Patent- og varemærkeforsikring

Forsikr dig mod krænkelse af immaterielle rettigheder! Få et uforpligtende tilbud på patent- og varemærkeforsikring.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Ansvarsforsikring
 4. Patent- og varemærkeforsikring

Patent- og varemærkeforsikringen er for virksomheder, som beskæftiger sig med innovation, design, reklame eller IT.

 • Retshjælp

  Dækker immaterielle krænkelsessager.

 • Uberettigede krav

  Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

 • Dækker erstatningsansvar

  Dækker virksomhedens erstatningsansvar overfor tredjeman​d.


Vores patent- og varemærkeforsikring hjælper dig, hvis dine immaterielle rettigheder bliver krænket eller hvis du selv kommer til at krænke andres immaterielle rettigheder.
Immaterielle rettigheder kan fx være patenter, varemærke, ophavsret eller design.

Patent- og varemærkeforsikring Indeholder
Ansvar

Dækker hvis du har krænket andres immaterielle rettigheder, fx patent, varemærke eller ophavsret. Krænkelsen må ikke være sket ved grov uagtsomhed eller forsæt.

Retshjælp offensiv

Dækker når du vil føre sag, fordi dine immaterielle rettigheder er blevet krænket.

Retshjælp defensiv

Dækker hvis du bliver mødt med et krav om at du skal stoppe med at bruge (krænke) en andens immaterielle rettigheder. Disse sager kan udvikle sig til erstatningssager, som kan være dækket på ansvarsdækningen.

Du skal selv overvåge og håndhæve dine immaterielle rettigheder

Det er din opgave at overvåge, om dine immaterielle rettigheder bliver krænket, og i givet fald at håndhæve dine rettigheder overfor krænkerne. Opdager du, at andre virksomheder krænker dine immaterielle rettigheder, er det dit ansvar at håndhæve dine rettigheder overfor krænkerne.

Du kan håndhæve dine immaterielle rettigheder på flere måder.

Du kan lægge sag an for at få krænkeren til at holde op med at krænke dine rettigheder og eventuelt kræve erstatning eller vederlag for krænkelsen.

Patentsager kræver juridsk- & teknisk bistand 

Patentsager er ofte komplicerede og kræver både juridisk og teknisk viden. Derfor har du næsten altid brug for en advokat og måske også teknisk bistand.

I sager om immaterielle rettigheder kan det ofte være nødvendigt at få foretaget et uvildigt syn og skøn i forbindelse med retssagen. Omkostninger hertil fordyrer yderligere sagen.

Vores patent- og varemærkeforsikring dækker dine omkostninger til retssagen

Du kan blive mødt med et krav om at ophøre med at krænke andres immaterielle rettigheder sammen med et krav om erstatning. Du kan også blive nødt til at håndhæve dine egen immaterielle rettigheder.

Vores patent- og varemærkeforsikring også kaldet IPR-forsikring dækker dine retssagsomkostninger samt en eventuel erstatning, som du kan blive pålagt at betale.

 • Få tilbud på IPR-forsikring

  Få et uforpligtende tilbud på patent- og varemærkeforsikring til din virksomhed.

  Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

  Bestil tilbud
 • Bliver dit design, opfindelse eller varemærke kopieret?

  Efterligning og kopiering er en krænkelse af dine immaterielle rettigheder. Få hjælp og viden til hvordan du beskytter dine rettigheder af os.

  Bliver dine immaterielle rettigheder krænket?
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Ansvarsforsikring
 4. Patent- og varemærkeforsikring