Sundhedsforsikring

Få dine ansatte hurtigt tilbage igen!

Få et uforpligtende tilbud på sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikringen giver dig og dine medarbejdere en tryg hverdag.

Med en sundhedsforsikring, kan du sikre dine ansatte i virksomheden hurtig hjælp og behandling i tilfælde af sygdom eller efter en ulykke.

Målet, er at du og dine ansatte hurtigt kan komme tilbage til en normal hverdag.


 • Minimer antal sygedage

  ​Du og dine medarbejdere får hurtigere behandling og færre sygedage.​

 • Færre udgifter ved sygdom

  Du opnår færre udgifter til sygefravær, vikarer og forsinkelser i arbejdet.​

 • Også til familien

  Vi tilbyder også sundhedsforsikring til din familie.​

Sundhedsforsikring indeholder Arbejdstid Fritid Super Basis
Dækker i arbejdstiden

Sygdom og tilskadekomst opstået i arbejdstiden.

Dækker i fritiden

Sygdom og tilskadekomst opstået i fritiden.

Fysioterapi og kiropraktor

Dækker lægeordineret fysioterapi eller kiropraktorbehandling.

Akupunktur, zoneterapi, osteopati og diætist

Behandling hos akupunktør, zoneterapeut eller osteopat dækkes med op til 8 behandlinger. Har du har et BMI, som er under 18,5 eller over 35 kan du få dækket op til 5 konsultationer hos diætist.

Akut Krisehjælp

Ved akut psykisk krise dækkes op til 5 konsultationer hos psykolog eller speciallæge i psykiatri. Lider du alvorlig fysisk overlast eller afgår ved døden, dækkes også din nærmeste pårørende med op til 5 konsultationer.

Psykologisk rådgivning

Dækker udgifter til lægeordineret psykolog behandling hos psykolog eller speciallæge i psykiatri.

Behandlingsrådgivning

If yder råd og vejledning og dækker rimelige og nødvendige medicinske og medicinsk betingede udgifter, hvis du bliver syg eller kommer til skade som følge af et ulykkestilfælde.

Behandlingsgaranti

If sørger for aftale om medicinsk behandling inden for 2 uger samt at behandlingen kan påbegyndes inden for 3 uger.

Operation og hospitalsophold

Dækker operation og behandling på private hospitaler.

Efterbehandling og rekreation

Dækker ambulant efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning.

 

Medicinske hjælpemidler

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til leje af lægeordinerede medicinske hjælpemidler

Medicinsk ledsagelse

Dækker rimelige og nødvendige omkostninger til en medicinsk uddannet person ved behandling uden for Norden.

Rejseomkostninger og rejseledsagelse

Dækker udgifter til medicinsk betinget transport til behandlingsstedet samt udgifter til nødvendigt ophold i forbindelse med behandlingen. Finder behandlingen sted uden for Danmark dækkes også transport og ophold for rejseledsager.

 

Speciallægekonsultation og behandling

Dækker undersøgelse, diagnosticering og behandling hos speciallæge.

 

Second opinion

Medicinsk vurdering af anden læge. Dækker second opinion hos speciallæge, hvis du har fået en livstruende sygdom eller livstruende skade som følge af ulykkestilfælde.

Økonomisk kompensation efter operation

If yder økonomisk kompensation, hvis du udsættes for et operativt indgreb under fuld narkose, der medfører indlæggelse i mindst 5 dage og lægeordineret sygemelding i mindst 3 sammenhængende måneder.

Receptpligtig medicin

Ved forudgående hospitalsindlæggelse/operation i forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes receptpligtig medicin i op til 6 måneder.

Uheldbredeligt syge og dødende

Dækker med indtil 100.000 kr., hvis sikrede rammes af sygdom eller tilskadekomst, der er uhelbredelig og behandlende læge estimerer en maksimal restlevetid på højst 6 måneder.

Der dækkes udgifter til:

 • Hjemmehospice
 • Hjemmesygeplejerske
 • Hjemmeservice
 • Ekstraudgifter til transport i forbindelse med behandling
 • Psykolog- eller psykiaterbehandling til sikrede
 • Psykolog- eller psykiaterbehandling til nærmeste familie, uanset om de er medforsikret eller ej

Antal behandlinger og behandlingsforløb fastsættes af If i samarbejde med behandler.


Tilvalgsdækninger til Sundhedsforsikring

Tilbydes til Arbejdstid, Fritid og Super.

​Afvænning, der dækker udgifter til lægeordineret behandling af afhængighed, er en rigtig god støtte til virksomheden, hvis der er medarbejdere, som får problemer med fx alkohol, narkotika eller ludomani.

Kritisk sygdom giver hurtig økonomisk hjælp ved livstruende sygdom. Du kan få et kontant, skattefrit erstatningsbeløb udbetalt, hvis en livstruende sygdom vender op og ned på alt.

Hvis hverdagen går i stå...

I en travl hverdag sker det ofte at, du glemmer at tænke på dit helbred. Men hvis du og din familie bliver ramt af sygdom eller ulykke, får helbredet pludselig allerhøjeste prioritet.

Vi tilbyder med sundhedsforsikringen:

 • Kompetent behandling
 • Så kort en sygdomsperiode som muligt
 • Professionel støtte og vejledning undervejs

​Få Altid behandlingsgaranti

Med sundhedsforsikringen, giver du dine ansatte adgang til de bedste og mest anerkendte privathospitaler i Danmark.

Er der ikke et behandlingssted i Danmark, der har ekspertisen, eller som ikke kan yde behandling inden for behandlingsgarantien, bliver du behandlet på et privathospital inden for Ifs netværk i Norden.

Med vores behandlingsgaranti sikrer du dig medicinsk behandling inden for to uger samt at behandlingen kan påbegyndes inden for tre uger.​

If sundhedsforsikring

Med sundhedsforsikring får du adgang til portalen If Sundhedsforsikring. Når du eller en af dine ansatte, bliver syge eller har brug at benytte sundhedsforsikringen, så skal du bare benytte If Sundhedsforsikrings portalen, hvor I finder hurtig og nemt hjælp til fx

 • Anmelding af skade
 • Bestilling af behandling
 • Refundering af udgifter
 • Indhentning af tilbud til din familie.

Skatteregler for sundhedsforsikring

Sundshedforsikring skattefri ved forebyggelse eller behandling af arbejdsskader

Som arbejdsgiver, er sundhedsforsikring skattefri, når den udelukkende dækker indenfor arbejdstiden og dækker ydelser til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

Sundhedsforsikring er skattepligtig, når den dækker både arbejdstid og fritid

Når sundhedsforsikringen både dækker arbejdstid og fritid, er prisen skattepligtig, for dig som arbejdsgiver.

Indberetningspligt når sundhedsforsikring er uden en pensionordning

Du har som, arbejdsgiver indberetningspligt, når der er tale om en sundhedsforsikring uden en pensionsordning. Er sundhedsforsikringen en del af en pensionsordning, har pensionsselskabet indberetningspligten. 

Skattefrihed ved afvænning

Pris for afvænningsdækning (alkohol, narkotika, ludomani samt medicin) er skattefri, når alle medarbejdere i virksomheden har denne dækning og indgår som en del af del almindelige personalepolitik.

Prisen skal ikke indberettes til SKAT. Beløbet svarer til ca. 5% af den totale pris på sundhedsforsikringen.

Løbende beskatning så længe medarbejder er ansat

Dækker sundhedsforsikringen så længe medarbejderen er ansat, så sker der løbende beskatning i de lønperioder, hvor medarbejderen er omfattet af forsikringen.

Det betyder, at du som arbejdsgiver skal indberette for hver lønperiode, hvor medarbejderen har været omfattet af forsikringen.

Download skattereglerne her (PDF format, 42 KB)

Spørgsmål og svar om sundhedsforsikring

Dækker sundhedsforsikring igennem mit arbejde en fødsel?

Din sundhedsforsikring dækker ikke behandling i forbindelse med graviditet og dermed heller ikke fødsler.

Antal skader på et år dækker sundhedsforsikring Super?

Kan den samme skade dækkes 2 gange?

Der er ingen begrænsning i forhold til hvor mange skader, du kan anmelde på et år. Der vil være begrænsninger på antal behandlinger pr. år, men som sagt ikke på antallet af skader.

Samme skade kan godt dækkes to gange, hvis du har brug for yderligere behandling af skaden.

Kontakt os altid på forhånd, hvis du får brug din sundhedsforsikring.

Dækker sundhedsforsikringen kræftbehandling i udlandet?

I princippet dækker forsikringen behandling i udlandet dog begrænset til et behandlingssted inden for Ifs Netværk.

Er det ikke muligt at finde et egnet behandlingssted i Danmark, søger vi i vores netværk i Norden om der her findes et egnet behandlingssted.

Hvis det fortsat ikke er muligt at finde et egnet behandlingssted i Norden har vi mulighed for at søge i resten af verden, herunder evt. Frankfurt.

Behandling udenfor Danmark skal godkendes af If assistance i henhold til vores betingelser.

Frit valg af kiropraktor?

