Erhvervsrejseforsikring

Vær dækket på forretningsrejsen! Få et uforpligtende tilbud på erhvervsrejseforsikring.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Personforsikring
 4. Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring er til dig og dine ansatte i virksomheden. Erhvervsrejseforsikringen dækker erhvervsrejser og kombinerede erhvervs- og ferierejser.

 • Rejser i verden

  Dækker rejser i hele verden i op til 180 dage. ​

 • Dækker forsinkelse

  Dækker hvis medarbejderen kommer uforskyldt for sent til fly, bus eller tog.​

 • Dækker erstatningsperson

  Dækker en erstatningsperson, der kan overtage arbejdsopgaven.​


Erhvervsrejseforsikring er vigtig for din virksomhed ved rejser i udlandet.
Er en rejse arbejdsrelateret skal du have en erhvervsrejseforsikring. Fx har en af dine ansatte et kort forretningsmøde på en ferie, så dækker hans private rejseforsikring ikke.
Medarbejderne er ikke dækket af det offentlige sygesikringskort (sundhedskort).

Tryghed - hele døgnet rundt

Du og dine medarbejdere er i trygge hænder og vi hjælper dig 24 timer i døgnet​.

Erhvervsrejseforsikring indeholder Super Standard
Lægebehandling

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægebehandling og hospitalsindlæggelse på din rejse som følge af akut opstået sygdom.

Tandbehandling

Dækker akut tandbehandling med op til 10.000 kr. Du skal påbegynde tandbehandlingen på din rejse, men afsluttende behandling kan foretages i Danmark efter din hjemkomst.

Sygetransport

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport til din bopæl eller til indhentning af din fastlagte rejserute efter endt behandling. Derudover dækkes transport til nærmeste egnet behandlingssted, hvis ikke du kan få den fornødne behandling, der hvor du befinder dig.

Sygeledsagelse og tilkaldelse

Dækker udgifter til transport samt ophold og fortæring for op til 3 af dine pårørende, hvis du bliver hospitalsindlagt, hjemtransporteret eller dør under rejsen.

Lægelig fejlbehandling

Dækker, hvis du under rejsen bliver fejlbehandlet af en autoriseret læge, som i Danmark ville give ret til erstatning efter lov om ændring, klage og erstatningsadgang i Sundhedsvæsenet. Den maksimale udbetaling udgør 1.000.000 kr.

Erstatningsperson

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport i forbindelse med, at en person, skal erstatte en medarbejder, der er uarbejdsdygtig på grund af alvorlig længerevarende sygdom eller tilskadekomst eller afgår ved døden.

 

Akut krisehjælp

Dækker krisehjælp på grund af psykisk akut krise, som opstår som følge af røveri, ulykke, overfald, trusler, indbrud m.m.

Privatansvar

Dækker erstatning, hvis du som privatperson pådrager dig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende regler omkring erstatning uden for kontrakt i det land, hvor skaden indtræder. Personskade er dækket med op til 10.000.000 kr. og tingskade er dækket med op til 5.000.000 kr.

Selvrisiko ved leje af bil

Dækker udgifter til selvrisiko i forbindelse med en kaskoskade på lejet personbil under rejser uden for bopælslandet. Der dækkes med indtil 10.000 kr. pr. skadetilfælde.

Retshjælp og sikkerhedsstillelse

Dækker rimelige og nødvendige sagsomkostninger samt rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Ved sikkerhedsstillelse ydes et rentefrit lån, der kan sikre frigivelse fra myndighederne. Der dækkes med op til 200.000 kr.

 

Evakuering og tilbageholdelse

Ved direkte overhængende fare i forbindelse med krig, krigslignende tilstand, borgerlige eller politiske uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller livstruende epidemier, dækkes udgifter til evakuering, ophold og fortæring. Bliver du tilbageholdt af samme årsag, dækkes udgifter til ophold og indenrigstransport i op til 3 måneder. 

Overfald

Dækker økonomisk kompensation til tabt arbejdsfortjeneste, helbredsundersøgelser samt godtgørelse for svie og smerte, hvis du bliver overfaldet af en ukendt person. Dækker med op til 500.000 kr. og erstatningen beregnes efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt.

 

Kidnapning

Bliver du kidnappet, dækker vi rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til 100.000 kr. til dine pårørende til krisehjælp, rejseomkostninger til samling af familien et sted i nærheden af den kidnappede person samt tabt arbejdsfortjeneste.

Eftersøgning og redning

Dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 dage. Dækker udgifter med op til 250.000 kr.

Transportforsinkelse

Når dit fly er forsinket i mere end 4 timer dækker forsikringen hotelophold, fortæring, lokaltransport, toiletartikler, beklædning, aviser og blade med op til 1.000 kr. pr. døgn (op til 5 døgn).

Forsinket fremmøde

Dækker ekstraudgifter til indhentning af den oprindeligt planlagte rejserute, hvis du har påbegyndt din rejse og kommer uforskyldt for sent til dit transportmiddel. Hotel dækkes med 1.500 kr. pr døgn.

Hjemkaldelse

Dækker udgifter til transport på maksimum økonomiklasse, til hjemkaldelse, hvis du skal rejse hjem som følge af dine nærmeste pårørendes alvorlige akutte sygdom/tilskadekomst eller død eller hvis du har haft indbrud, brand eller oversvømmelse i din bolig. 

Afbestilling

Dækker, hvis du ikke kan gennemføre den planlagte rejse pga:

 • nærmeste pårørendes dødsfald
 • akut opstået sygdom/tilskadekomst
 • indbrud i din bolig/forretning/kontor
 • bedrageriske handlinger i egen virksomhed
 • overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • indkaldelse som vidne, nævning eller domsmand,
 • ikke kan få krævede vaccinationer
 • hvis der på rejsemålet indtræffer naturkatastrofe eller lignende.
Forsinkelse af bagage

Dækker udgifter til livsnødvendig medicin, beklædningsgenstande og toiletartikler, hvis din bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til din ankomst til bestemmelsesstedet. Der kan vælges en individuel forsikringssum.

Tyveri, bortkommet eller beskadiget bagage

Dækker tyveri, bortkomst og beskadigelse af dine personlige ejendele og arbejdsgivers ejendele. Der kan vælges en individuel forsikringssum.

Tilvalgsdækninger til erhvervsrejseforsikring

Vælg frit mellem disse dækninger:

Erhvervsrejseforsikring er god at have med i bagagen

Den dækker bl.a.:

 • Udgifter til læge, hospital, hjemtransport og sygeledsagelse
 • Hvis medarbejderen bliver kaldt hjem, fordi et familiemedlem er blevet alvorligt syg.

Skal du også forsikre privatrejser?

Læs mere her om rejseforsikring til dig og din familie.

 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Personforsikring
 4. Erhvervsrejseforsikring