninger uden lovhjemmel.

Vi gør opmærksom på, at retten til sletning af personoplysninger kun finder anvendelse i bestemte tilfælde, idet vi som forsikringsselskab ifølge forsikrings- og regnskabslovgivningen er forpligtet til at gemme policer, skadeanmeldelser og andre oplysninger (herunder dine personoplysninger) i nærmere fastsatte perioder.

Der kan også være andre tilfælde, hvor vi ikke kan slette dine personoplysninger, f.eks. hvis det stadig er nødvendigt at behandle personoplysningerne af hensyn til de formål, hvormed vi indsamlede oplysningerne, eller hvis vores interesse i at behandle personoplysningerne opvejer dine interesser i at få dem slettet. Vi gør derfor opmærksom på, at en stor del af dine personoplysninger kan være undtaget fra retten til sletning. I disse tilfælde vil vi ikke behandle dine personoplysninger til andre formål.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om berigtigelse, anonymisering eller sletning af dine personoplysninger, hvis personoplysningerne er ukorrekte, misvisende eller ufuldstændige. Du har også ret til at afgive supplerende oplysninger, hvis relevante oplysninger mangler.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om at få en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, samt ret til at få oplyst hvordan vi anvender personoplysningerne og til hvilket formål.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et læsevenligt format, som giver dig mulighed for at overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig. Du har også ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Denne rettighed finder f.eks. anvendelse i følgende tilfælde:

 1. hvis de personoplysninger, som vi behandler, ikke er korrekte, og du har anmodet os om at berigtige oplysningerne;
 2. hvis behandlingen af personoplysningerne ikke sker i henhold til gældende lovgivning;
 3. hvis vi ikke har brug for at behandle personoplysningerne af hensyn til de formål, hvormed vi indsamlede oplysningerne, eller
 4. hvis du har gjort indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (som angivet nedenfor), og indsigelsen er ved at blive behandlet.

Du har også ret til at anmode om, at vi stopper med at behandle dine personoplysninger, mens vi behandler din anmodning.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til indsigelse

I bestemte tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål, eller hvis vi har baseret vores behandling af dine personoplysninger på legitim interesse. Hvis vi har baseret behandlingen på legitim interesse, og hvis du gør indsigelse mod behandlingen, vil vi kun fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi mener, at vores interesse opvejer dine interesser og rettigheder.

Vi gør opmærksom på, at retten til at gøre indsigelse kun finder anvendelse i bestemte tilfælde, idet vi som forsikringsselskab ifølge forsikrings- og regnskabslovgivningen er forpligtet til at gemme policer, skadeanmeldelser og andre oplysninger (herunder dine personoplysninger) i nærmere fastsatte perioder. Der kan også være andre tilfælde, hvor vi ikke kan slette dine personoplysninger, f.eks. hvis det stadig er nødvendigt at behandle personoplysningerne af hensyn til de formål, hvormed vi indsamlede oplysningerne, eller hvis vores interesse i at behandle personoplysningerne opvejer dine interesser i at få dem slettet.

Vi gør derfor opmærksom på, at en stor del af dine personoplysninger kan være undtaget fra retten til at gøre indsigelse mod behandling. I disse tilfælde vil vi ikke behandle dine personoplysninger til andre formål.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til at fravælge direkte markedsføring

Ret til at fravælge direkte markedsføring

Du har altid ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring (herunder hvis vi udfører profilering relateret til direkte markedsføring). Hvis du oplyser os, at du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring fra os, vil vi ophøre med at sende dig markedsføring.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse i tilfælde, hvor afgørelsen har en betydelig påvirkning for dig.

I afsnittet “Hvordan vi anvender dine personoplysninger til automatiske afgørelser” kan du finde kontaktinformation og yderligere information om, hvordan vi anvender automatiske afgørelser.

Du kan finde yderligere information om denne rettighed på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ophøre behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Dog kan tilbagekaldelsen have betydning for gyldigheden af din forsikringsdækning og din mulighed for at anvende vores tjenester.

Ret til at klage til en datatilsynsmyndighed

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke sker i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning, kan du indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne. Vi er underlagt tilsyn af det svenske datatilsyn (IMY).

Du har ret til at klage direkte til IMY eller til Datatilsynet i Danmark, men vi opfordrer dig til først at kontakte os, så vi kan behandle din klage. Du bedes kontakte os på adressen, som fremgår af afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamler vi?

De personoplysninger, som vi indsamler, afhænger af det individuelle forsikringsforhold og det pågældende forsikringsprodukt. Vi behandler forskellige typer af personoplysninger afhængig af, om du er forsikringstager eller skadelidt, eller om du er dækket af en forsikring tegnet af en anden forsikringstager, f.eks. din arbejdsgiver.

Ligeledes behandler vi forskellige typer af personoplysninger afhængig af, om du f.eks. er en samarbejdspartner, bruger af vores hjemmeside, vidne eller medarbejder. Vi kan også modtage personoplysninger fra offentlige registre (som fx CPR-registeret, Motorregisteret og CVR-registeret) samt fra eksempelvis hospitaler og behandlere, andre forsikringsselskaber, politiet eller andre offentlige myndigheder og institutioner.

Personoplysningerne vil ofte indeholde:

 • kontaktoplysninger;
 • identifikationsoplysninger, herunder CPR-nr.;
 • oplysninger til brug for administration af din forsikring eller en skade (som kan indeholde helbredsoplysninger);
 • økonomiske oplysninger, som f.eks. kontooplysninger;
 • markedsføringspræferencer; eller
 • oplysninger om din brug af Ifs digitale tjenester.

Nedenfor kan du finde information om kategorier og eksempler på personoplysninger til bedre at forstå, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler (vi indsamler meget sjældent alle nedenstående personoplysninger, som kun er eksempler):

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamler vi.pdf

Hvilke personoplysninger anvendes til hvilke formål?

Vi bruger personoplysninger i næsten alt, hvad vi foretager os, da dette gør os i stand til at levere den bedst mulige service. Her kan du læse mere om de forskellige måder, som vi bruger personoplysninger på. Formålet med vores brug af personlysningerne afhænger af vores forretningsmæssige forhold til dig, herunder typen af vores kommunikation og de tjenester, vi tilbyder dig.

Nedenfor kan du læse mere om de væsentligste formål, vi bruger personoplysninger til:

A. Kommunikation med dig og andre personer (markedsføringsformål fremgår af punkt H nedenfor).

B. Undersøgelser og afgørelser (automatiske og ikke-automatiske, herunder ved profilering) vedrørende (i) udstedelse af forsikringspolicer og forsikringsvilkår (herunder underwriting) samt (ii) skadebehandling og afregning af erstatningskrav.

