Arbejdsskadeforsikring

Pas godt på dig selv og dine ansatte!

Få et uforpligtende tilbud på arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikringen er den vigtigste personforsikring for dig og dine ansatte.

​Som arbejdsgiver skal du have en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine ansatte, hvis de kommer til skade på arbejdet. Arbejdsskadeforsikringen er nemlig lovpligtig.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker alle ansatte i virksomheden, både fuldtids- og deltidsansatte.


  • Aktiv krisehjælp

    ​Akut krisehjælp er inkluderet i arbejdsskadeforsikringen.

  • Aktiv arbejdsskadebehandling

    ​Med vores aktiv arbejdsskadebehandling afkorter du dine ansattes arbejdsskadebehandling.

Arbejdsskadeforsikring indeholder Lovpligtig Frivillig
Erhvervsevnetab ved arbejdsskade

Tab af erhvervsevne betyder, at en arbejdsskade har forringet dine muligheder for at tjene penge ved arbejde. Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du efter skaden har et tab af erhvervsevne på mindst 15 procent.

Ménerstatning ved arbejdsskade

Dækker godtgørelse ved varigt mén som følge af en arbejdsskade. Du kan ikke få godtgørelse i følge arbejdsskadeloven, hvis et mén er under 5 procent.

 

Dødsfald ved arbejdsulykke

Dækker dødsfald af ansatte på arbejdspladsen eller på grund af en arbejdsskade. Husk at oplyse Arbejdsskadestyrelsen om dødsfaldet inden for 48 timer på telefon: 20 42 63 97

Behandlingsudgifter ved arbejdsskade

Arbejdsskadesikringsloven giver dig mulighed for at få dækket de udgifter der er forbundet med skadens følger.

Briller/kontaktlinser

Dækker skader på briller eller kontaktlinser for reparation, eventuelt fornyelse, når briller/kontaktlinserne er beskadiget under arbejdet.

Akut krisehjælp

Dækker krisehjælp til ejeren og de ansatte i form af kriseterapi. Psyskisk akut krise sker fx på grund af røveri, ulykke, overfald, trusler, indbrud.

arbejdsskadeforsikring til selvstændig

Er du selvstændig selvstændig erhvervsdrivende? Dvs du ejer af et enkeltmandsfirma. Så tilbyder vi dig en særskilt arbejdsskadeforsikring. Vi kalder den en frivillig arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker også din medarbejdede ægtefælle/samlever.


Få den bedste arbejdsskadebehandling

Kommer dine ansatte alvorligt til skade, kan hurtig og professionel indsats hjælpe til med at reducere fraværstiden og undgå tab af erhvervsevne. 

Vi tilbyder assistance fra et professionel hold af skadebehandlere, som tilrettelægger et individuelt forløb med medarbejderen.​​​​

Få mere at vide om vores arbejdsskadebehandling

Forebyg skader på dig og dine ansatte

Få vores forebyggende råd og tips til at forebygge arbejdsulykker og -skader på din og dine ansatte.

Forbyg skader på dig og dine ansatte

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Du, som arbejdsgiver, skal også huske at tilmelde din virksomhed til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), da det er lovpligtigt.​

Få mere information om Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) på ATPs hjemmeside:

Hvad dækker Erhvervssygdomssikring?

Hvad skal du betale i arbejdsskadeafgift?

AES betaler en arbejdsskadeafgift til staten, og udgiften bliver opkrævet hos arbejdsgivere og de frivilligt sikrede. Grønlandske arbejdsgivere er undtaget.

Afgiften består af 2 dele:

  • 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES
  • 12 pct. af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker.
  • 2 kr. pr. fuldstidsansat i omkostninger forbundet med afgiften.

Forskel på afgiftens størrelse

Afgiften bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES. Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter.

Bidraget til AES bliver bestemt ud fra din virksomheds branchekode.

Vil du vide mere?

Find AES-satser udfra din branchekode

Andre forsikringer til dig og dine ansatte

Vi tilbyder også følgende personforsikringer til dig og dine ansatte: