Få dit If-kort på mobilen

Når kunderne vælger sundhedsforsikring, rejseforsikring eller udstationeringsforsikring hos If, kan de lægge sundhedskortene i Wallet på deres smartphone.

De digitale sundhedskort linker direkte til skadeanmeldelse hos if.dk/erhverv.

Vi opfordrer dig til altid at tilbyde kunderne de digitale kort

Når du har kunder, der køber sundhedsforsikring, rejseforsikring eller udstationeringsforsikring, så husk altid at tilbyde dem vores digitale forsikringskort.

Hvordan får virksomheden adgang til digitale forsikringskort?

Du skal blot oplyse os mailadressen til virksomhedens kontaktperson, så sender vi en mail med link til en selvbetjeningsside.

Her kan kunden:

  • downloade personlige forsikringskort til mobiltelefonen
  • sende sms til alle ansatte, så de kan downloade deres personlige forsikringskort 
  • sende mailen videre til de ansatte, så de får adgang til siden og selv kan downloade deres personlige forsikringskort til mobilen
  • lægge linket op på kundens intranet, så de ansatte selv kan downloade forsikringskortet og anmelde skade.

Det digitale kort kan bruges til direkte online skadeanmeldelse

De ansatte kan anmelde skade ved at klikke på linket til online skadeanmeldelse, så bliver de guidet direkte til online skadeanmeldelse på if.dk/erhverv.

Fordelene ved digitale kort fra If:

  • Kunderne har altid kortet ved hånden
  • Kortet linker direkte til skadeanmeldelsen og kunden har også akutte telefonnumre ved skade
  • Kunderne kan anmelde hvor, og hvornår de vil.