Videreførsel af din sundhedsforsikring

Fratræder du din stilling og mister dermed din sundhedsforsikring via dit arbejde, har du mulighed for at købe en sundhedsforsikring til dig selv og din familie. ​​​​​​​​​​​​​​

Ønsker du dette, skal du give os besked senest 1 måned efter du er fratrådt dit arbejde.

Ønsker du at videreføre din sundhedsforsikring, skal vi blot høre fra dig senest 1 måned efter din fratrædelse.

Sundhedsforsikringen kan købes, så længe du endnu ikke er fyldt 70 år.

Hvornår ophører den videreførte sundhedsforsikring?

Når du er blevet 70 år, ophører sundhedsforsikringen.