Skal jeg søge dækning bagefter, når jeg har en regning?

Det fremgår af din forsikring, om du har dækning for kiropraktor. I det tilfælde, at du har behov for at bruge sundhedsforsikringen, skal du kontakte If Assistance på telefon 70 13 13 10.

Husk at oplyse dit policenummer, når du ringer. Police- og telefonnummeret finder du på dit sundhedsforsikringsplastkort.

If Assistance skal godkende en eventuel behandling, før du kontakter en kiropraktor.If henviser dig efterfølgende til vores samarbejdspartner, som hjælper dig med at finde en kiropraktor typisk i nærheden af din bopæl eller arbejdsplads.

Vi afregner direkte med vores samarbejdspartner, så du behøver ikke at tage penge op af lommen. Få også hjælp på vores sundhedsportal If Sundhedsforsikring.

Dækker sundhedsforsikringen ved en kronisk neurologisk sygdom?

En Sundhedsforsikring i If dækker ikke kroniske lidelser eller følgesygdomme heraf.

Jeg har rygproblemer  - bliver fysioterapibehandlingen dækket af sundhedsforsikringen?

I henhold til vores vilkår er der på sundhedsforsikring Basis ikke dækning for fysioterapeut behandlinger.

Kontakt If Assistance på telefon: 70 13 13 10, hvis du har yderligere spørgsmål.

Dækker min sundhedsforsikring, hvis jeg får en kritisk sygdom?

Har du købt tilvalgsdækningen Kritisk Sygdom, dækker vi visse former for kritiske sygdomme. Hvilke kritiske sygdomme vi dækker, står i betingelserne.

På if.dk/vilkår kan du sammen med din tilsendte vilkårskode finde og downloade dine betingelser.

Jeg brækkede skinnebenet - kan jeg bruge min sundhedsforsikring super?

Kan jeg få andet end hjælp end til genoptræning?

Sundhedsforsikringen kan i forbindelse med en dækningsberettiget skade, dække med op til 25.000 kr. per skade til rimelige og nødvendige omkostninger til:

 • Ambulant efterbehandling
 • hjemmesygeplejerske
 • genoptræning.

Det er en forudsætning for dækningen, at her er tale om dækningsberettiget skade og at behandlingen er ordineret af behandlende læge og lægen fra If Assistance. Jeg vil derfor henvise dig til If assistance på tlf. nr. 70 13 13 10, som samtidigt kan hjælpe dig med yderligere rådgivning.

Jeg har en gammel knæskade, hvornår dækker sundhedsforsikringen?

Der er 6 måneders karensperiode, hvis du er ansat i en virksomhed, som har købt sundhedsforsikring hos os,

Dvs. at der skal gå 6 måneder, fra du er dækket af forsikringen, inden du kan anvende forsikringen til din gamle knæskade.

Du skal være opmærksom på eventuelle personlige forbehold på policen (individuelle klausuler), hvor If tager forbehold for dækning i visse tilfælde.​​​​​​

Hurtig skadebehandling

If har et landsdækkende samarbejde med privathospitaler og klinikker.

Vi kvalitetssikrer løbende vores samarbejdspartnere ud fra en række kriterier. Det sikrer dig høj faglighed og ekspertise gennem hele behandlingsforløbet.

Vi garanterer kort ventetid på behandling og sikrer dig den bedst kvalificerede behandling. Vi har også mulighed for at henvise dig til et behandlingssted inden for Norden. Det tætte samarbejde med If i Sverige, Norge og Finland giver os et godt kendskab til hele det nordiske sundhedssystem.

Hurtigt til fysioterapi/kiropraktor uden at lægge penge ud

If gør det nemt at komme til fysioterapi, kiropraktor og psykolog. Du skal hverken lægge penge ud, sende regninger ind til os eller vente på at det bliver refunderet. Ring og meld din skade. Vi stiller dig direkte videre til vores professionelle samarbejdspartnere over hele landet – og du får en tid med det samme.​

Hør, hvilket privathospital, som bedst kan hjælpe dig

Privathospitalerne har forskellige spidskompetencer, og takket være vores store viden og netværk på området, hjælper vi dig med at vælge det bedste sted. Vi ved, hvor specialerne og kompetencerne er, hvis det fx gælder MR-scanning eller en knæoperation. Så tag os med på råd.

Anmeld skade online eller ring til os

Du kan anmelde din skade døgnet rundt online eller ring til vores erfarne skadebehandlere og sygeplejersker, som er ved telefonen mellem 8.30 og 16.00.​​​​​

Andre forsikringer til dig og dine ansatte

Vi tilbyder også følgende personforsikringer til dig og dine ansatte: