Patent- og varemærkeforsikring

En patent- og varemærkeforsikring kaldes også en IPR-forsikring, og den hjælper dig, hvis dine immaterielle rettigheder bliver krænket, eller hvis du selv kommer til at krænke andres immaterielle rettigheder. Immaterielle rettigheder kan f.eks. være patenter, varemærker, ophavsret eller design.

Anmeld skade

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Beskyt dine immaterielle rettigheder med en patent- og varemærkeforsikring

 • Retshjælp

  Dækker immaterielle krænkelsessager.

 • Uberettigede krav

  Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

 • Dækker erstatningsansvar

  Dækker virksomhedens erstatningsansvar overfor tredjeman​d.

 • De mest tilfredse erhvervskunder

  For andet år i træk har analysehuset Epsi Rating tildelt If en førsteplads i kundetilfredshed blandt erhvervsforsikringskunder.

Hvad dækker en patent- og varemærkeforsikring?

Patent- og varemærkeforsikringen dækker Altid indeholdt Altid indeholdt

Dækker, hvis du har krænket andres immaterielle rettigheder, f.eks. patent, varemærke eller ophavsret. Krænkelsen må ikke være sket ved grov uagtsomhed eller forsæt.

Inkluderet

Dækker, når du vil føre sag, fordi dine immaterielle rettigheder er blevet krænket.

Inkluderet

Dækker, hvis du bliver mødt med et krav om at du skal stoppe med at bruge (krænke) en andens immaterielle rettigheder. Disse sager kan udvikle sig til erstatningssager, som kan være dækket på ansvarsdækningen.

Inkluderet

Bestil et tilbud på ansvarsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Hvordan hjælper en patent- og varemærkeforsikring?

Hvad du skal gøre, og hvordan vi hjælper dig

Immaterielle rettigheder er et kompliceret emne, for hvordan beviser man, at nogen har stjålet en idé, og hvordan stopper man dem? Læs, hvad du skal gøre, og hvordan en patent- og varemærkeforsikring kan hjælpe.

 • Du skal selv overvåge og håndhæve dine immaterielle rettigheder
  Det er din opgave at overvåge, om dine immaterielle rettigheder bliver krænket, og i givet fald er det din opgave at håndhæve dine rettigheder overfor krænkerne. Opdager du, at andre virksomheder krænker dine immaterielle rettigheder, er det dit ansvar at håndhæve dine rettigheder overfor krænkerne.

  Du kan lægge sag an for at få krænkeren til at holde op med at krænke dine rettigheder og eventuelt kræve erstatning eller vederlag for krænkelsen.
 • Patentsager kræver juridisk og teknisk bistand
  Patentsager er ofte komplicerede og kræver både juridisk og teknisk viden. Derfor har du næsten altid brug for en advokat og måske også teknisk bistand.

  I sager om immaterielle rettigheder kan det ofte være nødvendigt at få foretaget et uvildigt syn og skøn i forbindelse med retssagen. Omkostninger hertil fordyrer yderligere sagen.
 • Vores patent- og varemærkeforsikring dækker dine omkostninger til retssagen
  Du kan blive mødt med et krav om at ophøre med at krænke andres immaterielle rettigheder sammen med et krav om erstatning. Du kan også blive nødt til at håndhæve dine egen immaterielle rettigheder.

  Vores patent- og varemærkeforsikring også kaldet IPR-forsikring dækker dine retssagsomkostninger samt en eventuel erstatning, som du kan blive pålagt at betale.

  Hvis du har fået krænket dine immaterielle rettigheder

  Hvis du har fået krænket dine immaterielle rettigheder, bør du kontakte os hurtigst muligt. Vores eksperter hjælper dig videre.

Suppler din patent- og varemærkeforsikring med andre relevante forsikringer

Bred ansvars- og cyberdækning samt juridisk rådgivning

Vi har samlet 5 forsikringer i én populær pakke. Med Ansvarspakken sikrer du din virksomhed en bred ansvars- og cyberdækning, og du får desuden adgang til erhvervsjuridisk rådgivning uden ekstra omkostning.

Pakken indeholder:

 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Produktansvarsforsikring
 • Retshjælpsforsikring
 • Juridisk rådgivning
 • Cyberforsikring
Læs om Ansvarspakken
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.