Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring dækker erstatningskrav, som du som bestyrelsesmedlem kan blive pålagt.

Få sikret bestyrelse mod erstatningskrav fra aktionærer og kreditorer! Få et uforpligtende tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
 • Valgfri forsikringssum

  Du fastsætter selv forsikringssummen.

 • Krav mod bestyrelsen

  Dækker erstatningskrav mod bestyrelsen.

 • Dækker ledelsesansvar

  Dækker ansatte, der i kraft af deres stilling kan blive mødt med et ledelsesansvar​.


Bestyrelsesansvarsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet

Dine bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for deres beslutninger

Antallet af sager om bestyrelsesansvar stiger markant, og det er i dag forbundet med mange risici at sidde i en bestyrelse, fordi du kan blive gjort personlig ansvarlig for bestyrelsens handlinger.

Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter nemlig med sin personlige formue for bestyrelsesarbejdets udførelse.

Bevidstheden om, at du i værste fald kan komme til at hæfte for et millionbeløb, må du forsikre bestyrelsen mod erstatningskrav fra ejere eller kreditorer.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring til virksomheder

 • Dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem kan påføre virksomheden ved fejl eller forsømmelse i udførelse af sit arbejde.
 • Omfatter personer i virksomheden, der ikraft af deres stilling kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar.

​Bestyrelsesansvarforsikring til foreninger og boligforeninger

 • Dækker det formuetab, som et bestyrelsesmedlem ka​n påføre foreningen ved fejl eller forsømmelse i udførelse af sit arbejde.
 • Omfatter bestyrelsesmedlemmer og forretningsførere, der arbejder med foreningsarbejde.​​​​​​