C. Levering af ydelser i relation til dine forsikringer, herunder skadebegrænsende- og skadeudbedrende ydelser, som vi yder selv eller gennem vores samarbejdspartnere. Det kan eksempelvis være ydelser fra bilværksteder eller bugseringsfirmaer, medicinsk assistance, skadevurdering og konfliktløsning.

D. Behandling af dine betalinger, herunder betaling af præmie.

E. Forbedring af kvaliteten af vores produkter og tjenester, f.eks. ved undervisning af vores medarbejdere (til brug herfor kan vi anvende optagelse af telefonsamtaler, hvis du har givet samtykke hertil).

F. Forhindring, opdagelse og undersøgelse af strafbare forhold, herunder svindel og hvidvask, og analysering og håndtering af andre kommercielle risici.

G. Udførelse af dataanalyser, herunder statistikker og analyser af vores kundebase og andre personer som vi indsamler personoplysninger om, markedsundersøgelser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser, samt risikovurderinger i henhold til gældende lovgivning.

H. Markedsføring og personalisering af kundeoplevelse:

(i) Vi udfører markedsføring i henhold til de markedsføringspræferencer, du har oplyst til os eller vores samarbejdspartnere (markedsføringen kan indeholde produkter og tjenester, som tilbydes af vores samarbejdspartnere i henhold til dine specifikke oplyste præferencer). Vores markedsføring kan foretages i form af telefonopkald eller pr. brev. Hvis vi har dit samtykke, kan vi også sende dig e-mails og SMS’er.

(ii) Vi udfører også personalisering af din kundeoplevelse, når du bruger Ifs digitale tjenester eller besøger andre hjemmesider eller sociale medier ved at præsentere dig for oplysninger og reklamer målrettet dig. Du kan finde flere oplysninger om markedsføring og personalisering af kundeoplevelse i afsnittet ”Analyse og markedsføring”.

I. Administration af vores systemer og tjenester samt IT- sikkerhed og infrastruktur i henhold til vores interne politikker og guidelines; fakturering og opkrævning; drift af IT-systemer; sporing af fejl på kundeservicekanaler, inkl. online adfærdsdata, for at sikre at vores systemer og tjenester fungerer som forventet; data og hjemmeside hosting; dataanalyse; forretningskontinuitet; administration af dokumenter og arkivering samt sikkerhedsservices (fx interne audits, fejlregistre og advarselssystemer).

J. Behandling af klager, feedback og spørgsmål samt behandling af anmodninger om indsigt, berigtigelse og andre persondataretlige rettigheder.

K. Overholdelse af gældende lovgivning og regulering, f.eks. lovgivning og regulering vedrørende udførelse af forsikringsvirksomhed, hvidvask, sanktioner, bekæmpelse af terrorisme; overholdelse af retskendelser; besvarelse af myndighedshenvendelser (herunder fra udenlandske myndigheder).

L. Håndhævelse og forsvar af juridiske rettigheder, beskyttelse af vores forretningsdrift, koncernselskaber og samarbejdspartnere samt sikre vores rettigheder, privatliv, sikkerhed, ejendom, kunder og andre personer og parter. Håndhævelse af vores forretningsbetingelser samt forfølgelse af retsmidler og begrænsning af vores ansvar.

M. Genforsikring. Vi genforsikrer de fleste af vores risici, og vi kan i visse tilfælde dele personoplysninger med genforsikringsselskaber for at foretage genforsikringen eller for at anmelde et krav til genforsikringsselskaberne.

Tabellen i pdf'en nedenfor viser et resumé af de kategorier af personoplysninger, som vi anvender i relation til formålene beskrevet ovenfor. Vi behandler kun personoplysninger til disse formål, hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Hvilke personoplysninger anvendes til hvilke formål.pdf

Behandlingsgrundlag

Behandlingsgrundlaget, som vi anvender til at behandle dine personoplysninger, afhænger af typen af personoplysning og formålet med behandlingen. Vi gør opmærksom på, at du ikke er forpligtet til give os dine personoplysninger. I de tilfælde hvor behandlingen er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en forsikringsaftale, kræver vi dog dine personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser. Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, er der en risiko for, at vi ikke kan yde vores services.

Generelt er vi berettiget til at behandle dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Behandlingen er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en forsikringsaftale med dig eller en anden person.
  Eksempelvis kan oplysninger om den forsikrede genstand, risikooplysninger afgivet inden aftaleindgåelsen samt oplysninger afgivet under skadesbehandlingen behandles lovligt baseret på dette behandlingsgrundlag;
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, når der tages behørigt hensyn til beskyttelse af dit privatliv (afvejning af interesser). Ved afvejningen af interesser vurderer vi, om vi har en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysninger, om behandlingen er nødvendig for at opnå formålet, og om vores interesse opvejer dine rettigheder til ikke få behandlet dine personoplysninger til dette formål. Dette behandlingsgrundlag benyttes blandt andet til at forhindre svindel, til markedsføring (hvis tilladt i henhold til markedsføringsloven) eller kundetilfredshedsundersøgelser til dig som kunde eller opretholde sikkerheden i vores IT-systemer. Dette behandlingsgrundlag kan ligeledes benyttes, hvis det er nødvendigt for at samarbejde med vores samarbejdspartnere for at kunne levere tjenester til dig i forbindelse med din forsikring;
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller andres vitale interesser. Som eksempel på dette kan nævnes, at vi i forbindelse med rejseforsikringer udveksler oplysninger med hospitaler i tilfælde af en skade, således at den tilskadekomne får den nødvendige lægebehandling;
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som If som dataansvarlig er underlagt i henhold til lovgivningen. For eksempel er vi forpligtet til at indsende oplysninger om din motoransvarsforsikring til Motorregisteret;
 • Du har givet dit samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger såsom samtykket til behandling af dine helbredsoplysninger, eller du har godkendt brugen af avanceret analyse og målrettet annoncering.

Tabellen i pdf'en nedenfor viser de væsentligste behandlingsgrundlag, som finder anvendelse til vores formål med at behandle dine personoplysninger.

Behandlingsgrundlag.pdf

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at (i) opfylde de formål som personoplysningerne blev indsamlet til, (ii) opfylde din forsikringsaftale eller at foretage behandling inden indgåelsen af forsikringsaftalen, eller (iii) opfylde vores juridiske og regulatoriske forpligtelser. Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af den konkrete type forsikring eller anmeldte skade, lovgivningen og andre forhold.

Unødvendige eller irrelevante personoplysninger slettes eller anonymiseres. De anonymiserede oplysninger kan anvendes til statistiske eller andre legitime formål. Du kan ikke identificeres på baggrund af disse oplysninger, og disse oplysninger udgør derfor ikke personoplysninger. Vi tager forbehold for at opbevare og bruge sådanne anonymiserede oplysninger.

