Ifs informationer om

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig. Vi gennemgår regelmæssigt denne politik og lægger alle opdateringer ud på denne hjemmeside.

Vi prioriterer databeskyttelse meget højt

Du betror os en mængde oplysninger, når du bruger vores ydelser eller er i kontakt med os. Vi bruger ikke alene oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig, men også til løbende at forbedre vores ydelser og skræddersy dem til dine behov.

Vi ønsker gennemsigtighed

Vi vil være klare og åbne omkring, hvordan vi indsamler og bruger personoplysninger om kunder og andre. For at opnå den ønskede gennemsigtighed har vi i denne persondatapolitik beskrevet, hvordan og hvornår vi bruger dine personoplysninger.

Vi beskytter dine oplysninger

Vi bestræber os på at værne om dit privatliv ved at behandle dine personoplysninger fortroligt og omhyggeligt. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondatareglerne, anden lovgivning og denne persondatapolitik.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger personoplysninger i næsten alt, hvad vi foretager os, da dette gør os i stand til at levere den bedst mulige service. Her kan du læse mere om de forskellige måder, som vi bruger personoplysninger på.

 • Salg og administration af forsikringer
  Vi har brug for oplysninger til at forsikre dig og kortlægge de risici, der gælder for lige netop dig. Vi bruger disse oplysninger til at give dig priser, som er baseret på din risiko, fastsætte de rette forsikringssummer og forsikringsdækninger til dine behov. Vi bruger også disse oplysninger til administrationsformål og til at yde dig service i relation til dine forsikringer og dit kundeforhold.
 • Skadebehandling
  Vi bruger personoplysninger til at behandle skader og skadesanmeldelser mv.
 • Administration af vores forhold til dig
  Vi bruger personoplysninger til at identificere dig som kunde, kommunikere med dig og sende dig relevant information om vores ydelser.
 • Levering af ydelser gennem samarbejdspartnere
  Vi bruger også dine personoplysninger til at levere andre ydelser gennem If's samarbejdspartnere i relation til din forsikringer. Det kan for eksempel være leverandører af skadebegrænsende- og skadeudbedrende ydelser såsom et bilværksted eller en håndværker.
 • Forretnings- og produktudvikling, kvalitetssikring mv.
  Vi bruger personoplysninger til at udvikle vores forretning og produkter, kvalitetssikring, uddannelse, rådgivning, salgsstyring samt udføre markedsundersøgelser og andre analyser, herunder tilfredshedsundersøgelser og til fastlæggelse af generel brugeradfærd.
 • Markedsføring
  Vi indsamler og analyserer personoplysninger om fx din adfærd på nettet eller din geografiske placering til at udsende forsikringstilbud og anden relevant markedsføring tilpasset dig. Vi kan også bruge oplysningerne til at kontakte dig telefonisk, hvis du har påbegyndt en købsproces på vores webshop, som du har undladt at gennemføre. Hvis du er kunde hos os, kan du modtage forsikringstilbud, som efter vores vurdering er relevante og brugbare for dig. Vi forsøger samtidig at undgå at udsende eller vise irrelevant markedsføring. Vi sælger aldrig personoplysninger til tredjemand.
 • Efterforskning og hvidvask af penge samt terrorfinansiering
  Vi bruger personoplysninger til at forhindre, opdage og undersøge strafbare forhold, herunder svindel og hvidvask, og til at analysere og håndtere andre kommercielle risici.
 • Videregivelse og indberetning til offentlige myndigheder
  Vi bruger personoplysninger til at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og myndighedskrav og til at besvare henvendelser fra offentlige myndigheder.
 • Statistik
  Vi bruger personoplysninger til at udarbejde statistikker fx baseret på ejendommens beliggenhed.

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamler vi?

Hvilke personoplysninger vi indsamler, afhænger af det enkelte kundeforhold og/eller forsikringsprodukt.

Oplysningerne nedenfor angiver hvilken information vi kan komme til at behandle om dig, men det indebærer ikke at vi nødvendigvis altid behandler disse oplysninger. Listen nedenfor viser de oplysninger eller kategorier af oplysninger, som vi kan indsamle om dig.


Almindelige oplysninger

Vi indsamler almindelige oplysninger om dig for at kunne identificere dig som kunde, give dig en bedre service i de forskellige dele af vores forretning, kommunikere med dig eller foretage forskellige ekspeditioner såsom at udbetale erstatning for en anmeldt skade (økonomiske oplysninger).

 • Personlig information
  Identifikationsoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, oplysninger om din alder og fødselsdato, uddannelsesbaggrund, familiemæssig status, oplysninger om arbejdsforhold og arbejdsgiver samt markedsføringspræferencer, fx om købshistorik.

