Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring dækker erstatningskrav, som du som bestyrelsesmedlem kan blive pålagt. Med en forsikring af dit bestyrelsesansvar er du sikret bestyrelse mod erstatningskrav fra aktionærer og kreditorer.

Anmeld ansvarsskade

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Få sikret dit ansvar med en bestyrelsesansvarsforsikring

 • Valgfri forsikringssum

  Du fastsætter selv forsikringssummen.

 • Dækker krav mod bestyrelsen

  Forsikringen dækker erstatningskrav rejst mod bestyrelsen.

 • Dækker ledelsesansvar

  Dækker ansatte, der i kraft af deres stilling kan blive mødt med et ledelsesansvar​.

Hvad dækker en bestyrelsesansvarsforsikring?

Som bestyrelsesmedlem hæfter du personligt for dine beslutninger i rollen som bestyrelsesmedlem. En bestyrelsesansvarsforsikring dækker dit ansvar som bestyrelsesmedlem. Der er forskel på en stor virksomhed og en lille forening, og du bestemmer selv forsikringssummen, så den afspejler det niveau af ansvar, du sidder med.

Bestyrelsesansvarsforsikring indeholder Altid indeholdt Altid indeholdt

Bestyrelsesansvarsforsikring dækker bestyrelsesmedlemmer, administrerende direktører og medarbejdere, der i kraft af deres stilling kan blive mødt med et ledelsesansvar i virksomheden i forsikringsperioden.

Inkluderet

Bestyrelsesansvarsforsikring dækker erstatningskrav, der bliver rejst mod bestyrelsen, mens forsikringen er i kraft. Også selvom kravet skyldes handlinger, der er truffet tidligere.

Inkluderet

Dækker op til forsikringssummen, som du selv fastlægger. Dækker maksimalt 10 millioner kroner pr. år.

Inkluderet

Bestyrelsesansvarsforsikring dækker erstatningskrav vedrørende formuetab, der rejses af eller på vegne af ansatte. Forsikringen dækker desuden erstatning for følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade.

Inkluderet

Bestil et tilbud på ansvarsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

5 ting du skal være opmærksom på, når du sidder i en bestyrelse

Der er mange ting, man skal være opmærksom på, når man siger ja til at sidde i en bestyrelse. Vi har samlet 5 af dem herunder. Tal gerne med én af vores eksperter og hør mere om dit behov for en bestyrelsesansvarsforsikring eller anden sikring af dit ansvar.

 • 1: Beslutningsansvar
  Som bestyrelsesmedlem er du ansvarlig for at træffe strategiske såvel som operationelle beslutninger, der påvirker driften af virksomheden. Dette inkluderer ansættelse af ledelsespersoner og godkendelse af budgetter. Her har du som beslutningstager et ansvar overfor aktionærer, kreditorer og andre interessenter: Hvis bestyrelsens beslutninger leder til økonomiske tab, vil du kunne holdes ansvarlig.
 • 2: Finansiel styring
  I en given virksomhed er det bestyrelsen, der har ansvaret for at sikre firmaets finansielle sundhed. Bestyrelsen godkender årsregnskaber, og det er bestyrelsesmedlemmernes ansvar at holde øje med virksomhedens økonomiske ydeevne og tage beslutninger, der afspejler den økonomiske virkelighed, og der lever op til gældende regnskabsstandarder og lovgivning. Dette er for at undgå problemer med både aktionærer og myndigheder.
 • 3: Overholdelse af regler og love
  Der findes en lang række love og regler, en virksomhed er forpligtet til at overholde: Miljølovgivning, ansættelsesrettelige love, selskabsloven med mere. Som bestyrelsesmedlem skal du være opmærksom på, at du kan du kan blive ramt af både bøder og retssager, hvis virksomheden ikke lever op til de relevante love og regler, den er underlagt.
 • 4: Interessekonflikter
  I rollen som bestyrelsesmedlem er virksomhedens trivsel din primære interesse. Interessekonflikter opstår, når en given beslutning skaber et overlap mellem dine interesser som bestyrelsesmedlem og som privatperson. Typiske eksempler vil være, når beslutninger om virksomhedens virke kan påvirke din, dine nære personlige venners eller din families privatøkonomi. Hvis man er i tvivl, bør man rådføre sig eller trække sig helt fra beslutningsprocessen.
 • 5: Rettidig omhu
  Det falder på bestyrelsen at godkende store beslutninger såsom opkøb af – eller fusioner med – andre virksomheder samt indgåelse af signifikante partnerskaber. I den forbindelse har man som bestyrelsesmedlem et ansvar for at vise rettidig omhu og gøre de nødvendige efterretninger for at sikre sig mod skjulte fejl og andet, der kan lede til undgåelige økonomiske eller omdømmemæssige tab. Fejler man i den opgave, vil man kunne blive genstand for sagsanlæg fra aktionærer og andre interessenter.
Forsikring til bestyrelsesansvar på alle niveauer

Bestyrelsesansvarforsikring til foreninger og boligforeninger

Vi tilpasser jeres bestyrelsesansvarsforsikring, så den matcher størrelsen og behovet for jeres forening.

Gældende for en bestyrelsesansvarsforsikring til foreninger er, at den:

 • Dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem ka​n påføre foreningen ved fejl eller forsømmelse i udførelse af sit arbejde.
 • Omfatter bestyrelsesmedlemmer og forretningsførere, der arbejder med foreningsarbejde.​​​​​​
Bliv kontaktet med et tilbud
Suppler din bestyrelsesansvarforsikring

Dine bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for deres beslutninger

Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant, og det er i dag forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse, fordi du kan blive gjort personlig ansvarlig for bestyrelsens handlinger.

Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter nemlig med sin personlige formue for bestyrelsesarbejdets udførelse.

Med bevidstheden om at man i værste fald kan komme til at hæfte for et millionbeløb, må du forsikre bestyrelsen mod erstatningskrav fra ejere eller kreditorer.

Hvis du er usikker, hvordan din bestyrelse er stillet i tilfælde af et muligt erstatningskrav, eller du gerne vil vide mere om, hvilke forpligtelser det enkelte bestyrelsesmedlem har, tilbyder vi kunder med vores Ansvarspakke juridisk rådgivning fra erhvervsjurister uden ekstra omkostning.

Læs om juridisk rådgivning
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.