Løsøreforsikring dækker din virksomheds varer, maskiner og inventar. Alt det du har i din virksomheds bygninger.

 • Genanskaffelse af it-udstyr

  Vi hjælper dig med hurtig genanskaffelse af It-udstyr og genskabelse af tabt data.​​

 • Genetablering af varelager

  ​​Vi sørger for hurtig genetablering af dit varelager, så du forbliver leveringsdygtig overfor dine kunder og sikrer kundekredsen.​​​


Løsøreforsikring dækker din virksomheds inventar, varer og maskiner forsikret mod brand, tyveri og vandskade.
Løsøreforsikring sørger også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af en skade, også dem som ikke er åbenlyse. ​​

Løsøreforsikring Super Standard Basis
Brandskade

Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion.

El-skade

Erstatter skade på elektriske installationer eller elektrisk materiel forårsaget af kortslutning eller overspænding i forbindelse lyn.

Indbrudstyveri

Erstatter stjålne genstande ved indbrudstyveri, samt ran og røveri af løsøre og penge.

Vandskade

Erstatter skade forårsaget af tilfældigt udstrømmende vand, olie og kølevæske fra røranlæg.

Naturskade

Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm

Anden pludselig skade

Erstatter skade forårsaget af udefra kommende begivenheder andre end de der er omfattet af Standard. Fx skade opstået ved: en lagerreol vælter, en pc’er tabes på gulvet, skruenøgle tabes ned i en maskine.

Tilvalg til løsøreforsikring Super Standard Basis
Bygningsindretning - lejer

Som lejer af en bygning, kan du få behov for at foretage bygningsmæssige indretninger, som du selv betaler for som lejer. Det får du mulighed for ved denne dækning, når bygningsejeren ikke ønsker eller har mulighed for at meddække indretningen på sin bygningsforsikring.

Køl- og fryseskader

Erstatter skade på varer forårsaget ved temperaturændring ved pludselig fejl i køleanlægget, strømafbrydelse, eller anden pludselig hændelse, samt skade forårsaget ved udstrømmende kølemedium.

Skadedyr

Erstatter skade forårsaget af rotter, mus og møl, tillige med destruktion og fjernelse af det ødelagte, samt efterfølgende rengøring.

Glas, sanitet og udendørs skilte

Som lejer af en bygning, kan du af bygningsejeren være pålagt at forsikre bygningens glas og sanitet. Er du ejer af skilte på og i den lejede bygning har du også mulighed for at forsikre disse. Erstatter skade ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.

Maskinskade

Erstatter skade ved indefra kommende begivenheder (maskinhavari). Fx skade opstået inde i maskinen ved: et tandhjul der knækker, en aksel der bryder sammen.

Skal du også forsikre dine private ting?

Læs mere om indboforsikring til dig, som privatperson.

 • Forebyg skader ved indbrud

  Vi giver dig råd til hvordan du forebygger mod skader på dine varer, udstyr m.m. mod indbrud eller tyveri, inklusiv sikrer dig hvordan du lever op til kravene om tyverisikring

  Få hjælp til tyverisikring af virksomheden
 • Enestående tilbud på tyverisikringsudstyr

  Vi tilbyder din virksomhed, et enestående tilbud på tyversikringsudstyr med op til 20 % rabat.

  Det gælder både kunder, som ikke har forsikringer hos os endnu og eksisterende kunder.

  læs mere og køb det her
 • Sådan sikrer du dig mod brand

  I din virksomhed kan der være mange forskellige ting, som er brandfarlige, og de kan udgøre en stor risiko for, at der opstår brand.

  Gennemgå din virksomhed for ting, der er brandfarlige​

Andre ejendomsforsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: