Designere løber stor risiko

Danske designere, opfindere og iværksættere forsikrer i markant mindre omfang deres patenter og varemærker end deres ligesindede i de nordiske lande.

Dansk design tordner frem. Møbler, belysning og boligtilbehør sælger bedre end nogensinde. Nye navne dukker op og holder liv i den danske designtradition til enhver pengepung.

En bagside af succesen er, at risikoen for kopiering også øges. Især små danske iværksættervirksomheder lider under krænkelser af immaterielle rettigheder, når design eller opfindelser bliver kopieret og udvandet.

Erfaring viser, at juridiske kampe om kopiering eller krænkelse af ophavsret let løber op i flere hundrede tusind kroner og kan sende en virksomhed i knæ. Og mange har ikke har ressourcerne til at lægge sag an.

Ofte er det nødvendigt at tage disse kampe for simpelthen at sikre det, man lever af, men gevinsten ved en retssag kan være mindre end de ressourcer, man bruger på det

Jacob Nielsen, produktchef i If Skadeforsikring.

- Det er dyre og langvarige processer, som udover det økonomiske aspekt også trækker mange ressourcer ud af virksomheden.

Jacob Nielsen tilføjer, at patentsager ofte er komplicerede og kræver juridisk og teknisk indsigt. Derfor har man næsten altid brug for en advokat og måske også teknisk bistand.

Tolv gange færre i Danmark

Der findes tre udbydere af patent- og varemærkeforsikringer på det danske marked. If er eneste danske selskab, og har søsterafdelinger i de nordiske lande. En opgørelse fra If viser, at antallet af forsikrede virksomheder i Danmark med patent- og varemærkeforsikring er 12 gange mindre i Danmark end i Finland, selvom indbyggertallet er stort set ens.

I Norge og Sverige har If forsikret fire gange så mange virksomheder med patent- og varemærkeforsikringer som i Danmark. Markedssituationen, blandt udbydere af patent- og varemærkeforsikringer, er sammenlignelige i alle lande.

- Forsikringen kan være altafgørende for små og mellemstore designvirksomheder, møbelproducenter og opfindere, siger Jacob Nielsen.

- Den hjælper hvis virksomheden får krænket sine immaterielle rettigheder og dækker omkostningerne til en retssag. Men den virker også den anden vej rundt, hvis man selv bliver mødt med et krav for at krænke andres immaterielle rettigheder. Det kan udvikle sig til en erstatningssag, hvor en eventuel erstatning så dækkes via ansvarsdækningen, forklarer han.

Hos If, der har udbudt forsikringen i knap 2 år, ser man flere forklaringer på forskellene. Nogle af dem peger også indad.

- Kendskab og prioritering hos målgruppen er formentlig en stor del af forklaringen. Fra vores side kan vi blive mere synlige og opsøgende overfor de interesseorganisationer og netværk, som varetager designere og opfinderes interesser.

Fakta om

Patent- og varemærkeforsikring (også kaldet IPR-forsikring)

Forsikringen hjælper hvis man får krænket sine immaterielle rettigheder (fx patenter, varemærke, ophavsret eller design) og dækker bl.a. udgifter og bistand til en retssag.

Kommer man selv til at krænke andres immaterielle rettigheder, kan et eventuelt erstatningskrav dækkes via forsikringens ansvarsdækning. (Kaldes også IPR-forsikring)

Patent- og varemærkeforsikring - læs mere

Immaterielle rettigheder (IPR)

Immaterialret (eller Intellectual Property Rights) er en fællesbetegnelse for en lovbestemt beskyttelse af intellektuelle frembringelser som design, formgivning, kunst, opfindelser, prototyper, litteratur og forretningskendetegn mv.

Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes (fx ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven).

Få mere at vide hos patent- og varemærkestyrelsen