Optagelse af telefonsamtaler

Formål
Vi ønsker at optage og opbevare telefonsamtaler med vores kunder med det formål at dokumentere, eventuelt indgåede aftaler, og for at kunne uddanne vores medarbejdere til at give dig den bedst mulige service. 

Behandlingsgrundlag
Vi optager telefonsamtaler med henblik på at dokumentere, hvad der er sagt under samtalen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi optager kun telefonsamtaler til brug for uddannelse af vores medarbejdere, når der er givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter vi ikke længere vil opbevare samtalen. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af samtykket. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at skrive til uw.kvalitet@if.dk.

Kategorier af personoplysninger
Vi optager og opbevarer de kategorier af personoplysninger, som bliver oplyst under samtalen, herunder f.eks. navn, adresse, mailadresse, cpr-nr., helbredsoplysninger samt oplysninger om forsikringsforhold og skader.

Opbevaringsperiode
Optagelser til brug for dokumentation slettes efter 3 år, medmindre der er opstået en tvist, der medfører, at vi i den konkrete sag i en længere periode har behov for at kunne dokumentere, hvad der er sket og sagt under samtalen, og hvad der er aftalt.

Optagelserne anvendes kun til undervisning i 3 måneder fra samtalen har fundet sted.

Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at skrive til uw.kvalitet@if.dk.

Vi er underlagt lovgivning om forsikringsselskaber og finansielle virksomheder, og er derfor forpligtede til at gemme visse oplysninger om dig i nærmere definerede tidsperioder. Denne type information vil derfor ikke blive slettet.

Du kan se mere om vores generelle behandling af personoplysninger på www.if.dk/persondatapolitik.