Arbejdsskadeforsikring

Pas godt på dig selv og dine ansatte. Få et uforpligtende tilbud på arbejdsskadeforsikring.

CVR-nummer (12345678)

Vi har brug for dit CVR-nummer for at kunne give dig den bedste service.

Formuläret skickas...

Arbejdsskadeforsikringen er den vigtigste personforsikring for dig og dine ansatte.

Du skal købe den lovpligtige arbejdsskadeforsikring til dig, som ejer af et IVS, ApS eller A/S og til dine ansatte. Du sikrer, at I alle er dækket, hvis I kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.​

Den dækker alle ansatte i virksomheden, både fuldtids- og deltidsansatte.


Få aktiv hjælp til dig og dine ansatte

  • Aktiv krisehjælp

    ​Akut krisehjælp til ejer og ansatte er inkluderet.

  • Aktiv arbejdsskadebehandling

    ​Med vores aktiv arbejdsskadebehandling afkorter du dine ansattes arbejdsskadebehandling.

Arbejdsskadeforsikring indeholder Lovpligtig Frivillig
Erhvervsevnetab ved arbejdsskade

Tab af erhvervsevne betyder, at en arbejdsskade har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

Ménerstatning ved arbejdsskade

Dækker godtgørelse ved varigt mén som følge af en arbejdsskade. Du kan ikke få godtgørelse i følge arbejdsskadeloven, hvis et mén er under 5 procent.

 

Dødsfald ved arbejdsulykke

Dækker ansattes dødsfald som følge af en arbejdsskade. 

Behandlingsudgifter ved arbejdsskade

Arbejdsskadesikringsloven giver dig mulighed for at få dækket de udgifter der er forbundet med skadens følger.

Briller/kontaktlinser

Dækker skader på briller eller kontaktlinser for reparation, eventuelt fornyelse, når briller/kontaktlinserne er beskadiget under arbejdet.

Akut krisehjælp

Dækker krisehjælp til ejeren og de ansatte i form af kriseterapi. Psyskisk akut krise opstår fx på grund af røveri, ulykke, overfald, trusler, indbrud.

Hvad koster en arbejdsskadeforsikring?

Prisen på en lovpligtig arbejdsskadeforsikring beregnes ud fra hvor mange årsværk din virksomhed har samt hvilken branche din virksomhed tilhører. Du kan reducere prisen ved at arbejde med arbejdsmiljøet.

Fx ved at udarbejde APV (arbejdspladsvurdering) én gang årligt og oplyse om sygefravær og personaleudskiftning i din virksomhed. 

Arbejdsskadeforsikring til selvstændig

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle i en enkeltmandsvirksomhed, et I/S eller et K/S? Så er du ikke omfattet af virksomhedens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Vi tilbyder dig istedet en frivillig arbejdsskadeforsikring. Har du en medarbejdende ægtefælle, skal du være opmærksom på, at I begge to skal have denne frivillige arbejdsskadeforsikring. 


Få den bedste arbejdsskadebehandling

Vi sætter hurtigt ind for at hjælpe den ansatte til at blive rask og komme hurtigt tilbage på arbejde.

Aktiv arbejdsskadebehandling

Vi hjælper kunder med arbejdsskader

Vi hjælper hvert år kunder, der er kommet til skade på jobbet og har fået mindre eller større eftervirkninger.

Læs kundernes skadehistorier her

Forbyg skader på dig og dine ansatte

Hvordan forebygger du arbejdsskader?

Ordentlig forebyggelse handler om at komme arbejdsulykker i forkøbet. 

Dine medarbejderne skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade. Du vil kunne spare store udgifter til bl.a. sygefravær.

Sådan forebygger du arbejdsskader

APV - Arbejdspladsvurdering

Alle virksomheder med ansatte skal i henhold til loven udarbejde en APV.

Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

APV - sådan gør du

Sommervikar tager over

Læs her hvordan du øger arbejdssikkerheden for dine sommervikarer.

Du får også viden om, hvad du som erhvervsdrivende bør vide, når du ansætter sommervikarer.

Ansættelse af sommervikar

Arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES)

Som arbejdsgiver, skal du huske at tilmelde din virksomhed Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da det er lovpligtigt.​

Få mere information om:

Hvad skal du betale i arbejdsskadeafgift?

AES betaler en arbejdsskadeafgift til staten, og udgiften bliver opkrævet hos arbejdsgivere og de frivilligt sikrede. Grønlandske arbejdsgivere er undtaget.

Afgiften består af 2 dele:

  • 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES
  • 12 pct. af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker.
  • 2 kr. pr. fuldstidsansat i omkostninger forbundet med afgiften.

Forskel på afgiftens størrelse

Afgiften bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES. Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter.

Bidraget til AES bliver bestemt ud fra din virksomheds branchekode.

Vil du vide mere?

Find AES-satser udfra din branchekode