Håndtering og videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger

De personoplysninger som If Skadeforsikring indhenter om dig (fx navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer (samt e-mail ved online køb)), er nødvendige for at selskabet kan administrere forsikringen/-erne, og opfylde selskabets kontraktlige forpligtelser samt i øvrigt dine ønsker, som kunde. Oplysningerne vil også kunne benyttes for at vurdere og træffe beslutning om forsikringers indhold og vilkår samt til markedsanalyser og til markedsføring. 

Oplysningerne vil også kunne benyttes til at give dig information om selskabets samarbejdspartneres ydelser. 
Personoplysningerne kan til de nævnte formål også videregives til selskaber og organisationer, som If Skadeforsikring samarbejder med, såvel indenfor som udenfor EØS- og EU-området.

En begrænset persongruppe har adgang til oplysninger registreret om dig. 

Hvis If Skadeforsikring har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav.

If Skadeforsikring har et samarbejde med den uafhængige anmeldelsesside Trustpilot, og i den forbindelse videregives oplysninger om dit fulde navn, e-mail adresse og ordrenummer efter køb af forsikring(er) og anmeldelse af skade(r) på vores hjemmeside. Dette gøres for at hjælpe os i vores bestræbelser på at blive endnu bedre.

Indhentning og opsamling på if.dk

Når du som bruger besøger Ifs hjemmeside opsamler vi de oplysninger, som du indtaster eller afgiver, evt. i forbindelse med beregning af et tilbud på en forsikring eller et andet sted på Ifs hjemmeside. Det kan være oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse m.v. Oplysningerne anvender vi til brug for markedsføring, salgsstyring og til fastlæggelse af generel brugeradfærd. Vi videregiver kun oplysningerne til tredjemand i det omfang dette er beskrevet i denne politik.

Opbevaring af oplysninger om dig

If Skadeforsikring opbevarer personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for If Skadeforsikring at opbevare oplysningerne i henhold til gældende lovgivning.


Datasikkerhed på if.dk

If.dk benytter en 128 bit SSL kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til If Skadeforsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. e-mail til ikke er krypteret. ​

Indsigt i registrerede oplysninger

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.

Henvendelse og klager herom kan ske til:

If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsikräng AB (Publ.), Sverige 
Stamholmen 159 
2650 Hvidovre 

Du kan også klage til: 
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er:

Dataansvarlig
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre.

Cookies

Her kan du få information om Ifs brug af cookies på vores hjemmeside: Ifs brug af cookies