Medlemsforsikring

Vil du have et tilbud fra os? Start ud med at skrive dit CVR-nummer.
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...

Korrekt forsikring af din vognmandsforretning

Vi sørger for, at du er korrekt forsikret i forhold netop til dine behov. Hverken for meget eller for lidt. Vores DTL-specialister kender din branche og giver dig personlig og professionel vejledning.

Dine køretøjer

Forsikring til dine køretøjer Standard Udvidet
Kaskoforsikring

Dækker ansvar, brand, tyveri, hærværk og glasskader, samt øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx bule i køretøjet.

Vejhjælp til fordelspriser

Vi tilbyder If Vejhjælp til lastbil i samarbejde med Viking Assistance til ekstra nedsatte fordelspriser. Fx assistance til bugsering, starthjælp og fritrækning. Som medlem af DTL sparer du desuden det årlige faste gebyr for dækningen.

Afsavn

Indgår i varevogn- og lastbilforsikring.

Få kompensation for driftstab som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i den afbrudstid, der fremgår af forsikringsaftalen.

Motorskade kran m.v.

Dækker pludselig opstået og uforudset mekanisk skade på fx din kran. Andre eksempler kunne være hydrauliktank, pumpe, kroghejs eller lignende.

Du og dine medarbejdere

Personforsikringer Standard Udvidet
Arbejdsskadeforsikring

Har du ikke en arbejdsskadeforsikring, kan en arbejdsulykke i værste fald betyde personlig konkurs. Desuden er en arbejdsskadeforsikring lovpligtig for alle ansatte i et IVS, ApS eller A/S.
Ejer du en enkeltmandsvirksomhed, et I/S eller K/S, så er du og din eventuelle medarbejdende ægtefælle ikke dækket under den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor bør du vælge frivillig arbejdsskadeforsikring.

Økonomisk tab/sygedriftstabsforsikring

Dækker driftstab i din virksomhed, hvis du eller en af dine ansatte bliver syge eller kommer ud for en ulykke.

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring sikrer alle i virksomheden hurtig behandling, så virksomheden kan minimere antallet af sygedage, spare udgifter til sygefravær og vikarer samt undgå forsinkelser i arbejdet.

Øvrige forsikringer

Alt det rundt omkring, skal også forsikres Standard Udvidet
Bygninger og ejendele

Dækker erhvervsbygninger mod brand-, el-, indbruds-, natur- og vandskader.
Bygningsforsikringen dækker også oprydningsomkostninger som følge af en skade.
Løsøreforsikringen dækker virksomhedens løsøre, fx værktøj, maskiner og administrativt udstyr, i tilfælde af bl.a. brand-, el-, indbruds-, natur- og vandskader.

Erstatnings- og fragtføreransvar

Dækker din virksomheds erstatningsansvar, fx hvis en af dine ansatte forårsager en skade hos en kunde på grund af fejl eller forsømmelse. Fragtføreransvar er automatisk dækket under erhvervsansvarsforsikringen.

Retssager

Dækker udgifter til retshjælp ved uenigheder/tvister mellem dig og dine kunder/leverandører, uanset om du er sagsøger eller sagsøgte.

Netbankforsikring

Sikrer dine bankkonti mod hacking og indbrud. Banken tilbyder dig ikke denne sikkerhed.

Driftstab

Dækker driftstab som følge af skade på dit løsøre eller dine bygninger.

Gods i køretøjer

Dækker dit eget gods i egne køretøjer i tilfælde af indbrud, kørselsskader eller brand.

Privatforsikring med rabat

Vi giver dig op til 20% rabat på alle dine privatforsikringer hos os.

Køb on-line her