Sundhedsforsikring: Hvad det er, og hvad det ikke er

Sundhedsforsikring, sygdomsforsikring eller ulykkeforsikring? Hvad er hvad, og hvordan forsikrer jeg bedst mig selv og min familie?

Det kan være svært at finde rundt, når man gerne vil forsikre sit helbred.

På denne side snakker vi om, hvad sundhedsforsikring er, og hvad sundhedsforsikring ikke er.

Ring til os på 70 12 12 12

Sundhedsforsikring til private?

For dig der gerne vil sikre dig selv og din familie i tilfælde af ulykke og sygdom, tilbyder vi voksenforsikring og børneforsikring. 

Fælles for både voksenforsikring og børneforsikring er, at de kombinerer alle fordelene ved en ulykkesforsikring og sygdomsforsikring i én forsikring. På den måde er du og din familie er sikret økonomisk, hvis uheldet er ude.

Hvis du kommer ud for en dækningsberettiget ulykke, dækker forsikringen tandlæge, kiropraktor og fysioterapeut samt transport fra ulykkestedet i Danmark. Ved en række livstruende ulykker dækker forsikringen desuden psykolog. Skulle ulykken resultere i varige mén, er dette også inkluderet i forsikringen. Hvis méngraden er 30 % eller højere, udløser forsikringen dobbelterstatning.

På samme er varige mén som resultat af dækningsberettigede sygdomme også dækket, inklusiv dobbelterstatning ved méngrad over 30 %. Oven i det kommer en økonomisk førstehjælp, som udløses ved særligt alvorlige sygdomstilfælde.

Alvorlig sygdom i familien fylder meget, og i den situation er penge det sidste, man vil bekymre sig om. Her er den økonomiske førstehjælp såvel som den økonomiske kompensation betalt til forældre med børn på hospitalet tænkt som en frihed til at fokusere på familien, når den har brug for det.

Nedsat erhvervsevne som følge af ulykke og sygdom kan tilkøbes til både voksenforsikring og børneforsikring.

Læs om voksenforsikring og børneforsikring

Sundhedsforsikring gennem arbejdsgiveren

I Danmark er langt de fleste lønmodtagere dækket af en sundhedsforsikring gennem arbejdsgiveren.

Sundhedsforsikring er et velfærdsgode, som de fleste medarbejdere sætter pris på, og som samtidigt kommer virksomheden til gode. Med en sundhedsforsikring får medarbejderen hurtig adgang til diagnose og behandling i det private sundhedsvæsen for at sikre en så kort vej tilbage til hverdagen som muligt.

Desuden inkluderer sundhedsforsikringen forebyggende tiltag som eksempelv diætist samt adgang til online hjælp fra læge, fysioterapeut og psykolog for medarbejderen og hele dennes husstand uden ekstra omkostninger.

Læs om sundhedsforsikring gennem arbejdsgiveren

Hvad er forskellen på sundhedsforsikring og sygdomsforsikring?

En sundhedsforsikring er en erhvervsforsikring tegnet af arbejdsgiver for at sikre medarbejderen hurtig behandling. En sygdomsforsikring er en personforsikring tegnet af private for at sikre sig økonomisk i tilfælde af sygdom.

Hvorfor sundhedsforsikring?

Med en sundhedsforsikring får medarbejderen en tid til konsultation, MR-scanning eller røntgen i løbet af nogle dage og tid hos specialist, så snart svarene fra scanningen er kommet. Står du og har brug for en operation, er ventetiden sjældent længere end 14 dage. Det at have mulighed for at få tilgang til en specialist, som kan stille en diagnose hurtigt, er vigtigt, især hvis der er mistanke om kræft eller andre livstruende sygdomme.

I Danmark har vi et godt sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen er godt. Men presset på sundhedsvæsenet øges; befolkningen bliver ældre, og den medicinske udvikling gør det muligt at behandle et større omfang af lidelser. Afstanden mellem efterspørgsel og kapacitet er derfor voksende.

Præcis hvor mange som står i kø til behandling, er omdiskuteret. Sygehusene flytter patienter fra den offentlige venteliste og over til en intern venteliste, så snart en patient har været til udredning. Dog venter patienten lige så længe på selve operationen eller behandlingen. Det er dette, som opfattes som den reelle ventetid - og mange må vente længe.

Hvad bruges en sundhedsforsikring oftest til?

En sundhedsforsikring bruges oftest til at få taget røntgenbilleder. For de fleste er det frustrerende blot at gå at vente på dette. Og såfremt en operation er påkrævet, kommer der ekstra ventetid oveni.