Opbevaringsperioderne for de personoplysninger, som vi har indsamlet, fremgår af her:

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger.pdf

Hvordan vi anvender dine personoplysninger til automatiske afgørelser

Automatiske afgørelser indebærer, at vi nogle gange træffer afgørelser uden menneskelig indblanding. Afgørelserne baseres på de oplysninger, som du har afgivet, eller som vi har modtaget fra andre kilder (se nærmere nedenfor). Vi vil altid informere dig på forhånd, når vi anvender automatiske afgørelser, hvis disse afgørelser har væsentlig betydning for dig.

Du kan altid kontakte os og bede os om at gennemgå afgørelsen og om at tage yderligere oplysninger, som du måtte have, med i betragtning.

Vi anvender automatiske afgørelser i vores salgs- og skadebehandlingsprocesser. På denne måde kan vi optimere og effektivisere vores service over for vores kunder.

Forsikringssalg

Vi træffer automatiske afgørelser i vores salgsproces. Det betyder, at din forsikringspræmie er beregnet ved brug af en algoritme, og vores systemer oplyser dig automatisk den pris, vi kan tilbyde dig.

Automatiske afgørelser træffes på baggrund af dine oplysninger (som fx din alder, hvor du bor, dine tidligere forsikringer og skadeshistorik hos If, din husstand og dine økonomiske oplysninger) og genstanden, du ønsker at forsikre (som f.eks. oplysninger om bil eller bygninger fra offentlige registre, telematiske data og værkstedsoplysninger). Disse oplysninger har betydning for din risikoprofil.

Dine oplysninger analyseres statistisk sammen med alle vores andre kunders skadesrisiko. Resultatet af algoritmen afgør, om vi kan påregne din fremtidige skadesrisiko til at være højere eller lavere afhængig af oplysningerne ovenfor. Din forsikringspræmie fastsættes på baggrund af den automatiske afgørelse, hvor alle oplysninger er taget i betragtning.

Automatiske afgørelser kan anvendes til at beslutte, hvilken forsikringsdækning vi kan tilbyde dig. En automatisk afgørelse kan begrænse den forsikringsdækning, vi kan tilbyde dig via vores digitale kanaler afhængig af dine oplysninger om f.eks. bil eller bygninger og dine tidligere forsikringer og skadeshistorik hos If.

Hvis du ikke ønsker, at vi træffer en automatisk afgørelse, eller hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, er du velkommen til at kontakte os for at tegne en forsikring med assistance fra en salgsmedarbejder eller bede om, at vi gennemgår afgørelsen.

Behandling af skadesanmeldelser

Vi træffer automatiske afgørelser i forbindelse med behandlingen af skader som en del af vores digitale tjenester. Automatiske afgørelser træffes på baggrund af de oplysninger, som vi modtager fra dig eller fra andre kilder (fx værkstedsoplysninger). Afhængig af typen af forsikring kan forskellige kilder benyttes, fx. til beregning af markedsværdi af en stjålen genstand eller beregninger fra et værksted, som kan benyttes til automatisk beregning af det korrekte erstatningsbeløb.

For at beregne og vurdere anmeldte skader anvender If algoritmer, som medfører en afgørelse om hel eller delvis dækning eller afvisning af dit krav. Du kan ikke modsætte dig anvendelsen af automatiske afgørelser, men du kan kontakte os og bede om, at vi gennemgår afgørelsen.

Analyse og markedsføring

1. Indledning

Vi kan indsamle og analysere dine oplysninger, fx personoplysninger, der er indsamlet gennem din interaktion med os på vores hjemmeside eller apps, for at sende dig forsikringsrelateret kommunikation og andre meddelelser, som du kan finde nyttige, samt for at give dig tilpassede reklamer og indhold og for at foretage analyser af vores tjenester.

For at kunne levere sådan kommunikation, annoncering eller udføre ovennævnte analyser foretager vi normalt profilering. Profilering betyder at forstå forbrugernes adfærd eller forudsige forventet adfærd og interesser på grundlag af forskellige oplysninger, vi har om dig. I forbindelse med markedsføring bruger vi profilering til at sende kommunikation, som vi mener er mest relevant for dig, og for at undgå at sende eller vise irrelevant kommunikation eller reklame. Du har ret til at gøre indsigelse mod profilering i forbindelse med direkte markedsføring. Læs mere om det her 

Som følge heraf kan vi:

 1. Sende dig tilpasset elektronisk og direkte markedsføring (altid med forbehold for samtykke, hvor det er nødvendigt)
 2. Tilpasse indholdet af vores digitale tjenester, hjemmeside, apps og e-mails
 3. Bringe relevante annoncer på sociale eller andre online medier eller internettet
 4. Forbedre vores tjenester gennem analyser

2. Datakilder

Til reklame- og analyseformål kan vi bruge forskellige oplysninger, vi har om dig, og som er indsamlet fra forskellige kilder. For nærmere oplysninger, se venligst afsnittet "Hvilke kategorier af personoplysninger indsamler vi?".

Derudover bruger vi oplysninger, der er indsamlet gennem din interaktion med os på vores hjemmeside og apps. Disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies og andre online-identifikatorer i overensstemmelse med dine cookie-valg og vores Cookiepolitik. 

Vi kan også modtage oplysninger fra vores samarbejdspartnere eller foreninger, der samarbejder med os, så vi kan kontakte dig og fx give dig tilbud om forsikringer.

For nærmere oplysninger, se venligst afsnit 5 og 6.

3. Markedsføringskanaler og formål

3.1. Elektronisk og direkte markedsføring
For at sikre, at du er korrekt forsikret, give dig den bedste kundeservice og tilbyde vores forsikringsprodukter, kan vi kontakte dig via forskellige kommunikationskanaler som telefon, SMS eller e-mail (dog altid med forbehold for samtykke, hvor det er påkrævet i henhold til gældende markedsføringslovgivning).

Vi foretager markedsføringskommunikation på baggrund af forskellige faktorer, f.eks. oplysninger, som du har givet os, da du købte din forsikring, eller oplysninger som vi har om dig fra andre kilder. Det kan være offentlige registre, hvor det er tilladt at bruge oplysningerne til disse specifikke formål. Vi kan også kontakte dig på baggrund af dine interaktioner med os via vores hjemmeside eller apps eller på baggrund af oplysninger fra vores samarbejdspartnere.

Selv om vi kan have visse typer følsomme oplysninger om dig i forbindelse med dine forsikringer og erstatninger, fx helbredsoplysninger, bruger vi aldrig disse til markedsføring eller reklame, medmindre du udtrykkeligt har anmodet om sådanne tilbud enten direkte hos os eller gennem vores samarbejdspartnere. Vi bruger heller aldrig andre typer følsomme oplysninger, fx religiøse, politiske eller seksuelle orienteringer, til markedsførings- eller reklameformål.

Hvis du i et offentligt register har angivet, at du ikke ønsker at blive kontaktet til markedsføringsformål, respekterer vi dette. Du kan også fravælge denne form for kommunikation med os.