 • Identifikationsnumre udstedt af offentlige myndigheder
  Cpr-nummer, kørekortnummer, pasnummer, journalnummer, motorkøretøjsregistreringsnummer, matrikelnummer mv.

 • Økonomiske oplysninger og kontooplysninger
  Bankoplysninger, herunder oplysninger om kontonummer, kreditoplysninger samt andre oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn- og skatteoplysninger.


Oplysninger om forsikringsforhold og skader

Vi indsamler oplysninger om forsikringsforhold og skader for at kunne oprette en forsikringsaftale med dig eller behandle en anmeldt skade. Vi kan eksempelvis have brug for oplysninger om din bolig for at oprette en husforsikring til dig eller oplysninger fra din læge for at behandle en anmeldt personskade.

 • Oplysninger om ejendommen
  Ejendommens beliggenhed, størrelse, egenskaber, konstruktion og anvendelse, alder, matrikelnummer og BBR oplysninger, oplysninger om maskiner og inventar, herunder evt. tidspunkt for erhvervelse og stand af maskiner og inventar, oplysninger om ejendommens sikkerhed, overvågning, beboere og fotografier.
 • Oplysninger om bilen
  Registrerings- og stelnummer, biltype og -egenskaber, skadeshistorik, boksoplysninger og andre digitalt tilgængelige oplysninger, oplysninger om bonus og fotografier af bilen.
 • Oplysninger om rejser
  Hotelreservationer, pasoplysninger, flybilletter og andre relevante oplysninger om de enkelte rejseaktiviteter, mv.

 • Skades- og ulykkeshistorik
  Oplysninger vedrørende tidligere skader.

 • Forsikringshistorik
  Oplysninger vedrørende nuværende og tidligere forsikringsforhold, herunder oplysninger om afslag, skærpede vilkår, opsigelse og restance mv.
 • Oplysninger om fritidsaktiviteter, sport eller dyr
  Sportsaktiviteter, ekstrem- eller konkurrencesport, hunde, heste eller andre dyr

Særlige kategorier af oplysninger

 • Helbredsoplysninger
  Nuværende og tidligere helbredsforhold, herunder oplysninger om sygdomme, skader, handicap, lægelige undersøgelser og indgreb, personlige vaner (fx alkohol og stoffer), receptoplysninger, graviditet, billeddiagnostiske resultater mv.
 • Fagforeningstilhørsforhold
  Oplysninger om deltagelse i en kollektiv forsikring gennem din fagforening.


Andre oplysninger

 • Oplysninger om retssager, svindel og strafbare forhold
  Oplysninger om retssager, svindel og strafbare forhold vedrørende dig eksempelvis som led i et erstatningskrav eller som led i behandlingen af en personskade, som skyldes et strafbart forhold, fx overtrædelse af færdselslovgivningen. Vi indsamler endvidere oplysninger om undersøgelse af sager om hvidvask af penge.
 • Telefon- og videooptagelser
  Telefon- og videooptagelser, som vores repræsentanter er i besiddelse af;

  Du har mulighed for at fravælge, at din telefonsamtale bliver optaget, ved at trykke på tastaturet . Telefonoptagelser og chats opbevares i tre år og bruges til at optimere og effektivisere vores kundehåndtering. 
 • Kontakt med os og kundekontakt
  Emails, chats, online-møder, kontakthistorik
 • Oplysninger fra sociale medier
  Oplysninger, der lægges ud på sociale medier (fx kundefeedback fra Facebook) og offentliggøres
 • Oplysninger fra eksterne kilder
  Vi kan supplere de oplysninger, som vi har fra dig, med oplysninger fra eksterne kilder såsom offentligt tilgængelige oplysninger, kommercielt tilgængelige oplysninger og oplysninger fra koncernforbundne selskaber eller samarbejdspartnere

Hvorfra indsamler vi oplysninger om dig?

Vi indsamler oplysninger om dig fra forskellige kilder afhængigt af dit kundeforhold.

 • Direkte fra dig selv eller forsikringstager
  Eksempel: Vi udbeder os oplysninger fra dig som led i et forsikringskøb, eller når du anmelder en skade.
 • Fra brug af ydelser eller hjemmesider samt oplysninger, der er offentliggjort på sociale medier
  Eksempel: Vi bruger online-identifikatorer (såsom cookies og IP-adresser), når du benytter vores ydelser og besøger hjemmesider. Disse er vigtige for, at vi kan optimere din brugeroplevelse online og de ydelser, vi tilbyder dig. Du kan læse mere om brugen af online-identifikatorer her.

  Når du som bruger besøger Ifs hjemmeside opsamler vi de oplysninger, som du indtaster eller afgiver, evt. i forbindelse med beregning af et tilbud på en forsikrings eller et andet sted på Ifs hjemmeside, herunder vores chat-funktion. Det kan være oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, mail, IP-adresse mv.

