Bilforsikring erhverv til firmabilen

Komplet dækning af din firmabil eller varevogn!

Få et uforpligtende tilbud på bilforsikring erhverv.

Bilforsikring erhverv er til din virksomheds firmabiler og varevogne under 3,5 tons.

Bilforsikring erhverv består af den lovpligtige ansvarsforsikring, men den sikrer dig ikke mod skader på dig selv og dine ting!

En kaskoforsikring sikrer dig derimod mod skader på din firmabil eller varevogn.​


  • Altid rets- og krisehjælp

    Retshjælp og krisehjælp er altid inkluderet i bilforsikring erhverv.​​

  • Få If vejhjælp

    ​If Vejhjælp sikrer dig hjælp, hvis bilen ikke kan starte eller går i stykker.

  • Årets forsikringsselskab 2016

    For anden gang i træk har AutoBranchen Danmark kåret If som Årets forsikringsselskab.

Bilforsikring erhverv Super Standard Basis Ansvar
Ansvar, person- og tingskade

Forsikringen dækker de skader, du som fører af køretøjet forvolder på andre personer og deres ting. Fx hvis du påkører en cyklist og der sker skade på cyklen og tøjet, dækker forsikringen erstatning til cyklisten.

Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.

 

Krisehjælp

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

Glas

Dækker skader på køretøjets ruder. Der opkræves ikke selvrisiko for glasreparationer under 600 kr.

 

Indbrud og tyveri

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af tyveri, røveri og tyveriforsøg.

 

Hærværk

Dækker skader på køretøjet forvoldt ved hærværk af tredje mand.

Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx bule i køretøjet.

 

Motor- og maskinskade

Dækker pludseligt opståede skader på motor og bilens mekaniske dele, der gør at din bil ikke kan køre. Dækningen omfatter motor inkl. elektronisk styring, gearkasse/transmission, brændstofsystem, bremser samt det komplette styretøj.

 

Værdisikring

Dækker værdiforringelsen i køretøjets gensalgsværdi ved en anden dækningsberettiget skade. Bl.a. vil du få et tillæg på 15% af en evt. reparationsudgift, eller en bedre kontanterstatning ved totalskade.

 

Tilvalg til bilforsikring erhverv Super Standard Basis Ansvar
Førerpladsdækning

Førerpladsdækningen dækker dig eller den, der sidder bag rattet i bilen, hvis der sker en eneulykke – dvs. ved skader, hvor der ikke er en ansvarlig modpart.

Udvidet forsikringsssum - ansvar

Dækker sikredes erstatningsansvar for tingsskade ud over de i Færdselsloven fastsatte forsikringssummer. Færdselslovens fastsatte sum for tingsskader er jf. FÆL § 105 stk. 2-3 kr. 23 mio. pr. 1. jan. 2014.

Fragtføreransvar

Dækker sikredes erstatningsansvar over for skader på kundens gods ved transport, læsning og losning i henhold til CMR-lovens regler.

Ekstraudstyr

Dækker eftermonteret ekstraudstyr for op til 15.000 kr. Det gælder fx alarm, kommunikationsudstyr og stereoanlæg.

If vejhjælp

Med If vejhjælp, er du sikret hjælp, hvis bilen ikke kan starte, går i stykker el.l. Vi tilbyder vejhjælp i samarbejde med SOS Dansk Autohjælp.

Udvidet If vejhjælp

Du får bla. bugsering til valgfrit værksted eller til hjemmeadresse. Ved akut opstået sygdom får du hjemkørsel af din bil, dig og eventuelle passagerer til fælles bestemmelsessted. Kan kun købes, hvis du allerede har If vejhjælp.

Bortkomst

Dækker ved køretøjets bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri og lignende.

Afsavn

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden der fremgår af forsikringsaftalen. Kan ikke købes sammen med lejebil.

Lejebil

Vi stiller en lejebil til rådighed, mens din egen bil er til reparation. Kan ikke købes sammen med afsavn.

Ansvarsforsikring til firmabilen er lovpligtig

Færdselsloven kræver, at alle indregistrerede​ person- og varebiler skal være ansvarsforsikret.

Ansvarsforsikring dækker de skader, du kan påføre andre personer, motorkøretøjer eller ting. Ansvarsforsikringen dækker også, når du kører i udlandet.

Stilstandsforsikring til firmabil eller varevogn

Vi tilbyder også en stilstandsforsikring som dækker din firmabil eller varevogn for kaskoskader, herunder også brand og tyveri.

Bliver firmabilen eller varevognen stjålet, dækkes ansvar dog også, hvis der i denne forbindelse indtræffer en skade. ​​​​​


Nogle køretøjer skal have satellit tracking for at opnå tyveridækning

Visse køretøjer skal have et "Satellit Tracking System", som har kontakt med et af Rigspolitiets godkendte alarmcentraler, for at opnå tyveridækning i If.

Skal dit køretøj have satellit tracking?

Print kort til rejsen

Print grønt kort

Det grønne kort er bevis for, at dit køretøj er lovpligtigt ansvarsforsikret. Køretøjets nummerplade er tilstrækkeligt bevis for, at køretøjet har en ansvarsforsikring.

Download og udskriv grønt kort

Print rødt kort

Har du en kaskoforsikring til et eller flere af følgende køretøjer, giver det adgang til hjælp i udlandet fra SOS i henhold til det røde korts dækning.

Download og udskriv rødt kort​​

Print vejhjælpskort

​​Kan din firmabil ikke kan starte, går i stykker eller lignende, så hav det med dig i bilen, så har du altid vores telefonnummer, hvis du har brug for hjælp.


Gælder kun for kunder, der har købt tilvalgsdækning If vejhjælp.
Download og udskriv vejhjælpskort

Undgå skader på firmabilen eller varevognen

Gør firmabilen vinterklar

Når temperaturen falder til omkring 7 grader, så er det tid at sikre firmabilen til vintervejret. Få vores råd og tips, så din firmabil kan blive vinterklar og du er godt sikret mod biluheld til denne vinter.

Sådan gør du din bil vinterklar

Kør ordentligt og undgå færdselsuheld

Sæt jer ind i færdselsreglerne, inden I bevæger jer ud i trafikken. Så minimerer I risikoen for færdselsuheld og skader i trafikken.

Følg færdselsreglerne og bliv trafiksikker

Har din virksomhed taget stilling til spirituskørsel?

1 ud af 3 dødsulykker i trafikken er der et erhvervskøretøj involveret.

Derfor har du i din virksomhed, et stort ansvar for at sikre, at dine ansatte kører sikkert i firmabiler, varevogne eller lastbiler.

Sådan kan du forebygge spirituskørsel i din virksomhed

ANDRE FORSIKRINGER TIL DIN VIRKSOMHEDS KØRETØJER

Vi tilbyder også følgende køretøjsforsikringer til dig: