Hvis du ikke er tilfreds

kan du altid klage

Du kan være sikker på, at din klage behandles på en retfærdig måde. Klageprocessen består af 3 trin, men vi stræber efter at løse dit problem så tidligt som muligt i processen,

Trin 1

Tal med din rådgiver

Vi forsøger altid at løse sagen gennem dialog mellem dig og din rådgiver i Erhvervscenter eller i skadeafdelingen.

Kom med dine bekymringer til din rådgiver, og forhåbentlig kan vi sammen finde frem til en tilfredsstillende løsning.

Kontakt din rådgiver

Trin 2

Kontakt kundeombuddet

Er du ikke tilfreds med din rådgivers løsning, kan du henvende dig til kundeombuddet.

Kundeombuddet er ansat af If, men vurderer alle sager selvstændigt, upartisk og med nye øjne.

Kundeombuddet har bemyndigelse til at træffe afgørelse i de fleste forsikringssager, undtagen i sager, som er eller har været under behandling af domstolene eller andre eksterne instanser.

Seneste frist for indsendelse af klage til Kundeombuddet, er inden der er gået 12 måneder fra afgørelsen af din sag. Fx du anmelder en skade, og får at vide, at den ikke er dækket.

Send en klage til Kundeombuddet​​​

Du kan også sende din klage via post: If, Att.: Kundeombuddet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. 

Kundeombuddet behandler normalt din sag inden for 14 dage.

Trin 3

Gå til domstolene

Er du heller ikke tilfreds med Kundeombuddets beslutning, kan du gå til til domstolene.

Gå til domstolene