  Eksempel: Vi tilbyder evt. vores bilforsikringskunder vejhjælp i samarbejde med vores samarbejdspartnere, og vi indsamler oplysninger fra sådanne samarbejdspartnere.
 • Direkte fra din arbejdsgiver eller fagforening, a-kasse mv.
  Eksempel: Vi kan hos din arbejdsgiver eller din fagforening, a-kasse mv. indhente en liste over medarbejdere, der er forsikret gennem en konkret forsikringspolice, eller kontrollere dit medlemskab af den pågældende fagforening, a-kasse mv.
 • Direkte fra samarbejdspartnere, hospitaler og behandlere, andre forsikringsselskaber, politiet eller andre offentlige myndigheder og institutioner
  Eksempel: I forbindelse med et sammenstød med flere biler kan det være If's kunde, der er ansvarlig for ulykken, og her kan vi modtage en henvendelse fra et andet forsikringsselskab om, at If skal udbetale erstatning til en af deres kunder, som er kommet til skade i forbindelse med ulykken. I sager om sammenstød kan vi modtage skadelidtes kontaktoplysninger fra et andet forsikringsselskab, politirapporter vedrørende ulykken, oplysninger fra værkstedet om de foretagne reparationer og helbredsoplysninger om skadelidte fra sundhedsudbyderen.
 • Registre hos offentlige myndigheder, forsikringsselskaber eller andre eksterne parter
  Eksempel: Vi kontrollerer oplysninger om din bil i forhold til indholdet af offentlige registre.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en forsikringsaftale.
 • Du har givet dit samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger såsom samtykket til behandling af dine helbredsoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til videre behandling tilbage, hvis du giver os besked herom, men dette kan dog påvirke mulighederne for forsikring og erstatning og for at gøre brug af vores ydelser.
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og der tages behørigt hensyn til beskyttelse af dit privatliv. Dette behandlingsgrundlag benyttes blandt andet til at forhindre svindel, sende direkte marketings-tilbud til dig som kunde eller opretholde sikkerheden i vores IT-systemer.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine eller andres vitale interesser. Som eksempel på dette kan nævnes, at vi i forbindelse med rejseforsikringer udveksler oplysninger med hospitaler i tilfælde af en skade, således at den tilskadekomne får den nødvendige lægebehandling.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som If som dataansvarlig er underlagt i henhold til lovgivningen. For eksempel er vi forpligtet til at indsende oplysninger om din motoransvarsforsikring til Centralregistret for Motorkøretøjer.

Deling af dine personoplysninger med andre

Som forsikringsselskab er vi i henhold til lovgivningen forpligtet til at opretholde fortroligheden af personlige kundeoplysninger og andre personoplysninger. Vi videregiver nogle gange personoplysninger til andre, men kun når dette er tilladt i henhold til lovgivningen eller med samtykke fra dig.  Brug af underleverandører, som vi styrer gennem databehandleraftaler, anses ikke for at udgøre en videregivelse.

Afhængigt af det konkrete forsikringsprodukt og oplysningernes karakter kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bank, leasingselskab eller andre berettigede
 • Forsikringsformidlere - agent eller mægler eller anden fuldmægtig, hvis denne har optrådt som mellemmand ved indgåelsen af forsikringsaftalen – oplysningerne om policen og skaden videregives kun, i det omfang dette er nødvendigt for aftalens opfyldelse.
 • Andre fuldmægtige for dig
 • Samarbejdspartnere i forbindelse med en skade såsom værksted eller håndværkere – oplysninger om forsikringens dækningsomfang samt kontaktoplysninger og oplysninger om skader kan videregives, i det omfang dette er nødvendigt for at behandle den anmeldte skade.
 • Centralregistret for Motorkøretøjer – oplysninger om den indgåede motoransvarsforsikring.
 • Behandlingssteder og læger – i forbindelse med modtagne helbredsoplysninger, sundhedsvurderinger eller personskader kan vi videregive dine oplysninger til behandlingssteder og læger.
 • Andre forsikringsselskaber – vi videregiver oplysninger til andre forsikringsselskaber som led i behandlingen af anmeldte skader, hvor dette er nødvendigt for vores sagsbehandling.
 • Offentlige myndigheder og tredjemand – vi kan være forpligtet til at videregive personoplysninger om dig til offentlige myndigheder eller tredjemand, hvis dette kræves ved lov eller er nødvendigt for at opfylde aftalen.
 • Servicepartnere – vi kan videregive oplysninger om dig til vores servicepartnere, således at du kan modtage yderligere ydelser såsom assistance i forbindelse med en skade eller andre ydelser.
 • Trustpilot - Vi har et samarbejde med den uafhængige anmeldelsesside Trustpilot, og i den forbindelse videregives oplysninger om dit navn, mailadresse og ordrenummer efter køb af forsikring(er) og anmeldelse af skade(r) på vores hjemmeside. Dette gøres for at hjælpe os i vores bestræbelser på at blive endnu bedre.