Desuden er vores sundhedsforsikring populær på grund af alle de forebyggende elementer, vi tilbyder gennem vores sundhedsportal såsom adgang til Hejdoktor og Stresslinjen, hvor den forsikrerede medarbejder kan få professionel hjælp til både fysiske og psykiske lidelser, før de udvikler sig.

Gå til Sundhedsportalen for erhverv

Dette fordi at det ofte er netop dét at få en diagnose, som tager tid, når du skal vente længe på svar fra scanninger samt tid hos specialist. Hos If oplever vi en stor henvendelse fra mulige kræftpatienter, som oplever usikkerhed og frustration grundet ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen.

Springer man foran i køen?

Med en sundhedsforsikring tages du ud af den offentlige kø og behandles i stedet via det private sundhedsvæsen – dette enten i Danmark eller i udlandet. Dette betyder, at du selv kan vælge, hvornår det passer dig at blive behandlet, samt vælge det sygehus eller den specialist som har bedst erfaring med din type operation eller behandling. Selv om vi har frit sygehusvalg i Danmark, kan der være lang ventetid på det offentlige sygehus, som er bedst til netop den behandling, du eller dine ansatte behøver.

Reduceres sygefraværet med sundhedsforsikring?

Der er gjort få analyser af sammenhængen mellem private sundhedsforsikringer og sygefravær. Norske SINTEF udførte i 2009 en spørgeundersøgelse om erfaringer med brug af sundhedsforsikringer blandt et udvalg af 300 NHO-medlemmer. Undersøgelsen viste, at en privat sundhedsforsikring blev oplevet som nyttig, eksempelvis som et selvstændigt velfærdsgode for de ansatte i virksomheden.

En dansk undersøgelse fra 2010 viser, at langtidssygefraværet var signifikant kortere blandt ansatte med sundhedsforsikring sammenlignet med ansatte uden sundhedsforsikring. Ydermere viser resultater fra en svensk undersøgelse fra 2008 udført af Svenskt Näringsliv, samt en dansk undersøgelse udført for PensionDanmark i 2012, at en sundhedsforsikring reducerer sygefraværet med henholdsvis 20 % og 15 %.

Selv om undersøgelserne varierer med hensyn til, om sundhedsforsikring reducerer sygefraværet generelt i virksomheden, kan det udgøre stor forskel for den enkelte ansatte. Det er en belastning at gå og vente på behandling, og det er ikke alle, som står i kø til behandling, som bliver sygemeldt i ventetiden. Mange går daglig på job med store smerter, frem til de bliver opereret. Hovedpointen med en sundhedsforsikring er, at du slipper for at stå i kø. Du bliver hurtigere færdigbehandlet og belaster det offentlige i mindre grad.

Hvem køber sundhedsforsikring?

Virksomheder som køber sundhedsforsikring, køber i stor grad forsikring til alle sine ansatte. Det er en myte, at det blot er ledergruppen, som får sundhedsforsikring, og i 2022 var 2,7 millioner danskere, svarende til over 90 % af den samlede arbejdsstyrke, dækket af en sundhedsforsikring 

De største grupper af sundhedsforsikrede er faglærte og ufaglærte, og brancherne med den højeste andel af forsikrede er bygge og anlæg samt transport. Sundhedsforsikring er med andre ord udbredt, men det er i særdeleshed arbejdstagere med fysisk krævende jobs, som får sundhedsforsikring af deres arbejdsgiver. Derudover er der mange, som giver sundhedsforsikring til sine ansatte som et velfærdsgode.

Et velfærdsgode til medarbejderen

En sundhedsforsikring er et velfærdsgode, som gavner både den ansatte og arbejdsgiveren. Når vi hjælper vore kunder med at finde et godt behandlingstilbud, ser vi på, hvor man har bedst erfaring og bedst omdømme, når det gælder indgrebet, som skal udføres. Gælder det for eksempel en knæoperation, kan vi fortælle vores kunde, hvilken læge ved hvilket sygehus som er bedst indenfor sit felt.

Tal med én af vores eksperter om, hvordan vi kan hjælpe dit firma med en sundhedsforsikring.

Book et telefonmøde

Hvad koster en sundhedsforsikring?

Der er mange ting, der spiller ind, når man skal beregne pris på sundhedsforsikring.

Vi kigger på antallet af ansatte og virksomhedens omsætning, og vi kigger i særdeleshed på virksomhedens branche og aktiviteter, da nogle brancher har større risici end andre. Dertil kommer spørgsmål om specielle ønsker fra virksomhedens side.

Vores mål er, at virksomheden bliver korrekt forsikret, så du betaler for den dækning, du har brug for - hverken mere eller mindre. Hvis du sender os nogle oplysninger omkring din virksomhed, så kontakter vi dig med et tilbud skræddersyet til lige præcis din virksomhed.

Din pris på sundhedsforsikring