Sundhedsforsikring

Få dine ansatte hurtigt tilbage igen!

Få et uforpligtende tilbud på sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikringen giver dig og dine medarbejdere en tryg hverdag.

Med en sundhedsforsikring, kan du sikre dine ansatte i virksomheden hurtig hjælp og behandling i tilfælde af sygdom eller efter en ulykke.

Målet, er at du og dine ansatte hurtigt kan komme tilbage til en normal hverdag.


Fordele med sundhedsforsikring til virksomhed

 • Minimer sygedagene

  ​Du og dine medarbejdere får hurtigere behandling og dermed færre sygedage.​

 • Få færre udgifter ved sygdom

  Du opnår færre udgifter til sygefravær, vikarer og undgår forsinkelser i arbejdet.​

 • Også til familien

  Vi tilbyder også sundhedsforsikring til din familie.​

Sundhedsforsikring indeholder Arbejdstid Fritid Super Basis
Dækker i arbejdstiden

Sygdom og tilskadekomst opstået i arbejdstiden.

Dækker i fritiden

Sygdom og tilskadekomst opstået i fritiden.

Fysioterapi og kiropraktor

Dækker lægeordineret fysioterapi eller kiropraktorbehandling.

Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist

Behandling hos akupunktør, zoneterapeut eller osteopat dækkes med op til 8 behandlinger. Har du et BMI, som er under 18,5 eller over 35 kan du få dækket op til 5 konsultationer hos diætist.

Akut Krisehjælp

Ved akut psykisk krise dækkes op til 5 konsultationer hos psykolog eller speciallæge i psykiatri. Lider du alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden, dækkes også din nærmeste pårørende med op til 5 konsultationer.

Psykologisk rådgivning

Dækker udgifter til lægeordineret psykolog behandling hos psykolog eller speciallæge i psykiatri.

Behandlingsrådgivning

If hjælper med råd og vejledning, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Behandlingsgaranti

If sørger for aftale om medicinsk behandling inden for 2 uger samt at behandlingen kan påbegyndes inden for 3 uger.

Operation og hospitalsophold

Dækker operation og behandling på private hospitaler.

Efterbehandling og rekreation

Dækker ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning.

 

Medicinske hjælpemidler

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til leje af lægeordinerede medicinske hjælpemidler

Medicinsk ledsagelse

Dækker rimelige og nødvendige omkostninger til en medicinsk uddannet person ved behandling uden for Norden.

Rejseomkostninger og rejseledsagelse

Dækker udgifter til medicinsk betinget transport til behandlingsstedet samt udgifter til nødvendigt ophold i forbindelse med behandlingen. Finder behandlingen sted uden for Danmark dækkes også transport og ophold for rejseledsager.

 

Speciallægekonsultation og behandling

Dækker undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge.

 

Second opinion

Medicinsk vurdering af anden læge. Dækker second opinion hos speciallæge, hvis du har fået en livstruende sygdom eller livstruende skade som følge af ulykkestilfælde.

Økonomisk kompensation efter operation

If yder økonomisk kompensation, hvis du udsættes for et operativt indgreb under fuld narkose, der medfører indlæggelse i mindst 5 dage og lægeordineret sygemelding i mindst 3 sammenhængende måneder.

Receptpligtig medicin

Ved forudgående hospitalsindlæggelse/operation i forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes receptpligtig medicin i op til 6 måneder.

Uheldbredeligt syge og døende

Dækker med indtil 100.000 kr., hvis sikrede rammes af sygdom eller tilskadekomst, der er uhelbredelig og behandlende læge estimerer en maksimal restlevetid på højst 6 måneder.

Der dækkes udgifter til:

 • Hjemmehospice
 • Hjemmesygeplejerske
 • Hjemmeservice
 • Ekstraudgifter til transport i forbindelse med behandling
 • Psykolog- eller psykiaterbehandling til sikrede
 • Psykolog- eller psykiaterbehandling til nærmeste familie, uanset om de er medforsikret eller ej

Antal behandlinger og behandlingsforløb fastsættes af If i samarbejde med behandler.