Overførsel af dine oplysninger til lande uden for EU/EØS

Dine personoplysninger opbevares primært inden for EU og EØS. Som følge af vores virksomheds globale karakter og de teknologiske løsninger kan vi i særlige tilfælde overføre personoplysninger til andre lande med henblik på at opfylde de i denne privatlivspolitik anførte formål med behandling af dine personoplysninger.

Vi kan eksempelvis overføre personoplysninger til en databehandler i USA, der leverer online-cloudløsninger. Sådanne dataoverførsler sker i overensstemmelse med gældende regler for international overførsel af personoplysninger.

Dataopbevaring og -sikkerhed

Vi bestræber os på at værne om dit privatliv ved at behandle dine personoplysninger fortroligt og omhyggeligt. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, som er angivet i denne persondatapolitik, medmindre en længere periode er påkrævet eller tilladt i henhold til lovgivningen.

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, afhænger af den konkrete type forsikring eller anmeldte skade, lovgivningen og andre forhold. Hvis vi ikke er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger, kan du bede os slette oplysningerne. Unødvendige eller irrelevante personoplysninger slettes eller anonymiseres.

Vi gennemfører altid de fornødne tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Eventuelle databehandlere vælges med omhu og pålægges at gennemføre de fornødne foranstaltninger til at beskytte dine personoplysningers fortrolighed og sikkerhed.

Automatiske afgørelser og profilering

Automatiske afgørelser og profilering indebærer, at vi nogle gange træffer beslutning uden menneskelig indblanding. Der kan være tale om automatisk prissætning i vores salgssystem ud fra de oplysninger, der er lagt ind i systemet, eller der kan være tale om automatisk udbetaling af erstatning for en skade, der er anmeldt over internettet, ud fra de oplysninger, som du selv har afgivet, da du anmeldte skaden over internettet. På denne måde kan vi optimere og effektivisere vores service over for vores kunder.

Vi oplyser på forhånd vores kunder om automatiske afgørelser, hvis disse afgørelser kan have en væsentlig betydning for dig. Du kan ikke gøre indsigelse mod brugen af automatiske afgørelser, men du kan kontakte os og bede os gennemgå resultatet af en konkret sagsbehandling.

 • Behandling af skadesanmeldelser
  Vi træffer automatiske afgørelser i forbindelse med behandlingen af skader, som er anmeldt over internettet, og anden sagsbehandling. Automatiske afgørelser træffes på baggrund af de oplysninger, som vi modtager, og kan fx benyttes til automatisk beregning af det korrekte erstatningsbeløb. 
 • Forsikringssalg
  Vi træffer automatiske afgørelser ved salg af forsikringer gennem vores webshop og andre kanaler. Automatiske afgørelser træffes på baggrund af de oplysninger, som vi modtager, og vores systemer beregner herefter automatisk prisen ud fra oplysninger om fx bilmodel, skadeshistorik, alder, område mv. Dette er obligatorisk, når kunder køber en forsikring hos os. 
 • Profilering og direkte markedsføring
  Profilering betyder, at vi forsøger at forudsige din adfærd ud fra de oplysninger, vi har om dig. I forbindelse med markedsføring bruger vi profilering til at udsende de meddelelser, som efter vores vurdering vil være mest relevante for dig, og for at undgå at udsende eller vise irrelevant markedsføring. 

Adgang til dine oplysninger

Vi vil være gennemsigtige om de oplysninger, som vi opbevarer om dig, og vi ønsker at sikre os, at de er korrekte.

Du kan få adgang til oplysninger om dig på Mine Sider, og hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du anmode om at få en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, ved at sende en e-mail til uw.kvalitet@if.dk eller et brev til If Skadeforsikring, Att.: UW/Kvalitet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Vi identificerer altid vores kunder, før vi giver dem adgang til deres oplysninger.

Dine rettigheder:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Hvem kan du kontakte?

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
If Skadeforsikring, filial af
If Skadeförsäkring AB (Publ), Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

If har udvalgt en Databeskyttelsesrådgiver som kan kontaktes via mail:
DPO@if.dk

Den offentlige myndighed, som fører tilsyn med Ifs behandling af personoplysninger er følgende:
DANMARK:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5, 1300 København K

Du har ret til at indsende en eventuel klage til tilsynsmyndigheden, men vi opfordrer dig til først at kontakte os.

Denne politik er fornyet den 24. maj 2018 og opdateret den 24. maj 2018.