Ansvarsforsikring til erhverv

Det kan blive dyrt, hvis du kommer til at ødelægge noget, hvis dit produkt eller tjeneste forårsager skade, eller hvis du på anden måde holdes ansvarlig for skade hos en kunde eller tredjemand.

Vi tilbyder ansvarsforsikring skræddersyet til din virksomheds behov. Du kan købe forsikringerne enkeltvis eller som en del af vores populære Ansvarspakke.

Anmeld ansvarsskade

Bestil et tilbud på ansvarsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Beskyt din virksomhed med en ansvarsforsikring til erhverv

 • De mest tilfredse erhvervskunder

  For andet år i træk har analysehuset Epsi Rating tildelt If en førsteplads i kundetilfredshed blandt erhvervsforsikringskunder.

 • Vi betaler erstatning

  Vi dækker, hvis du holdes ansvarlig for ulykke, skade eller økonomisk tab

 • Vores jurister på din side

  Du slipper for selv at udrede og forhandle, samt gå i retten alene.

 • Opfylder kravene i din branche

  Vi kender din branche, og vi sørger for, at du er korrekt forsikret, så du kan vinde kunden.

Individuelle ansvarsforsikringer

Ansvarsforsikring til alle virksomhedens behov

Vi tilbyder ansvarsforsikring til alle virksomhedens behov. Hvis du ikke finder det, du leder efter, eller hvis du er i tvivl om, hvad du har brug for at sikre din virksomheds ansvar, kan du med fordel booke et møde med én af vores eksperter eller bestille et uforpligtende tilbud.

 • Bestyrelsesansvarsforsikring

  Som medlem af en bestyrelse hæfter du personligt overfor aktionærer og andre, der berøres af bestyrelsens beslutninger. Med en bestyrelsesansvarsforsikring dækkes erstatningskrav mod bestyrelsen. Du vælger selv forsikringssummen, og forsikringen tilpasses til dine behov, uanset om der er tale om en frivillig forening eller en større kommerciel virksomhed.

 • Bygherreansvarsforsikring

  En bygherreansvarsforsikring dækker dig mod erstatningskrav i forbindelse med dit byggeri. Forsikringen dækker undersøgelse af erstatningsansvar, forhandling med skadeslidte, repræsentation ved en eventuel retsag og endelig betaling af en eventuel erstatning.

 • Droneforsikring

  Droneforsikring er en lovpligtig forsikring for droner registreret til erhvervsmæssigt brug. Den sikrer dit ansvar, hvis dronen påfører skade på ting eller personer.

 • Erhvervsansvarsforsikring

  En erhvervsansvarsforsikring er en bred, grundlæggende ansvarsforsikring, der dækker dit ansvar som virksomhed og sikrer dig mod erstatningskrav i forbindelse med virksomhedens almindelige aktiviteter. Desuden er hus- og grundejeransvar samt grundlæggende transportansvar dækket, og der findes en række muligheder for tilvalg.

 • Juridisk rådgivning

  Juridisk rådgivning er en forsikring vi tilbyder som en del af Ansvarspakken. Forsikringen giver din virksomhed adgang til 15 timers erhvervsjuridisk rådgivning fra én af vores eksperter uden ekstra omkostning. Dækningen er særligt relevant for mellemstore virksomheder, som ikke har egen HR-afdeling.

 • Miljøforsikring

  Din virksomhed har et objektivt ansvar i forhold til forurening, hvilket betyder, at virksomheden kan holdes ansvarlig, selv hvis virksomheden ikke har begået nogle fejl. Hvor en erhvervsansvarsforsikring dækker pludseligt opstået forurening, dækker vores miljøforsikring alle typer af forurening, og den inkluderer genoprettelse af naturen.

 • Patent- og varemærkeforsikring

  En patent- og varemærkeforsikring beskytter dig i sager, der handler om krænkelse af immaterielle rettigheder. Forsikringen har både en offensiv og en defensiv dækning, hvilket vil sige, at vi både hjælper dig, når dine immaterielle rettigheder krænkes, og når du anklages for at have krænket andres immaterielle rettigheder. Forsikringen kaldes også en IPR-forsikring.

