Du kan klage

hvis du ikke er tilfreds

Du kan være sikker på, at din klage behandles på en retfærdig måde. Klageprocessen består af 3 trin, men vi stræber efter at løse dit problem så tidligt som muligt i processen,

Trin 1

Tal med din rådgiver

Vi forsøger altid at løse sagen gennem dialog mellem dig og din rådgiver i Erhvervscenter eller i skadeafdelingen.

Kom med dine bekrymringer til din rådgiver, og forhåbentlig kan vi sammen finde frem til en tilfredsstillende løsning.

Kontakt din rådgiver

Trin 2

Kontakt kundeombudet

Er du ikke tilfreds med din rådgivers løsning, kan du henvende dig til kundeombudet.

Kundeombudet er ansat af If, men vurderer alle sager selvstændigt, upartisk og med nye øjne.

Kundeombudet har bemyndigelse til at træffe afgørelse i alle forsikringssager, undtagen i sager, som er under behandling af domstolene eller andre eksterne instanser.

Seneste frist for indsendelese af klage til Kundeombudet, er inden der er gået 6 måneder fra afgørelsen af din sag. Fx du anmelder en skade, og får at vide, at den ikke er dækket.

Send en klage til Kundeombudet​​​

Du kan også sende din klage via post: If, Att.: Kundeombudet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. 

Kundeombudet behandler normalt din sag inden for 14 dage.

Trin 3

Gå til domstolene

Er du heller ikke tilfreds med Kundeombudets beslutning, kan du gå til til domstolene.
Gå til domstolene