Arbejdsskadeforsikring

Pas godt på dig selv og dine ansatte!

Få et uforpligtende tilbud på arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikringen er den vigtigste personforsikring for dig og dine ansatte.

​Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet. Arbejdsskadeforsikringen er nemlig lovpligtig.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker alle ansatte i virksomheden, både fuldtids- og deltidsansatte.


  • Aktiv krisehjælp

    ​Akut krisehjælp er inkluderet i arbejdsskadeforsikringen.

  • Aktiv arbejdsskadebehandling

    ​Med vores aktiv arbejdsskadebehandling afkorter du dine ansattes arbejdsskadebehandling.

Arbejdsskadeforsikring indeholder Lovpligtig Frivillig
Erhvervsevnetab ved arbejdsskade

Tab af erhvervsevne betyder, at en arbejdsskade har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

Ménerstatning ved arbejdsskade

Dækker godtgørelse ved varigt mén som følge af en arbejdsskade. Du kan ikke få godtgørelse i følge arbejdsskadeloven, hvis et mén er under 5 procent.

 

Dødsfald ved arbejdsulykke

Dækker dødsfald af ansatte på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade. Husk at oplyse Arbejdsskadestyrelsen om dødsfaldet inden for 48 timer på telefon: 20 42 63 97

Behandlingsudgifter ved arbejdsskade

Arbejdsskadesikringsloven giver dig mulighed for at få dækket de udgifter der er forbundet med skadens følger.

Briller/kontaktlinser

Dækker skader på briller eller kontaktlinser for reparation, eventuelt fornyelse, når briller/kontaktlinserne er beskadiget under arbejdet.

Akut krisehjælp

Dækker krisehjælp til ejeren og de ansatte i form af kriseterapi. Psyskisk akut krise sker fx på grund af røveri, ulykke, overfald, trusler, indbrud.

arbejdsskadeforsikring til selvstændig

Er du selvstændig selvstændig erhvervsdrivende? Dvs du ejer af et enkeltmandsfirma, et I/S eller K/S og ikke har nogle ansatte

Så tilbyder vi dig en særskilt arbejdsskadeforsikring. Vi kalder den en frivillig arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker også din medarbejdede ægtefælle/samlever. Se dækningsoversigt i kollenen "Frivillig" ovenover.


Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES)

Du, som arbejdsgiver, skal også huske at tilmelde din virksomhed til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da det er lovpligtigt.​

Få mere information om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) på ATPs hjemmeside:

Hvad dækker Erhvervssygdomssikring?

Hvad skal du betale i arbejdsskadeafgift?

AES betaler en arbejdsskadeafgift til staten, og udgiften bliver opkrævet hos arbejdsgivere og de frivilligt sikrede. Grønlandske arbejdsgivere er undtaget.

Afgiften består af 2 dele:

  • 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES
  • 12 pct. af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker.
  • 2 kr. pr. fuldstidsansat i omkostninger forbundet med afgiften.

Forskel på afgiftens størrelse

Afgiften bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES. Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter.

Bidraget til AES bliver bestemt ud fra din virksomheds branchekode.

Vil du vide mere?

Find AES-satser udfra din branchekode

Forbyg skader på dig og dine ansatte

Hvordan forebygger du arbejdsskader?

Ordentlig forebyggelse handler om at komme arbejdsulykker i forkøbet. 

Dine medarbejderne skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade. Du vil kunne spare store udgifter til bl.a. sygefravær.

Sådan forebygger du arbejdsskader

APV - Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal i henhold til loven udarbejde en APV. Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

APV - sådan gør du

Aktiv arbejdsskadebehandling

Vores dedikerede skadebehandlere er i kontkat med din medarbejder. Vi vurderer løbende behovet for støtte, krisehjælp, genoptræning eller hjælpemidler, og sætter i gang med det samme.

Få den bedste arbejdsskadebehandling

Andre forsikringer til dig og dine ansatte

Vi tilbyder også følgende personforsikringer til dig og dine ansatte: