Forsikring til bygge- og anlæg

Altid korrekt forsikret!

Vi giver dig et skræddersyet tilbud på forsikringer til din bygge- og anlægsvirksomhed.

Vi hjælper din bygge- og anlægsvirksomhed med de forsikringer, som sikrer dig bedst muligt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Arbejder du som entreprenør, håndværker, murer eller bygherre, giver vi dig klar besked, om hvordan du bedst forsikrer dig og dine ansatte. Vi giver dig også råd til at undgå tyveri, brand og andre typiske skader indenfor bygge- og anlægsbranchen inkl. relevante tilbud på sikringsudstyr.


Fordele til dig i bygge- og anlægsbranchen

 • Nemt at være kunde hos os

  Får du hjælp af os i kundeservice eller du logger på og håndterer dine forsikringer selv, så er det nemt at være kunde hos os.

 • Skadeservice i topklasse

  Kunder giver os 9 ud af 10 for skadehåndtering. Det er nemt at anmelde, vi arbejder hurtigt og du kan nå os 24/7.

 • Skræddersyet forsikring til dig

  Vi skræddersyr forsikring til dit behov. Personlig rådgivning gør, at du kan føle dig tryg og være korrekt forsikret.

Forsikringer til bygge- og anlægsbranchen Lovpligtig Vi anbefaler Bedst sikret
Ansatte kommer udfor arbejdsulykker

Du skal købe en arbejdsskadeforsikring, når du er arbejdsgiver og har ansatte i din virksomhed. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Dine køretøjer

Ansvar

Ifølge færdselsloven skal du, som ejer/bruger af et motordrevet køretøj, købe en ansvarsforsikring til dine køretøjer. Ansvarsforsikring dækker dig som fører og dækker skader du påfører andre personer og ting.

Delkasko eller kasko

Vi anbefaler, at du køber delkasko- eller kaskoforsikring til dine køretøjer (Basis, Standard eller Super), da de dækker mod bl.a indbrud, tyveri, brand og hærværk. 

 

Dit erstatningsansvar under arbejdet

Erhvervsansvarsforsikringen dækker de skader du kan blive holdt ansvarlig for i forbindelse med dit arbejde på byggeriet.

Skal der arbejdes fx grundvandssænkning, anbefaler vi, at du køber tilvalgsdækningen farligt arbejde 

Vil du sikre dit erstatningsansvar, hvis du under arbejdets udførelse gør skade på den ting du arbejder med, så skal du købe tilvalgsdækningen behandling/bearbejdning

Bygherrens erstatningsansvar overfor tredjemand

Du kan blive holdt ansvarlig for skader på forbipasserende personer eller skader på naboejendomme. Vi anbefaler derfor, at du køber en bygherreansvarsforsikring​. Bygherreansvarsforsikringen kan udvides til at dække farligt arbejde og entreprenørens ansvar.

Byggematerialer og selve byggeriet

Entrepriseforsikringen dækker mod skader på byggematerialer og byggeriet ved uforudsete begivenheder på arbejdspladsen.

Dit inventar, værktøj, maskiner m.m.

Med vores løsøreforsikring sikrer du dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Fx dit værktøj, reservedele, maskiner, samt de driftstab og meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade med vores driftstabsforsikring.

Forurening af grunden

Sker der forurening på grunden, så hjælper vi med at finde ud af, om du er ansvarlig for skaden, hvad den skal opgøres til og erstatter skaden med vores miljøforsikring.

Bistand ved retssager og udgifter hertil

Få dækket dine udgifter ved retssager inkl. juridisk bistand med vores retshjælpsforsikring. Du kan fx komme ud for at der opstår uoverenstemmelser med arbejdet der er udført eller varer der er leveret og det kan koste dig dyrt.

Ingen tabt omsætning, hvis I bliver syge eller kommer ud for en ulykke

Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har desuden fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.  Alt dette kan du få med vores sygedriftstabsforsikring.

Dine ansatte kommer udfor et ulykkestilfælde

Vores ulykkesforsikring er et godt supplement til arbejdsskadeforsikringen og et godt personalegode.

Kommer dine ansatte udfor et ulykkestilfælde giver vi invaliditetserstatning og dødfaldserstatning. Er der behov for akut krisehjælp, er vi der også.

Når du og dine ansatte bliver syge

Bliver du eller en af dine ansatte syge og ikke kan komme på arbejde den næste måned eller det næste halve år, så får I bla. hurtig behandling via privathospital og du minimerer sygefraværet og forsinkelser på byggeriet med vores sundhedsforsikring.

Netbankindbrud og kriminalitet begået af dine ansatte

Beskyt din virksomhed mod netbankindbrud af din bankkonto. Derudover dækker vores kriminalitetsforsikring også mod kriminalitet begået af dine ansatte både overfor din virksomhed og dine kunder.

Hacking af dit it-system og data

Cyberforsikringen hjælper din virksomhed, når dit it-system bliver udsat for hacking og som medfører at du får omkostninger for rekonstrurering af dit system og data. Kommer du ud for at din virksomhed må ligge stille pga. hackerangreb erstatter forsikringen driftstabet.

Pas godt på dine ansatte, for virksomhedens og de ansattes skyld 

Arbejdet i bygge- og anlægsbranchen er fysisk hårdt og det medfører større grad af nedslidning på de ansatte. Derudover forekommer der flere alvorlige arbejdsulykker end i andre brancher.

