Løsøreforsikring

Få sikret alle dine ejendele i virksomheden!

Få et uforpligtende tilbud på løsøreforsikring.

Løsøreforsikring dækker din virksomheds varer, maskiner og inventar. Alt det du har i din virksomheds bygninger.

Løsøreforsikring dækker din virksomheds inventar, varer og maskiner forsikret mod brand, tyveri og vandskade.

Løsøreforsikring sørger også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af en skade, også dem som ikke er åbenlyse. ​​


  • Genanskaffelse af it-udstyr

    Vi hjælper dig med hurtig genanskaffelse af It-udstyr og genskabelse af tabt data.​​

  • Genetablering af varelager

    ​​Vi sørger for hurtig genetablering af dit varelager, så du forbliver leveringsdygtig overfor dine kunder og sikrer kundekredsen.​​​

Løsøreforsikring Super Standard Basis
Brandskade

Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion.

El-skade

Erstatter skade på elektriske installationer eller elektrisk materiel forårsaget af kortslutning eller overspænding i forbindelse lyn.

Indbrudstyveri

Erstatter stjålne genstande ved indbrudstyveri, samt ran og røveri af løsøre og penge.

Vandskade

Erstatter skade forårsaget af tilfældigt udstrømmende vand, olie og kølevæske fra røranlæg.

Naturskade

Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm

Anden pludselig skade

Erstatter skade forårsaget af udefra kommende begivenheder andre end de der er omfattet af Standard. Fx skade opstået ved: en lagerreol vælter, en pc’er tabes på gulvet, skruenøgle tabes ned i en maskine.

Tilvalg til løsøreforsikring Super Standard Basis
Bygningsindretning - lejer

Som lejer af en bygning, kan du få behov for at foretage bygningsmæssige indretninger, som du selv betaler for som lejer. Det får du mulighed for ved denne dækning, når bygningsejeren ikke ønsker eller har mulighed for at meddække indretningen på sin bygningsforsikring.

Køl- og fryseskader

Erstatter skade på varer forårsaget ved temperaturændring ved pludselig fejl i køleanlægget, strømafbrydelse, eller anden pludselig hændelse, samt skade forårsaget ved udstrømmende kølemedium.

Skadedyr

Erstatter skade forårsaget af rotter, mus og møl, tillige med destruktion og fjernelse af det ødelagte, samt efterfølgende rengøring.

Glas, sanitet og udendørs skilte

Som lejer af en bygning, kan du af bygningsejeren være pålagt at forsikre bygningens glas og sanitet. Er du ejer af skilte på og i den lejede bygning har du også mulighed for at forsikre disse. Erstatter skade ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.

Maskinskade

Erstatter skade ved indefra kommende begivenheder (maskinhavari). Fx skade opstået inde i maskinen ved: et tandhjul der knækker, en aksel der bryder sammen.

Skal du også forsikre din private ting?

Læs mere om indboforsikring til dig, som privatperson.


Enestående tilbud på tyverisikringsudstyr

Vi tilbyder din virksomhed, et enestående tilbud på tyversikringsudstyr med op til 20 % rabat.

Det gælder både kunder, som ikke har forsikringer hos os endnu og eksisterende kunder.

læs mere og køb det her

Følgeudgifter inkluderet i løsøreforsikring

Løsøreforsikring dækker også følgeudgifter i tilfælde af en skade. 

Oprydningsomkostninger

Oprydningsomkostninger efter en skade samt bortskaffelse og destruktion af de skadede genstande, der ikke kan genanvendes.

Genfremstillingsomkostninger

Bliver originalmodeller, skriftligt materiale, arkiver og IT-data ødelagt af en skade, betaler vi erstatning for genfremstillingen.

Løsøre tilhørende andre

Opbevarer du genstande for andre til fx reparation og forarbejdning erstatter vi disse i skadetilfælde såfremt ejeren af genstandene ikke selv har en forsikring.

Løsøre udenfor forsikringstedet i bygninger

Befinder din virksomheds genstande sig midlertidigt i bygninger andre steder i Norden, erstatter vi skader opstået under opholdet.

Bærbar it-udstyr og mobiltelefoner udenfor forsikringsstedet

Er du eller dine ansatte på rejse i til lande i hele verden og medbringer mobiltelefon, tablet, computer og kamera, erstatter vi skader der er opstået under transporten og opholdet.

Gælder kun Super og Standard

Nøgledækning

Bliver nøgler stjålet under et indbrud erstatter vi udgifter til omstilling af låse og nye nøgler.

Pas på med forsikring af kunst- og kulturgenstande

Udsmuglede kunst- og kulturgenstande

Udsmuglede kunst- og kulturgenstande, specielt fra lande i Mellemøsten, omsættes på det internationale markedet og bidrager til at understøtte ekstremistgruppers virksomhed i Europa og andre steder.

Tiltag for at fjerne det illegale marked

FNs sikkerhedsråd vedtog 12. februar 2015 en resolution som forpligter medlemslande til at iværksætte tiltag som skal modvirke at ekstremistgrupper på denne måde skaffer indtægter til våben og terroraktivitet. Oveni indsatsen fra UNESCO og andre internationale organisationer når det gælder om at værne om vigtig kulturarv, kræves målrettede nationale tiltag som kan bidrage til at fjerne det illegale marked og hindre omsætning af ulovlige kulturgenstande.

Nordisk samarbejde over landegrænserne

I en konference blev de nordiske kulturministre enige om at henstille nordiske forsikringsselskaber om at stille strenge krav til dokumentation og ejerskabshistorik før der indgås aftale om forsikring af kunst og antikviteter, arkiv- og biblioteksmateriale, mv.

Ulovlig udførte genstande kan have falske udførselstilladelser, kopier og forfalskninger kan have falske "gyldighedsbevis". Forsikring af sådanne genstande kan bidrage til uretmæssig legitimering af ulovlige udførte genstande.

If følger anmodningen

Kulturdepartementet har anmodet os om at gennemgå vores rutiner og regler når det gælder at undgå forsikring af kunst- og kulturgenstande som kan være stjålet eller ulovlig udført fra andre lande. Specielt vigtig er det at udvise agtpågivenhed når det gælder kunst- og kulturgenstande som kan stamme fra områder, hvor der er kriser eller konflikter.

Hvad kan du gøre?

Du kan få gode råd til hvad du selv kan gøre om indførelse af kunst- og kulturgenstande hos kulturministeriet.

Andre ejendomsforsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: