Produktansvarsforsikring

Dæk omkostninger, når dit produkt/arbejde forvolder skade!

Få et uforpligtende tilbud på produktansvarsforsikring.

 1. Produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen dækker de erstatningskrav, du kan blive mødt med, hvis dit produkt eller din arbejdsydelse forvolder en skade.

Produktansvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar som kan opstå, hvis et produkt eller ydelse er defekt og årsag til skade, efter at produktet eller ydelsen er bragt i omsætning.​


Fordele med produktansvarsforsikring

 • Uberettigede krav

  Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

 • Mangler ved arbejdsydelser

  Dækker skadevoldende mangler ved allerede præsterede arbejdsydelser​.​

 • Defekter

  Dækker skader som følge af defekter ved virksomhedens produkter​.​

Produktansvarsforsikring Indeholder
Produktansvar

Dækker defekter ved virksomhedens produkter.

Arbejdsydelser

Dækker skadevoldende mangler ved afsluttede arbejdsydelser.

Uberettigede krav

Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand.


Tilvalgsdækninger til produktansvarsforsikring

Vælg frit alt efter din virksomheds behov

Dækker skader forvoldt af dit produkt, hvis det er brugt til videreforarbejdning eller indgår i et andet produkt.

Dækker tab og skader forvoldt af dit produkt, hvis det er brugt til videreforarbejdning eller indgår i et andet produkt.

Dækker ikke indirekte tab, såsom driftstab, avancetab og tidstab.​​​​​​

Om produktansvarsforsikring

Produktansvarsforsikringen dækker de erstatningskrav, du kan blive mødt med, hvis dit produkt eller din arbejdsydelse er skyld i en skade på personer eller ting.

Både som producent og mellemhandler kan du gøres ansvarlig for skaden, og med en produktansvarsforsikring er din virksomhed sikret professionel hjælp og økonomisk dækning i sager om erstatningskrav.

Ansvarlig selvom du er uden skyld

Produktansvarsforsikringen er især vigtig for virksomheder, der importerer, producerer eller omsætter varer. Importerer du varer fra et land udenfor EU, anses du for at være producent.

Producenten er objektivt ansvarlig, og det har derfor ingen betydning, om du har begået en fejl eller ej. Du har det fulde ansvar for de produkter, du sælger, i op til 10 år efter.

Er du mellemhandler, hæfter du både for producentens fejl og hvis du selv har håndteret produktet forkert.

Sådan dækker vores produktansvarsforsikring:

 • De økonomiske følger, hvis jeres virksomhed skal erstatte en skade.
 • Juridisk og teknisk bistand i forbindelse med en skade.
 • Hjælp til at forsvare virksomheden, hvis der bliver krævet uberettiget erstatning.

Produktansvarsforsikringen dækker både defekter ved virksomhedens produkter og udførte arbejdsydelser.

Produktansvarsforsikringen er ikke lovpligtig, men det er en af virksomhedens mest kritiske risici, fordi økonomiske krav om produktansvar kan være ekstremt høje.


Vil du vide mere om produktansvarsforsikring?

Brochure

Få mere at vide om produktansvarsforsikring ved at downloade vores brochure.

Produktansvarsforsikring (PDF format, 92 KB)

Vi forsikrer din virksomhed

Indhent et uforpligtende tilbud på erhvervsforsikringer til din virksomhed. 

Dækning af børnepasning ved lockout

Ansvar

Virksomhedens ansvarsforsikring hos If dækker, hvis de ansatte tager deres børn med på arbejde under en evt. lærer-lockout, hvilket betyder, at vi bekræfter dækning for aktiviteten forbundet med børnepasningen, der dækkes i henhold til policens betingelser, hvis børnene skulle komme til skade og sikrede er erstatningsansvarlig.

Ødelægger børnene noget på arbejdspladsen, så er det ikke erhvervs- og produktansvarsforsikringen, der dækker, men forældrenes privatansvarsforsikring.

Børn under 13 år må under ingen omstændigheder udføre arbejde eller håndsrækninger (aktiviteter, der er arbejde og som er i arbejdsgiverens interesse, mens de bliver passet) på arbejdspladsen.

Børnenes handlinger vil dog kunne være dækket på linje med de ansattes udførelse af arbejdet, hvis de opfylder de samme krav, som beskrevet i relation til arbejdsskadeforsikringen nedenfor. 

Arbejdsskade

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i forbindelse med lærer-lockouten i 2013 udsendt en pressemeddelelse om, hvordan reglerne om arbejdsskadesikring tolkes i forbindelse med børnepasning på arbejdspladserne under konflikter på arbejdsmarkedet:
Læs pressemeddelelsen fra 2013 her  

Pressemeddelelsen er en konkretisering af en tidligere udsendt praksis, 2008-1, i forbindelse med en strejke blandt pædagoger i 2008:
Læs pressemeddelelsen fra 2018 her 

De ansatte og arbejdsskadesikring

Af pressemeddelelsen fremgår det, at såfremt arbejdsgiveren pålægger den ansatte opgaver som børnepasning i arbejdstiden, vil den ansatte være arbejdsskadesikret under dette arbejde. Som med alt andet arbejde i øvrigt, som den ansatte pålægges. 

Det du skal være opmærksom på her er, at arbejdsgiveren skal pålægge den ansatte’s arbejdsopgave, som børnepasning. 

Hvornår er det ikke omfattet?

Den situation, hvor arbejdsgiveren blot lægger lokaler til, som en praktisk foranstaltning for, at de ansatte har et ’sted’, hvor de kan samle børnene, gøre det komfortabelt og måske på den måde medvirke til, at de ansatte møder op på arbejde, fordi de så har muligheden herfor og de ansatte indbyrdes aftaler, at afspadsere (flekser/stempler ud) mens de passer børnene, vil ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det kunne de ansatte ligeså godt have aftalt indbyrdes og skiftes til at tage tørnen i hjemmet eller lignende. Aktiviteterne ved børnepasningen er her en hel privat aktivitet og er i sagens natur ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 

Hvornår er det omfattet?

For at børnepasningen på arbejdspladsen vil være omfattet af arbejdsskadesikrings-loven, så skal arbejdsgiveren pålægge de ansatte børnepasningen.

Arbejdsskadesikringsdækningen for de ansatte under børnepasningsarrangementet er således betinget af, om de(n) ansatte pålægges, at foretage børnepasningen af arbejdsgiveren. 

Børnene og arbejdsskadesikring

Arbejdsskadesikring af børnene under håndsrækninger mv.  (aktiviteter, der er arbejde og som er i arbejdsgiverens interesse, mens de bliver passet) vil også ifølge AES være dækket. Det gælder alle aldersgrupper for børnene, se også nedenfor. 

Her vil vi gøre opmærksom på, at det ifølge dansk lovgivning (arbejdsmiljøloven) er sådan, at børn op til 13 år ikke må arbejde, med mindre det er helt specielle kulturelle og lignende aktiviteter.

Så børn under 13 år bør under ingen omstændigheder udføre arbejde eller hånds-rækninger. Det er sådan, at skulle Arbejdstilsynet ved et tilsynsbesøg konstatere, at dette foregår eller skulle der ske en skade på et barn i en sådan situation, vil det medføre en direkte strafferetslig tiltale for arbejdsgiveren, da det er overtrædelse af klare og velkendte arbejdsmiljøregler.
Se også Arbejdstilsynets praksis på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Det kan naturligvis også være, at virksomheden ikke ønsker at børnepasningen af de ansattes konfliktramte børn, på den måde skal være noget, som de som arbejdsgiver direkte skal involveres i.

Ja, så kan de stadig stille faciliteter til rådighed mv. for at de ansatte kan organisere pasning,  men de ansattes aktiviteter i forbindelse med børnepasningen, vil så ikke være arbejdsskadesikret. Det er fritid og aktiviteter af privat karakter.

 1. Produktansvarsforsikring