Eksempler: Vi ønsker at give dig de bedste tilbud.

 1. Hvis du er kunde hos If men ikke har en husforsikring hos os, kan vi give dig et tilbud på en husforsikring, hvis vi mener, at det er relevant for dig.
 2. Hvis du er medlem af en af vores samarbejdspartnere eller af en interesseorganisation, har vi mulighed for at give dig et individuelt tilbud som medlem.

For nærmere oplysninger, se venligst afsnit 5 og 6.

3.2. Tilpasning af indhold i vores digitale tjenester og hjemmeside/apps

For at give dig den bedste brugeroplevelse kan vi anvende, at du har klikket på en annonce eller har besøgt et bestemt indhold på vores hjemmeside eller apps. Dette kan bruges til at give dig personligt tilpasset indhold. Du kan blive præsenteret for et billede eller indhold på vores hjemmeside eller apps baseret på din adfærd eller dine behov. Vi mener, at dette er af værdi for dig.

Eksempler

Eksempel 1

 1. For at give dig merværdi som kunde med en husforsikring hos If kan du få vist tilpasset indhold om f.eks. husforsikring, når du logger ind på "Mine sider".
 2. Hvis du er en kunde, der ejer en bil, men ikke har en bilforsikring hos If, kan vi give dig tilpasset indhold om dette produkt.

Eksempel 2

 1. Hvis du som kunde har årlige betalinger på dine forsikringer, kan vi bruge vores digitale kanaler til at informere dig om muligheden for at få månedlige betalinger.

Eksempel 3

 1. Hvis du klikker på en af vores annoncer og besøger vores hjemmeside eller apps, kan du se, at webindholdet er tilpasset. Vi bruger kun oplysninger baseret på den annonce, du klikkede på, og det medie du kom fra.

For nærmere oplysninger, se venligst afsnit 5 og 6.

3.3. Reklame på sociale medier

Vi annoncerer på sociale medier, og vi bruger målgrupper for at kunne give dig annoncer og indhold, som vi mener er relevant for dig.

Selv om vi måske har nogle typer af følsomme oplysninger om dig i forbindelse med dine forsikringer og erstatninger, fx helbredsoplysninger, bruger vi dem aldrig til reklamer på sociale medier. Vi bruger heller aldrig andre typer følsomme oplysninger, f.eks. religiøs, politisk eller seksuel orientering, til markedsførings- eller reklameformål, selv om sådanne målgrupper baseret på følsomme oplysninger er stillet til rådighed af de sociale medier.

3.3.1 Målgrupper oprettet af If

Når vi annoncerer på sociale medier, bestræber vi os på at vise dig relevante annoncer baseret på din relation til os som kunde eller potentiel kunde.

Vi målretter vores reklamer på sociale medier på baggrund af de oplysninger, vi har om dig. Det kan være oplysninger om, hvilke forsikringer du har købt, eller hvordan du interagerer med os på vores hjemmeside eller apps baseret på cookies eller andre online-identifikatorer. Dog kun hvis du har givet os samtykke til "reklame og målrettet annoncering".

For at identificere dig på forskellige sociale medier bruger vi et minimum af personlige identifikatorer til at matche brugere. Det er identifikatorer, som du allerede har givet til de sociale medier. Vi giver kun et minimum af nødvendige oplysninger til de sociale medier, fx navn og e-mailadresse. Vi deler aldrig oplysninger om, hvordan vi har udvalgt en målgruppe, for at vise dig reklamer.

Oplysningerne om de oprettede målgrupper er sikret gennem "kryptografiske hash-funktioner". Dette sker for at sikre, at dataoverførslen fra If til de sociale medier er beskyttet under overførslen. De sociale medieplatforme behandler kun oplysningerne på vegne af If og må ikke bruge vores kundedata til andre formål end at vise dig vores reklamer.

Fjernelse af brugere, der ikke længere tilhører en bestemt målgruppe, følger den samme arbejdsgang, oplysningerne opdateres dagligt.

Eksempler

 1. Du har en ny bil, og bilen er forsikret med en standardforsikring. Vi mener, at det er i din interesse at vise dig fordelene ved f.eks. vores forsikring med de mest udvidede dækninger.
 2. Hvis du for nylig har købt en hundeforsikring, vil vi forsøge at udelukke dig fra annoncer om hundeforsikringer.
3.3.2 Målgrupper oprettet af de sociale medier

Vi kan også lave målgruppeannoncering baseret på oplysninger, der opbevares og kontrolleres af den sociale medieplatform. Det kan være oplysninger om alder, køn, interesser osv. afhængigt af, hvilken type oplysninger den sociale medieplatform ligger inde med.
I henhold til de forskellige sociale mediers privatlivspolitikker indsamler de sociale medier forskellige oplysninger om deres platforms brugere. De sociale medier kan kategorisere dig i en bestemt målgruppe på baggrund af forskellige karakteristika. De sociale medier tilbyder os forskellige reklamemuligheder over for disse målgrupper.

Hvis vi antager, at du ikke er kunde, men at du tilhører en bestemt målgruppe, som er interessant for os, vil vi måske præsentere dig for et produkt, som vi mener er af interesse for dig.

Vores annoncer vises kun til vores udvalgte målgruppe. Vi har ingen oplysninger om identiteten på de personer, der indgår i denne målgruppe. Men hvis du klikker på vores annonce og besøger vores hjemmeside eller apps, kan vi muligvis modtage begrænsede oplysninger om dig.

Eksempler

 1. Hvis du viser interesse for at rejse, f.eks. ved at deltage i en Facebook-rejsegruppe eller ved at klikke på en Facebook-annonce med rejseindhold, kan du måske se annoncer om vores rejseforsikringer.
 2. Hvis du for nylig har vist interesse for grupper på Facebook, der indeholder renoveringssider som fx "Hvordan man renoverer et gammelt hus" eller Ejendomsmæglersider, kan du måske se annoncer om vores husforsikring.
3.3.3 Målretning baseret på data om online adfærd indsamlet via pixels eller andre online identifikatorer på vores hjemmeside eller apps

For at identificere dig som besøgende på vores hjemmeside eller på forskellige sociale medier anvendes pixeldata og andre online-identifikatorer (men kun hvis du har givet os samtykke til "avancerede analyser og målretning"). Oplysningerne bliver indsamlet af servere, der er hostet af leverandøren af platformen.

Vi medtager ingen personligt identificerbare oplysninger som en del af dataindsamlingen fra vores hjemmeside og apps til sporingsscripts. Leverandørerne af sociale medieplatforme kan dog bruge identifikatorer, som de genererer, som en del af de oplysninger, der indsamles via sporingsscripts. Leverandører af sociale medieplatforme kan være i stand til at forbinde sådanne identifikatorer med dig som bruger af sociale medieplatforme. Dette er noget, vi ikke kan påvirke, og brugen af sådanne identifikatorer og andre indsamlede oplysninger er beskrevet i hver social medieplatforms privatlivspolitik (se links nedenfor).