Tilvalgsdækninger til Sundhedsforsikring

Tilbydes til Arbejdstid, Fritid og Super.

Dækningen afvænning dækker udgifter til lægeordineret behandling af afhængighed. Det er en rigtig god støtte til virksomheden, hvis en medarbejder får problemer med fx alkohol, narkotika eller ludomani.

Kritisk sygdom giver hurtig økonomisk hjælp ved livstruende sygdom. Du kan få et kontant, skattefrit erstatningsbeløb udbetalt, hvis en livstruende sygdom vender op og ned på alt.

Hvis hverdagen går i stå...

I en travl hverdag sker det ofte at, du glemmer at tænke på dit helbred. Men hvis du og din familie bliver ramt af sygdom eller ulykke, får helbredet pludselig allerhøjeste prioritet.

Vi tilbyder med sundhedsforsikringen:

 • Kompetent behandling
 • Så kort en sygdomsperiode som muligt
 • Professionel støtte og vejledning undervejs

​Få altid behandlingsgaranti

Med sundhedsforsikringen, giver du dine ansatte adgang til de bedste og mest anerkendte privathospitaler i Danmark.

Mangler der et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som ikke kan yde behandling inden for behandlingsgarantien, bliver du behandlet på et privathospital inden for Ifs netværk i Norden.

Med vores behandlingsgaranti sikrer du dig medicinsk behandling inden for to uger, og at behandlingen kan påbegyndes inden for tre uger.​

Skal du også forsikre dig, som privatperson mod sygdom og ulykke?

Læs mere om voksenforsikring, som dækker både sygdom og ulykke til dig, som privatperson.


Når du skal bruge din sundhedsforsikring

Så benyt vores portal If Sundhedforsikring, Du kan her nemt og hurtigt:

 • Anmeldelse af skade
 • Bestilling af behandling
 • Refundering af udgifter
 • Indhentning af tilbud til din familie.
www.if.dk/ifsundhedsforsikring

Digitalt forsikringskort

Med dit forsikringskort i mobilen, kommer du hurtigt og nemt i kontakt med os, hvis du er blevet syg.

Bestil forsikringskort

Skatteregler for sundhedsforsikring

Sundhedsforsikring er skattefri ved forebyggelse eller behandling af arbejdsskader

Sundhedsforsikringen er skattefri for arbejdsgiver, når den udelukkende gælder i arbejdstiden og dækker ydelser til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

Sundhedsforsikring er skattepligtig, når den dækker både arbejdstid og fritid

Når sundhedsforsikringen både dækker arbejdstid og fritid, er prisen skattepligtig, for dig som arbejdsgiver.

Indberetningspligt, når sundhedsforsikring er uden en pensionsordning

Du har som arbejdsgiver indberetningspligt, når der er tale om en sundhedsforsikring uden en pensionsordning. Er sundhedsforsikringen en del af en pensionsordning, har pensionsselskabet indberetningspligten. 

Skattefrihed ved afvænning

Pris for afvænningsdækning (alkohol, narkotika, ludomani og medicin) er skattefri, når alle medarbejdere i virksomheden har denne dækning og indgår som en del af del almindelige personalepolitik.

Prisen skal ikke indberettes til SKAT. Beløbet svarer til ca. 5 % af den totale pris på sundhedsforsikringen.

Løbende beskatning så længe medarbejder er ansat

Dækker sundhedsforsikringen så længe medarbejderen er ansat, så sker der løbende beskatning i de lønperioder, hvor medarbejderen er omfattet af forsikringen.

Det betyder, at du som arbejdsgiver skal indberette for hver lønperiode, hvor medarbejderen har været omfattet af forsikringen.

Download skattereglerne her (PDF format, 42 KB)