 • Produktansvarsforsikring

  En produktansvarsforsikring er en beskyttelse mod de erstatningskrav, du kan møde i forbindelse med defekte produkter eller mangelfulde arbejdsydelser. Som producent er man objektivt ansvarlig, hvilket betyder, at man kan holdes ansvarlig, selv hvis man ikke har begået fejl. I den forbindelse er det også værd at bemærke, at hvis man importerer produkter fra udenfor EU, så betragtes man som producent.

 • Professionel ansvarsforsikring

  Professionel ansvarsforsikring dækker dit rådgiveransvar. Forsikringen beskytter dig, hvis en kunde eller tredjemand holder dig ansvarlig for et økonomisk tab som følge af din rådgivning. Forsikringen er blandt andet relevant for konsulenter, arkitekter, ingenører og andre, der optræder i en rådgivende rolle.

 • Retshjælpsforsikring

  Vores rethjælpsforsikring dækker dine sagsomkostninger, når virksomheden involveres i en juridisk tvist. Forsikringen anvendes både, når forsikringen sagsøges, og når virksomheden sagsøger andre, og den dækker egne sagsomkostninger såvel som sagsomkostninger pålagt af domstol eller voldgiftsret.

Kontakt os omkring ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring til erhverv giver økonomisk tryghed

Tænk hvis du ved et uheld ødelægger noget hos en kunde? Eller hvis en fejlbedømning gør, at kunden taber penge? Det er svært at forudse en ulykke eller en fejl, og derfor er ansvarsforsikring vigtig.

 • Når virksomheden forårsager skade
  En ansvarsforsikring til erhverv hjælper, hvis din virksomhed bliver pålagt ansvar for skade, den har påført personer, ting eller den omkringliggende natur. Det kan være, at du eller en ansat er måske kommet til at ødelægge noget hos en kunde, eller at en kundw er kommet til skade på besøg i din virksomhed.
 • Virksomhedens produkter eller tjenester forårsager skade
  Det er vigtigt at være korrekt dækket i tilfælde af, at dine produkter eller tjenester er skyld i en skade, som du skal stå til ansvar for. Dette gælder produkter, din virksomhed producerer eller sælger, samt de tjenester I udfører.
 • Vores jurister er på din side
  Vi har vores egen afdeling med erfarne jurister, hvilket indebærer, at du hurtigere kan komme i gang hvis nogen kræver skadeserstatning. Du får hjælp af personer, som har den rette kompetence til at føre din sag. Derfor er det vigtigt at du anmelder sagen til os først, inden du selv hyrer en jurist eller en, som kan hjælpe dg med at udrede sagen.
Fordele ved ansvarsforsikring til erhverv

Uden ansvarsforsikring står din virksomhed selv for alle omkostninger

En advokat kan fakturere flere tusinde kroner per time og uden forsikring står du selv for alle omkostninger i en retslig tvist. En tvist kan opstå af flere forskellige årsager og gælde emner såsom kontrakt, klagemål, indkøb, salg, mv.  

En advokat hjælper dig med at finde ud af, hvad der gælder ved lov og forsvarer dig i en retssag. Med en retshjælpsforsikring betaler vi desuden både egne og pålagte sagsomkostninger. Udgifterne til forsikringen er sjældent dyrere end omkostningerne ved et par timer hos en juridisk rådgiver.

Desuden får du med forsikringen juridisk rådgivning adgang til 15 timers erhvervsjuridisk rådgivning uden ekstra omkostning.

Book et telefonmøde med en rådgiver
Relaterede forsikringer

Bred ansvars- og cyberdækning samt juridisk rådgivning

Vi har samlet 5 populære forsikringer i vores Ansvarspakke:

 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Produktansvarforsikring
 • Retshjælpsforsikring
 • Juridisk rådgivning
 • Cyberforsikring

Pakken sikrer dig en bred ansvars- og cyberdækning, så du kan fokusere på din kerneopgave. Med adgang til juridisk rådgivning er pakken et populært valg for små og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har en HR- eller juraafdeling.

Læs om Ansvarspakken
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.