På baggrund af pixeldata er vi i stand til at oprette målgrupper på de forskellige sociale medieplatforme, baseret på de indsamlede online adfærdsdata, f.eks. besøg på en bestemt side, beregne forsikringspris osv. Herefter kan vi aktivere annoncer over for dig.
Hvis du vil læse mere om, hvad en pixel er, og hvad den gør, kan du læse mere i vores cookiepolitik.

Eksempel

Hvis du har vist interesse for vores hundeforsikring ved at besøge vores hjemmeside eller apps, og du har givet dit samtykke til "avancerede analyser og målretning ", kan vi vise dig en annonce relateret til hundeforsikring på din private Instagram-konto.

Bemærk venligst, at vi ikke har nogen indflydelse på, hvordan de sociale medieplatforme indsamler oplysninger om dig, eller hvilke individuelle brugere der præcist tilhører de forskellige målgrupper. Alligevel vælger vi kun målgrupper til reklame, som vi mener er skabt på baggrund af de oplysninger, som du selv har givet de sociale medier. For yderligere oplysninger om, hvordan de sociale medier indsamler dine oplysninger og opretter målgrupper, herunder oplysninger om retsgrundlaget, henviser vi dig til de respektive sociale mediers privatlivspolitik. Du kan finde nogle af dem her:


3.4. Reklame på internettet (online reklame generelt)

Vi annoncerer på onlinemedier, og vi bruger målgrupper for at kunne give dig annoncer og indhold, som vi mener er relevant for dig.
Selv om vi kan have nogle typer følsomme oplysninger om dig i forbindelse med dine forsikringer og erstatninger, fx helbredsoplysninger, bruger vi dem aldrig til reklamer på internettet. Vi bruger heller aldrig andre typer følsomme oplysninger, f.eks. religiøse, politiske eller seksuelle orienteringer, til markedsførings- eller reklameformål, selv om de er blevet stillet til rådighed af medierne.

3.4.1 Målgrupper oprettet af If på baggrund af din online adfærd på vores hjemmeside eller apps

Når vi annoncerer på onlinemedier, f.eks. ved hjælp af Googles annoncenetværk, bestræber vi os på at give dig relevante annoncer baseret på din relation til os som kunde eller potentiel kunde. Vi målretter på baggrund af oplysninger om, hvordan du interagerer med os på vores hjemmesider eller apps, og oplysninger indsamles ved hjælp af cookies eller andre online-identifikatorer.

Vi bruger kun disse typer oplysninger til online medieannoncering, hvis du har givet dit samtykke til cookies til ”reklame og målrettet annoncering". Vi inkluderer ikke direkte identificerbare oplysninger i målgrupperne. Google må ikke bruge oplysninger, som vi har givet dem om dig, til andre formål end at vise dig vores reklamer.

Eksempler

 1. Hvis du har vist interesse for vores motorcykelforsikringer ved at besøge vores hjemmeside eller apps, og hvis du har givet samtykke til ”reklame og målrettet annoncering”, kan vi vise dig en motorcykelforsikringsrelateret annonce, når du anvender online medier.
 2. Hvis du har købt en katteforsikring for nylig i vores webshop, så vil vi forsøge at udelukke dig fra annoncer om katteforsikringer.
3.4.2 Målgrupper oprettet af If på baggrund af andre oplysninger vi har om dig

Vi kan oprette målgrupper baseret på andre oplysninger om dig, f.eks. dine forsikringer og dit kundeforhold, til reklameformål på onlinemedier. Oplysninger om enkeltpersoner, der indgår i målgrupperne, er sikret ved hjælp af en "kryptografisk" hash-funktion. Dette sker for at sikre dataoverførslen fra If til online-medierne under overførslen. Leverandørerne af onlinemedier må ikke bruge de oplysninger, som vi har givet, til andre formål end at vise dig vores reklamer.

Eksempel

Du har forsikret dit hus men ikke dit inventar. Vi mener, at det er i din interesse at vise dig vores boligforsikringsrelaterede annoncer.

3.4.3 Målgrupper oprettet af If på baggrund af kombinerede data om online adfærd på vores hjemmeside/apps sammen med andre oplysninger vi har om dig

Vi kan også oprette målgrupper ved at kombinere andre oplysninger, vi har om dig, med oplysninger om onlineadfærd, men kun hvis du har givet samtykke til vores ”avancerede analyser og målretning” cookies. Vi deler ikke direkte identificerbare oplysninger med onlinemedierne. Leverandørerne af onlinemedier må ikke bruge de oplysninger, vi har givet dem, til andre formål end at vise dig vores reklamer.

Eksempel

 1. Hvis du for nylig har købt en motorcykelforsikring i vores kundecenter, kan vi bruge disse oplysninger til at udelukke dig fra målgrupper og dermed ikke længere vise dig disse annoncer.
3.4.4 Målgrupper oprettet af Google eller andre medier

Hvis vi antager, at du ikke er kunde, men tilhører en bestemt målgruppe, som er interessant for os, vil vi måske præsentere dig for et produkt, som vi mener er af interesse for dig.

Google er en af de største online reklamekanaler. I henhold til Googles privatlivspolitik indsamler Google forskellige oplysninger om dig som bruger af deres platform. Google kan kategorisere dig som bruger i en bestemt målgruppe på baggrund af det, som Google mener er af din interesse. Disse kategorier er derefter tilgængelige for os til brug for annoncering. Du kan derfor blive eksponeret for vores annoncer på fx din daglige avis' hjemmeside.

Vores annoncer vises kun for vores udvalgte målgrupper. Vi har ingen oplysninger om identiteten af de personer, der indgår i disse målgrupper. Kun hvis du klikker på vores annonce og besøger vores hjemmeside eller apps, kan vi modtage begrænsede oplysninger om dig.

Bemærk venligst, at vi ikke har nogen indflydelse på, hvordan Google indsamler oplysninger om dig, eller hvordan målgrupperne oprettes. Alligevel vælger vi kun målgrupper med henblik på annoncering, som vi mener er oprettet på baggrund af oplysninger, som du selv har givet til Google, eller hvor vi har grund til at tro, at Google har gyldigt juridisk grundlag for at bruge disse oplysninger til annoncering.

For yderligere oplysninger om, hvordan Google eller f.eks. hjemmesiden for din daglige avis indsamler oplysninger om dig og opretter målgrupper, herunder oplysninger om retsgrundlaget, henviser vi dig til de respektive mediers privatlivspolitik. Du kan finde nogle af dem her:

Eksempler

 1. Hvis du viser interesse for fast ejendom ved at læse artikler og besøge ejendomsmægleres hjemmesider, kan du blive eksponeret for annoncer om boligforsikring.
 2. Hvis du for nylig har vist interesse for indhold, der indeholder brugte biler eller sider med brugte biler til salg, kan vi vise dig bilforsikringsrelaterede annoncer.

