Medlemsforsikring

til dig, som medlem af DTL

Få tilbud på forsikring med dækningsgaranti

Korrekt forsikring af din vognmandsforretning

Ikke to vognmandsforretninger er éns. Derfor sørger vi for, at du er korrekt forsikret i forhold netop dine behov. Hverken for meget eller for lidt. Vores forsikringsspecialister kender din branche og giver dig personlig og professionel vejledning i både forsikringer og skadeforebyggende råd og tips.

  • Garanti for korrekt dækning

    Du er altid sikret bedst muligt, når du køber din forsikring hos en specialist.

  • Vejhjælp til fordelspriser

    Få hurtig assistance og hjælp på vejen til lastbilen.

  • Skadeudvalg med DTL-repræsentanter

    Dine DTL-repræsentanter sidder med i skadeudvalget. Ved uenighed om erstatning, har DTL det sidste ord.

Dine køretøjer

Forsikring til dine køretøjer Standard Udvidet
Kaskoforsikring

Dækker ansvar, brand, tyveri, hærværk og glasskader, samt øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx bule i køretøjet.

Vejhjælp

Dækker fx assistance ved bugsering, starthjælp, hjulskifte og fritrækning.

Afsavn

Afsavn

Indgår i varevogn- og lastbilforsikring.

Få kompensation for driftstab som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i den afbrudstid, der fremgår af forsikringsaftalen.

Motorskade kran m.v.

Dækker pludselig opstået og uforudset mekanisk skade på fx din kran. Andre eksempler kunne være hydrauliktank, pumpe, kroghejs eller lignende.

Du og dine medarbejdere

Personforsikringer Standard Udvidet
Arbejdsskadeforsikring

Har du ikke en arbejdsskadeforsikring, kan en arbejdsulykke i værste fald betyde personlig konkurs. Desuden er en arbejdsskadeforsikring lovpligtig for alle ansatte i et IVS, ApS eller A/S.
Ejer du en enkeltmandsvirksomhed, et I/S eller K/S, så er du og din eventuelle medarbejdende ægtefælle ikke dækket under den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor bør du vælge frivillig arbejdsskadeforsikring.

Økonomisk tab/sygedriftstabsforsikring

Dækker driftstab i din virksomhed, hvis du eller en af dine ansatte bliver syge eller kommer ud for en ulykke.

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring sikrer alle i virksomheden hurtig behandling, så virksomheden kan minimere antallet af sygedage, spare udgifter til sygefravær og vikarer samt undgå forsinkelser i arbejdet.

Øvrige forsikringer

Alt det rundt omkring, skal også forsikres Standard Udvidet
Bygninger og ejendele

Dækker erhvervsbygninger mod brand-, el-, indbruds-, natur- og vandskader.
Bygningsforsikringen dækker også oprydningsomkostninger som følge af en skade.
Løsøreforsikringen dækker virksomhedens løsøre, fx værktøj, maskiner og administrativt udstyr, i tilfælde af bl.a. brand-, el-, indbruds-, natur- og vandskader.

Erstatnings- og fragtføreransvar

Dækker din virksomheds erstatningsansvar, fx hvis en af dine ansatte forårsager en skade hos en kunde på grund af fejl eller forsømmelse. Fragtføreransvar er automatisk dækket under erhvervsansvarsforsikringen.

Retssager

Dækker udgifter til retshjælp ved uenigheder/tvister mellem dig og dine kunder/leverandører, uanset om du er sagsøger eller sagsøgte.

Netbankforsikring

Sikrer dine bankkonti mod hacking og indbrud. Banken tilbyder dig ikke denne sikkerhed.

Driftstab

Dækker driftstab som følge af skade på dit løsøre eller dine bygninger.

Gods i køretøjer

Dækker dit eget gods i egne køretøjer i tilfælde af indbrud, kørselsskader eller brand.

Få tilbud på medlemsforsikring

Privatforsikring med rabat

Vi giver dig op til 20% rabat på alle dine privatforsikringer hos os.

Køb on-line her

Nye lovkrav for varebiler

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Hvilke krav, der gælder for dig, afhænger af, om du kører firmakørsel eller godskørsel for fremmed regning i varebil.

Læs mere om kravene hos Færdseslsstyrelsen