Erhvervsansvarsforsikring

Få sikret dig og virksomheden mod erstatningsansvar. Få et uforpligtende tilbud på erhvervsansvarsforsikring.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Ansvarsforsikring
 4. Erhvervsansvarsforsikring

​Erhvervsansvarsforsikring hjælper din virksomhed, hvis du bliver mødt med et erstatningskrav for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Ansvar for arbejdsskade

  Dækker svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste​.

 • Uberettigede krav

  Friholder virksomheden for uberettigede krav fra tredjemand​.​​

 • Dækker erstatningsansvar

  Dækker virksomhedens erstatningsansvar overfor tredjeman​d.


En erhvervsansvarsforsikring dækker firmaets erstatningsansvar, hvis en medarbejder kommer til at lave en skade hos en af dine kunder på grund af fejl eller en forsømmelse.

Erhvervsansvarsforsikring Indeholder
Erhvervsansvar

Erhvervsansvar dækker, hvis din virksomhed bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, der sker i forbindelse med din virksomheds almindelige aktiviteter.

Tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte

Disse krav kan opstå, når en ansat har haft en arbejdsskade, men hvor du som arbejdsgiver også er erstatningsansvarlig efter almindelige erstatningsretlige regler. Da vil den ansatte kunne rejse et krav. Kravet er typisk af mere midlertidig karakter såsom tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte mv.

Hus- og grundejeransvar

Hus- og grundejeransvaret er erstatningsansvaret for at tredjemand kommer til skade fx ved at falde pga. manglende snerydning.

Forureningsansvar - pludselig

Dækker erstatningsansvar for forurening igennem jord, vand eller luft, såfremt forureningen sker pludseligt og utilsigtet. Dækker dog ikke miljøskader efter miljøansvarsdirektivet (hvor det offentlige kan udstede påbud om oprensning og genopretning).

Transportansvar

Transportansvar er dækket under erhvervsansvarsforsikringen, så du behøver ikke være bekymret, hvis du lejlighedsvist transporterer varer eller andet for dine kunder.

Tilvalgsdækninger til erhvervsansvarsforsikring

Vælg frit alt efter din virksomheds behov

Erhvervsansvarsforsikring dækker hele firmaets erstatningsansvar

Erhvervsansvarsforsikringen dækker også, hvis du som virksomhedsejer bliver gjort erstatningsansvarlig over for en medarbejder, der kommer til skade på jobbet.

Vi vurderer om erstatningskrav mod din virksomhed er berettiget

Er du eller din virksomhed erstatningsansvarlig for en skade, så dækker vi. Er du ikke erstatningsansvarlig, så afviser vi kravet – og hjælper dig, hvis sagen alligevel fører til en retssag. Det vil sige, at du også får stor hjælp af erhvervsansvarsforsikringen, hvis der bliver rejst uberettigede krav mod din virksomhed.

Økonomisk ruin uden erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen er ikke lovpligtig, men virksomheder, der ikke har en erhvervsansvarsforsikring, må selv betale for erstatningsansvaret, og det kan koste dyrt – og kan i værste fald resultere i økonomisk ruin.

Erhvervsansvarsforsikring er målrettet din branche

Vores erhvervsansvarsforsikring indeholder de dækninger, som vi erfaringsmæssigt ved, at du får brug for. Fx:

 • En håndværker får sin forsikring tilpasset, så der er dækning for fx graveskader ved mindre jordarbejder.
 • En dyrlæge er dækket, hvis et dyr fx kommer til skade under en behandling. Disse branchespecifikke dækninger fremgår af vilkårene.

Andre ansvarsforsikringer til din virksomhed

Vi tilbyder også følgende ansvarsforsikringer til dig:
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Ansvarsforsikring
 4. Erhvervsansvarsforsikring