Erhvervsansvarsforsikring

​Erhvervsansvarsforsikring hjælper din virksomhed, hvis du bliver mødt med et erstatningskrav for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Få sikret dig og virksomheden mod erstatningsansvar

 • Ansvar for arbejdsskade

  Dækker svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste​.

 • Uberettigede krav

  Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

 • Dækker erstatningsansvar

  Dækker virksomhedens erstatningsansvar overfor tredjeman​d.

En erhvervsansvarsforsikring dækker firmaets erstatningsansvar, hvis en medarbejder kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.

Erhvervsansvarsforsikring Indeholder
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet
Inkluderet

Tilvalgsdækninger til erhvervsansvarsforsikring

Vælg frit alt efter din virksomheds behov

Erhvervsansvarsforsikring dækker hele firmaets erstatningsansvar

Erhvervsansvarsforsikringen dækker også, hvis du som virksomhedsejer bliver gjort erstatningsansvarlig over for en medarbejder, der kommer til skade på jobbet.

Vi vurderer om erstatningskrav mod din virksomhed er berettiget

Er du eller din virksomhed erstatningsansvarlig for en skade, så dækker vi. Er du ikke erstatningsansvarlig, så afviser vi kravet – og hjælper dig, hvis sagen alligevel fører til en retssag. Det vil sige, at du også får stor hjælp af erhvervsansvarsforsikringen, hvis der bliver rejst uberettigede krav mod din virksomhed.

Økonomisk ruin uden erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen er ikke lovpligtig, men virksomheder, der ikke har en erhvervsansvarsforsikring, må selv betale for erstatningsansvaret, og det kan koste dyrt – og kan i værste fald resultere i økonomisk ruin.

Erhvervsansvarsforsikring er målrettet din branche

Vores erhvervsansvarsforsikring indeholder de dækninger, som vi erfaringsmæssigt ved, at du får brug for. Fx:

 • En håndværker får sin forsikring tilpasset, så der er dækning for fx graveskader ved mindre jordarbejder.
 • En dyrlæge er dækket, hvis et dyr fx kommer til skade under en behandling. Disse branchespecifikke dækninger fremgår af vilkårene.

Ny Ansvarspakke med juridisk rådgivning

Vi har samlet fem populære forsikringer i vores nye Ansvarspakke:

 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Produktansvarforsikring
 • Retshjælpsforsikring
 • Juridisk rådgivning
 • Cyberforsikring

Pakken sikrer dig en bred ansvars- og cyberdækning, så du kan fokusere på din kerneopgave. Med adgang til juridisk rådgivning er pakken et populært valg for små og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har en HR- eller juraafdeling.

Læs mere om Ansvarspakken