Bestyrelsesansvarsforsikring

Få sikret bestyrelse mod erstatningskrav fra aktionærer og kreditorer! Få et uforpligtende tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...

Bestyrelsesansvarsforsikring dækker erstatningskrav, som du, som bestyrelsesmedlem kan blive pålagt.

 • Valgfri forsikringssum

  Du fastsætter selv forsikringssummen.

 • Krav mod bestyrelsen

  Dækker erstatningskrav mod bestyrelsen.

 • Dækker ledelsesansvar

  Dækker ansatte, der i kraft af deres stilling kan blive mødt med et ledelsesansvar​.


Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant. Det er derfor forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse, fordi du kan blive gjort personligt ansvarlig for bestyrelsens handlinger.

Bestyrelsesansvarsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet

Dine bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for deres beslutninger

Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant, og det er i dag forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse, fordi du kan blive gjort personlig ansvarlig for bestyrelsens handlinger.

Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter nemlig med sin personlige formue for bestyrelsesarbejdets udførelse.

Bevidstheden om, at du i værste fald kan komme til at hæfte for et millionbeløb, må du forsikre bestyrelsen mod erstatningskrav fra ejere eller kreditorer.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring til virksomheder

 • Dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem kan påføre virksomheden ved fejl eller forsømmelse i udførelse af sit arbejde.
 • Omfatter personer i virksomheden, der ikraft af deres stilling kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar.

​Bestyrelsesansvarforsikring til foreninger og boligforeninger

 • Dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem ka​n påføre foreningen ved fejl eller forsømmelse i udførelse af sit arbejde.
 • Omfatter bestyrelsesmedlemmer og forretningsførere, der arbejder med foreningsarbejde.​​​​​​