4. Analyse og rapportering

Det generelle formål med analyse og rapportering er at skabe indsigt i vores forretningsudvikling for at forbedre vores produkter og tjenester til dig som kunde. Vi følger også op på nøgleområder af vores forretning ved at levere nøgletal til ledelsen og forretningsansvarlige.

Resultatet af vores analyseproces er af statistisk karakter og viser ikke nogen af dine personoplysninger til vores medarbejdere. Behandlingen af personoplysninger er strengt begrænset til analytikere, der har brug for dem til tekniske formål for at kombinere data fra forskellige kilder. Alle personoplysninger anonymiseres eller pseudonymiseres, før de eksponeres for vores medarbejdere i henhold til princippet om dataminimering.

Eksempler på typiske rapporteringsområder er salg, skadesanmeldelser, online- og offline kundeservice, produkt- og kundeportefølje og finansiel rapportering. De oplysninger, der er specifikke for et område, kan også bruges i kombination med andre områder. F.eks. kan dine oplysninger om erstatningskrav også indgå i den finansielle rapportering.

4.1. Overvågning og rapportering af onlineaktivitetstyper og mængder

Salg

Vi indsamler anonyme eller pseudonyme oplysninger om de forskellige kunderejser, der fører til salg. Vi udarbejder rapporter på baggrund af disse oplysninger for at få indsigt og for bedre at forstå vores kunders forventninger, så vi kan give dem en endnu bedre digital oplevelse.

Eksempel

Vi rapporterer salg, der er startet fra en online prisberegning udført i vores webshop. Vi rapporterer også salg, der er startet fra en online prisberegning og udført i en af vores offline-kanaler, fx. i vores callcenter eller hos en af vores samarbejdspartnere. For at opnå dette kombinerer vi vores online adfærdsdata med oplysninger om, hvor det faktiske salg sluttede.

Kombinationen sker på pseudonymiserede oplysninger, og resultatet rapporteres kun på et aggregeret niveau, hvilket betyder, at kun sammenfattede oplysninger om salg og kanaler uden detaljer om enkeltpersoner gøres tilgængelige som en rapport. Pseudonymiserede oplysninger opbevares i 3 år, mens rapporterne ikke har nogen tidsgrænse for opbevaring, da disse rapporter er fuldt anonymiserede.

Brug af kundeselvbetjening (fx Mine Sider og skadebehandling)

For at forstå funktionaliteten i Mine Sider og for at forstå, hvor godt vores kunder er i stand til selv at håndtere deres forsikringsforretninger, f.eks. ændring af profil, betalingsmetode, ændring af forsikringspolicer, skadesrapportering osv., indsamler vi pseudonymiserede oplysninger og rapporterer om dem for at identificere problematiske punkter og uopfyldte behov, så vi kan forbedre vores tjenester. Opbevaringsperioden for pseudonymiserede data er 3 år. Rapporteringsdata har ingen opbevaringsgrænse, da de er anonymiserede.

Eksempel

Hvis du logger ind på Mine Sider og forsøger at ændre din kilometerstand for din forsikrede bil uden at bekræfte det, indsamler vi oplysninger om, hvor du stoppede og ser efter mønstre på et aggregeret niveau. Ved at observere disse mønstre er vi i stand til at forbedre vores tjenester.

Støtte til udvikling og oprettelse af funktioner

For at rette eller forbedre vores samlede digitale tilbud, f.eks. hjemmeside, apps eller mobilapplikationen "Mit If", analyserer vi brugervenligheden ved at indsamle og anvende adfærdsdata samt indsamle direkte feedback fra vores kunder via undersøgelser og vurderinger. Du kan også modtage en undersøgelse, når du har været i kontakt med os.

Hvis du modtager en undersøgelse fra If, ønsker vi at vide mere om kundernes oplevelse med os. Når du svarer på en af disse undersøgelser, er svarene anonyme og kan ikke spores tilbage til kunden.

Vi bruger et AI-algoritmeværktøj til at analysere salgssamtaler foretaget til vores kundecenter for at få bedre viden om, hvad der gør kunderne tilfredse eller utilfredse med kundeservicen under samtalen. Analysen foretages på en transskription af den anonymiserede samtale og er baseret på, hvilke ord der bruges. Formålet med analysen er at forbedre vores kundeservice generelt. Hvis du vælger ikke at samtykke til, at opkaldet bruges til kvalitets- og uddannelsesformål, vil dit opkald ikke blive overført til analyseværktøjet.

Eksempler

Hvis du giver os feedback i en undersøgelse baseret på din oplevelse af vores hjemmeside, vil vi efterfølgende foretage en anonym dybdegående analyse. Hvis du rapporterer om en negativ oplevelse på den pågældende hjemmesides funktion, kan vi bruge rapporterne til at se på din onlineadfærd og identificere vejspærringer, unormale varigheder og uplanlagte handlingssekvenser. Dette hjælper os med at forbedre vores hjemmeside.

Dette gælder også, hvis du giver os feedback i en undersøgelse baseret på fx at have haft en skade håndteret af If. Oplysningerne er anonyme, og vi kan ikke spore undersøgelsen til dig som kunde. Alle de oplysninger, vi analyserer, er aggregerede, og der anvendes ingen identifikation.

For bedre at forstå vores brugeres behov og for at optimere vores service og oplevelse bruger vi Hotjar. Hotjar er en teknologisk tjeneste, der hjælper os med at få en bedre forståelse af vores brugeres oplevelse (fx hvor meget tid de bruger på hvilke sider og hvilke links de vælger at klikke på).

Det hjælper os med at opbygge og vedligeholde vores service med brugerfeedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle oplysninger om vores brugeres adfærd og deres enheder. Hotjar er som vores databehandler kontraktmæssigt forbudt at sælge nogen af de data, der indsamles på vores vegne, eller dele dem med andre parter.

4.2 Finansiel og ledelsesmæssig rapportering

Vi analyserer oplysninger om onlinesalg og skadesanmeldelser og andre oplysninger, som vi har indsamlet om dig, for at få et overblik over Ifs forretningsresultater og for at kunne indberette resultaterne til de finansielle tilsynsmyndigheder. Rapporterne bruges også til Ifs ledelsesrapportering for at følge nødvendige nøgletal for forretningen. Rapporterne leveres på et aggregeret niveau.

If opererer på de finansielle markeder, og vi har en retlig forpligtelse til at rapportere forretningsmæssige og finansielle tal til markederne og de finansielle tilsynsmyndigheder. Desuden følger vi centrale områder af vores forretning ved at udarbejde rapporter og analyser baseret på vores kundedata. Dette gør det muligt for os at udvikle vores forretning, kundeservice, systemer og drift på en datadrevet måde. Dine personlige kunde-, forsikrings- og skadesoplysninger, der bruges til at generere disse tal, er af statistisk karakter og indeholder ingen personlige identifikatorer.

Eksempel

Når du køber en indboforsikring på vores hjemmeside, vil de oplysninger, der vedrører det produkt, du har købt, blive inkluderet i vores salgsrapporter. Dit køb vil også være en del af de finansielle rapporter for Ifs resultater, herunder rapporter om potentielle erstatningskrav. Vi kan også bruge oplysningerne til at analysere vores markedsandel inden for en region baseret på din ejendoms placering.

5. Behandlingsgrundlag

Vi behandler, gemmer og bruger personoplysninger på grundlag af forskellige behandlingsgrundlag som nævnt nedenfor og beskrevet i afsnit 3 "Reklamekanaler og formål" og afsnit 4 "Analyse og rapportering":

 • Legitim interesse
 • Samtykke du har givet
  • til vores cookie-indstillinger og andre online-identifikatorer
  • til vores samarbejdspartnere og tredjeparter til at dele oplysninger med os
  • til sociale medieplatforme eller onlinemedier eller dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger i disse medier
  • til vores elektroniske og direkte markedsføring
 • Retlig forpligtelse

5.1 Behandlingsgrundlaget for elektronisk og direkte markedsføring (i forbindelse med afsnit 3.1)

Legitim interesse
Hvis du er vores kunde, sender vi dig tilbud eller oplysninger om forsikringer baseret på dit eksisterende forhold til os, enten via e-mail, SMS eller annoncer. Vi sender dig ikke tilbud, hvis du har fravalgt at modtage markedsføringsmateriale fra os.

Hvis du har besøgt vores hjemmeside eller apps, kan vi kontakte dig via enten e-mail, SMS eller telefon, når du beregner en forsikringspris i vores webshop, men ikke gennemfører købet (dog altid med forbehold for samtykke, hvis det er påkrævet i henhold til gældende markedsføringslovgivning). Dette er en del af vores kvalitetssikring og proaktive kundeservice.

Vi kontakter dig på baggrund af de oplysninger, du tidligere har givet os, eller vi kan bruge kontaktoplysninger fra kilder som fx offentlige registre til at foretage telefonopkald (dog kun hvis du ikke har frabedt dig at blive kontaktet til markedsføringsformål).

For at sikre at du er korrekt forsikret, kan vi bruge de oplysninger, vi har om dig, til at informere dig om andre forsikringsprodukter, som vi mener er fordelagtige for dig.

Samtykke
Hvis du ikke er vores kunde, er grundlaget for behandlingen i de fleste tilfælde dit samtykke, som du har givet os via vores forskellige kommunikationskanaler, som f.eks. samtykke til cookies eller samtykke til kontakt og markedsføring.

Du kan have givet samtykke til vores samarbejdspartnere til at de må dele data med os til aftalte formål, herunder markedsføring. Hvis du f.eks. er medlem af en fagforening, som er samarbejdspartner med If, kan vi kontakte dig for at tilbyde dig en forsikringsaftale.

Hvis du er kunde hos If, kan vi sende dig en e-mail eller en SMS vedrørende din forsikring. Det kan fx være, hvis du har en husforsikring, og vi ser en regnvejrsforudsigelse for det sted, hvor du bor. Vi kan så sende dig en SMS og opfordre dig til at lukke dine vinduer osv. Vi kan også sende dig e-mails vedrørende information og opmærksomhed om din forsikring.

Når vi modtager oplysninger fra vores samarbejdspartnere om potentielle kunder, sender vi markedsførings- og tilbudsoplysninger til dig på baggrund af det samtykke, du har givet dem.

5.2 Behandlingsgrundlag for tilpasning af indhold i vores digitale tjenester og hjemmeside/apps (i forbindelse med afsnit 3.2)

Legitim interesse
Når du besøger ”Mine sider” og får tilpasset indhold, gør vi det normalt på baggrund af vores legitime interesse i at vise dig relevante oplysninger. Ud over den legitime interesse har vi også nogle gange brug for at tilpasse indholdet på baggrund af gældende lovgivning, f.eks. markedsføringsloven og forsikringsaftaleloven.

Samtykke
Du får tilpasset indhold, når du vender tilbage til vores hjemmeside eller apps. Du oplever kun dette, hvis du har givet os samtykke til at foretage ”avancerede analyser og målretning”.

5.3 Behandlingsgrundlag for reklame på sociale medier og online reklame generelt (i forbindelse med afsnit 3.3 og 3.4)

Samtykke
Når du besøger en social medieplatform eller en hjemmeside, f.eks. en avis-hjemmeside, efter at have besøgt vores hjemmeside eller apps, kan vi vise dig en annonce baseret på dit besøg. Dette sker dog kun, hvis du har givet os et samtykke til "reklame og målrettet annoncering".

På sociale medier vil du kun se annoncer fra os, hvis du har accepteret dette i dine personlige indstillinger for din sociale mediekonti. Du kan så se personlige annoncer baseret på din profil på de sociale medier, dit kundeforhold til os eller et tidligere besøg på vores hjemmeside eller apps. Vi er også i stand til at lave look-a-like målgrupper baseret på din sociale mediekonto og dine personlige indstillinger for din sociale medieplatform.

5.4 Behandlingsgrundlag for analyse og rapportering (i forbindelse med afsnit 4.1 og 4.2)

Legitim interesse
Anonyme rapporter oprettes af os for at forstå vores kunders mønstre i forbindelse med brugen af vores digitale tjenester eller salgskanaler, herunder til ledelsesrapportering, og for at forbedre vores tjenester.

Samtykke
Detaljerede rapporter om brugermønstre, der kombinerer forskellige datakilder, oprettes på baggrund af dit samtykke. Sådanne samtykker kan gives enten via cookie- og markedsføringssamtykke eller separat.

Retlig forpligtelse
Forskellige rapporter, som vi skal dele med tilsynsmyndighederne eller offentliggøre indeholdende vores årlige eller kvartalsvise resultater i If i henhold til gældende lovgivning.

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

For at kunne kontakte dig:

 • Hvis du har besøgt vores hjemmeside, kan vi kontakte dig i de kommende 3 måneder.
 • Hvis du er en tidligere kunde, kan vi kontakte dig inden for de kommende 37 måneder.
 • Kontakt til medlemmer af vores samarbejdspartnere er baseret på den aftale, vi har med de forskellige samarbejdspartnere, men ikke mere end 36 måneder.
 • For at sikre at vi kun sender dig relevant markedsføringskommunikation, opbevarer vi historikken over den kommunikation, vi har sendt dig via e-mail eller SMS, eller de telemarketingopkald, der er foretaget, typisk i 13 måneder. Efter dette tidsrum pseudonymiseres historikken og fjernes i sidste ende efter 5 år.

Undtagelser:

 • For ikke-kunder sletter vi typisk oplysningerne fuldstændigt efter 13 måneder.

For at tilpasse din kundeoplevelse
Vi kan opbevare dine oplysninger med henblik på at tilpasse din kundeoplevelse i maksimalt 5 år, men vi sletter altid dine oplysninger, så snart det formål, som oplysningerne blev indsamlet til, er opfyldt.

Hvis du fx besøger vores hjemmeside, og vi tester introduktionsteksten med to eksempler på produktsiden, gemmer vi oplysningerne i 30 dage.

Med henblik på online reklamer og reklamer på sociale medier
Når vi er dataansvarlig og det sociale medie er databehandler, slettes listen med de målgrupper, som vi leverer til de forskellige sociale medieplatforme, i henhold til de forskellige databehandleraftaler, som vi har indgået med de sociale medier:

 • Facebook/Instagram: 180 dage
 • YouTube: 540 dage
 • LinkedIn: 180 dage

Bemærk venligst, at vi ikke kontrollerer, hvor længe de sociale medier opbevarer de oplysninger, de har indsamlet om dig fra andre kilder, hvor de fungerer som dataansvarlige.

Med henblik på analyse og rapportering
Til analyseformål i Google Analytics opbevarer vi oplysningerne i 26 måneder. Til andre formål, f.eks. til afsløring af forsikringssvindel, kan vi dog gemme de rå data, der oprindeligt blev indsamlet med Google Analytics, i et sikret miljø i en længere periode, dog højst 5 år.

Til rapporteringsformål opbevarer vi kun pseudonymiserede oplysninger og maksimalt i 37 måneder.

Disse regler gælder kun for webadfærdsdata. For andre personoplysninger, vi har om dig, henviser vi dig til afsnittet ”Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?”.

7. Tilbagekaldelse af samtykke og fravalg af markedsføring

Markedsføring
Du har mulighed for og ret til at fravælge markedsføring, og du kan til enhver tid ændre og tilbagekalde dit samtykke til behandling af cookies og andre online-identifikatorer.

For at ændre og tilbagekalde dit samtykke til behandling af cookies og andre online-identifikatorer fra If: Læs mere her

Tilbagekaldelse af samtykke og fravalg af direkte markedsføring
Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til "reklame og målretning" og "avanceret analyse og målretning" og fravælge markedsføring.

Hvordan du fravælger markedsføring på sociale medier
Hvis du vil ændre eller fravælge markedsføring på sociale medier, henviser vi dig til de forskellige fravalgsmuligheder.

Deling af dine personoplysninger med andre

Som hovedregel videregiver vi ikke dine personoplysninger til nogen tredjeparter til markedsføringsformål. I forbindelse med formålene beskrevet overfor (se afsnittet ”Hvilke personoplysninger anvendes til hvilke formål?”) kan vi i visse tilfælde have behov for at dele dine personoplysninger med tredjeparter.

Sådanne tredjeparter kan være selvstændige dataansvarlige (fx tredjeparter som har deres eget formål for at behandle dine personoplysninger, som f.eks. andre forsikringsselskaber), eller databehandlere som behandler dine personoplysninger på vores vegne til formålene beskrevet ovenfor (fx serviceleverandører som giver os mulighed for at administrere din forsikring og yde vores services til dig, eller serviceleverandører der står for driften af vores IT-systemer).

Vi gennemfører altid de fornødne tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning for at beskytte dine personoplysninger. Eventuelle databehandlere vælges med omhu og pålægges at gennemføre de fornødne foranstaltninger til at beskytte dine personoplysningers fortrolighed og sikkerhed.

Vi kan eksempelvis ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv anonymisere eller pseudonymisere personlige identificerbare oplysninger såsom CPR-nummer og registreringsnummer, før vi lagrer dem, så enkeltpersoner ikke kan identificeres udelukkende på baggrund af de gemte oplysninger.

Afhængig af det konkrete forsikringsprodukt og oplysningernes karakter kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Deling af dine personoplysninger med andre.pdf

Hvor vi behandler dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles og opbevares primært inden for EU og EØS. Som følge af vores virksomheds globale karakter og de teknologiske løsninger kan vi i særlige tilfælde overføre personoplysninger til andre lande med henblik på at opfylde de i denne persondatapolitik anførte formål.

Beskyttelsesniveauet af dine personoplysninger i sådanne lande kan være lavere end den beskyttelse, som lovgivningen inden for EU og EØS giver. Derfor vil overførsler til lande udenfor EU og EØS kun blive foretaget ved anvendelse af passende sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævet i henhold til gældende persondatalovgivning, dvs., at vi kun overfører personoplysninger til lande, som anses for at have et ”passende beskyttelsesniveau” (som fremgår af EU Kommissionens hjemmeside eller ved anvendelse af EU Kommissionens standard kontraktklausuler.

Vi vil ligeledes anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod uautoriseret eller ulovlig behandling af dine personoplysninger og imod tab eller beskadigelse af dine personoplysninger i henhold til vores interne sikkerhedsprocedurer.

Vi gennemgår løbende vores sikkerhedsprocedurer og politikker for at sikre, at vores systemer og vores leverandørers systemer er sikre og beskyttede. Kun de af vores medarbejdere og vores leverandørers medarbejdere, som har behov for at behandle dine personoplysninger i henhold til formålene i denne persondatapolitik, vil have adgang til dine personoplysninger.

Her kan du finde mere detaljerede oplysninger om Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis du vil have flere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har truffet for at sikre et højt beskyttelsesniveau svarende til det beskyttelsesniveau, der er fastsat i GDPR, bedes du kontakte os.

Opdatering af vores persondatapolitik

Vi mener, at behandling af personoplysninger er meget vigtig, og vi bestræber os hele tiden på at være klare og åbne omkring måden, vi behandler dine personoplysninger på.

Denne persondatapolitik kan derfor løbende blive opdateret, og alle ændringer vil blive offentliggjort på denne hjemmeside. Hvis en opdatering kræver varsel eller samtykke i henhold til gældende lovgivning, vil du blive varslet eller få mulighed for at give dit samtykke.

Det er vigtigt, at du læser denne persondatapolitik, hver gang du gør brug af vores forsikringer eller tjenester, idet behandlingen af dine personoplysninger kan variere i forhold til din seneste brug af vores forsikringer eller tjenester.

Kontaktoplysninger

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@if.se. Du kan også kontakte vores lokale repræsentanter ved at sende en e-mail til uw.kvalitet@if.dk eller et brev til If Skadeforsikring, att.: UW/Kvalitet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre.

Du kan få adgang til dine personoplysninger på Mine Sider. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du anmode om at få en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ved at sende en e-mail til uw.kvalitet@if.dk eller et brev til If Skadeforsikring, att.: UW/Kvalitet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre.

Denne politik er fornyet den 24. marts 2023.