Typiske arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen er:

 • Fald fra højden, fx fra tage, stilladser og stiger
 • Fald i niveau, fx ved færden på glat eller ujævnt underlag
 • Ulykker med håndværktøj eller maskiner, fx med rundsave og vinkelslibere
 • Ulykker i forbindelse med tunge løft.

Samlet pakke af personforsikringer:

 1. Arbejdsskadeforsikring
 2. Ulykkesforsikring 
 3. Sygedriftstabsforsikring 
 4. Sundhedsforsikring 

Med disse fire personforsikringer, er du og dine ansatte bedst dækket ind, set i forhold til at sikre jer ved arbejdsulykker, nedslidning og sygdom. Set fra virksomhedens side, opnår du kortere sygefravær og kan undgå forsinkelser på byggeriet.

Dit forsikringsansvar som bygherre, entreprenør og håndværker

AB92 og ABT93 under forsikring står nævnt hvem som har ansvaret for forsikringer i forbindelse med byggeriet.

Det er entreprenøren (sælger), som skal købe en erhvervsansvarsforsikring og vise overfor bygherre (køber) at den er ikraft.

Bygherren står sædvanligvis for at købe en bygningsforsikring med brand og storm til eksisterende bygninger (ved om- og tilbygning) og sikrer, at entreprenøren og evt. underleverandører står som forsikret på policen.

I fællesskab, skal i aftale hvordan entreprisen skal forsikres. Står bygherren for bygningsforsikring med brand og storm, kan entreprenøren aftale med bygherren, at han køber entrepriseforsikringen

Da bygherren, kan blive holdt ansvarlig for skader på forbipasserende personer eller skader på naboejendomme, anbefaler vi dig, at købe en bygherreansvarsforsikring.

Tyveri og Indbrud indenfor bygge- og anlægsbranchen

Erfaringsmæssigt ved vi, at der sker mange tyverier på selve byggepladsen. Det er især tyveri af dine entreprenørmaskiner, værktøj og byggematerialer. Men der sker også mange indbrud i varebiler og containere.

Derfor er det vigtigt, at du køber:

Holdt ansvarlig for miljøskader

Det er vigtigt, at være opmærksomhed på at du kan altid blive holdt ansvarlig for en miljøskade i henhold til miljøloven, idet loven siger, at du har et objektivt ansvar. Så det betyder, at du gør klogt i at købe miljøforsikringen, så du er sikret i tilfælde af en miljøskade, som sker i forbindelse med byggeriet.


Undgå indbrud i varebilen

Varebiler er særligt udsatte, når det kommer til indbrud. Der er dog en række ting, du selv kan gøre for at undgå indbrud i varebilen.

Sådan undgår du indbrud i varebilen

Varmt arbejde er farligt arbejde

Varmt arbejde er hvor der fx arbejdes med svejsning, vinkelslibning og skærebrænding og hvor ild og flammer opstår. 

Vi stiller sikkerhedskrav til din virksomhed omkring varmt arbejde. Overholder du ikke kravene og der opstår brand, vil du komme til at betale en højere selvrisiko.

Få besked om hvordan du overholder sikkerhedskravene

Rabat på sikringsudstyr

Som kunde hos os, tilbyder vi din virksomhed de bedste sikringsløsninger til fordelagtige priser. Dermed hjælper vi dig med at minimere fx tyveri, indbrud og brand.

Læs om tilbuddene her

Huskeliste ved byggeprojekter

 • Varsle naboer om det kommende byggeri, hvis byggeloven kræver det.
 • Tage billeder af de eksisterende bygninger eller naboejendomme, hvis der er risiko for skader på dem.
 • Købe entrepriseforsikring​. Den er dit sikkerhedsnet under byggeriet, og dækker det økonomiske tab ved skader, du ikke selv har indflydelse på.
 • Få medforsikret entreprenøren på bygningsforsikringen for den eksisterende bygning, hvis byggeriet er om- eller tilbygning.
 • Se dokumentation på, at entreprenøren har købt en ansvarsforsikring og at den er i kraft. 
 • Udpege en sikkerhedsansvarlig for byggeriet. 
 • Aftale med entreprenøren om, at reglerne for varmt arbejde​ gælder for byggeriet, og at i skal aftale, hvem der skal betale selvrisikoen i tilfælde af skader. 
 • Købe en bygningsforsikring ​når entrepriseforsikringen ophører, så det nye færdige byggeri er forsikret. Ved om- eller tilbygning skal du sørge for, at få dækket eventuelle tillægsarealer og informere os om eventuelle ændringer i anvendelsen af arealer.

Bygherrens ansvar og pligter i forbindelse med byggeriet

Bygherren har det koordinerende ansvar, når der er flere arbejdsgivere på byggepladsen. Bygherren kan bede andre om hjælp til koordineringen, men har stadig det juridiske ansvar. 
Få overblik over bygherrens ansvar og pligter hos Arbejdstilsynet

Sikre et godt arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Hvordan undgår du arbejdsulykker og nedslidning? Og hvornår skal man bruge høreværn? 
Få tips til hvordan du forbedrer arbejdsmiljøet af Arbejdstilsynet