Juridisk rådgivning

Som en del af Ansvarspakken får du og din virksomhed adgang til 15 timers erhvervsjuridisk rådgivning fra erfarne jurister.

Bemærk, at juridisk rådgivning kun tilbydes som en del af Ansvarspakken.

Få juridisk rådgivning

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Juridisk rådgivning til din virksomhed

 • Ingen selvrisiko

  Du skal ikke betale nogen selvrisiko for at anvende ydelsen.

 • Juridisk rådgivning

  Adgang til 15 timers juridisk rådgivning fra erfarne erhvervsjurister.

 • Eksperthjælp

  Få hjælp fra erfarne jurister, og føl dig tryg i dine beslutninger.

Hvad dækker juridisk rådgivning?

Juridisk rådgivning indeholder Altid indeholdt Altid indeholdt

Aftaleretten regulerer, hvornår en aftale anses for at være bindende indgået, hvem der er parter - eller i øvrigt har rettigheder iht. aftalen, samt hvad der gælder mellem aftalens parter.

Vores jurister kan blandt andet foretage en aftalegennemgang eller en aftalefortolkning, hvor der er tvivl om, hvordan en konkret aftale skal forstås.

Eksempler på spørgsmål som vores kunder stiller og får hjælp af os til under forsikringen juridisk rådgivning:

 • Vi har problemer med at levere vores produkt til vores kunder, fordi vores underleverandør ikke har leveret de reservedele, vi har behov for for at kunne færdiggøre vores produkt og levere. Hvad skal vi gøre? Kan vi komme ud af vores aftale med vores kunder? Hvilke krav kan vi stille overfor vores underleverandør?
 • Vi mener, vi har forstået aftalen korrekt, men for en sikkerheds skyld vil vi godt lige afstemme det med en jurist.
 • Er der noget, vi skal være særligt opmærksomme på i den aftale, vi har fået tilsendt til underskrift fra vores kontraktspart (leverandør, partner e.a.).
 • Vi har behov for hjælp til at formulere/fremsætte et krav overfor vores modpart, som ikke har betalt eller leveret i overensstemmelse med, hvad vi har aftalt.
Inkluderet

I Danmark kan man drive virksomhed i en række forskellige former: enkeltmandsfirmaer, interessentskaber, anparts- eller aktieselskaber mv. De forskellige virksomheds- og selskabsformer er underlagt forskellige regler og lovgivning, hvorfor det kan have stor betydning for både virksomhedens og dens kunders retsstilling, hvilken form virksomheden drives i.

Det kan dels have betydning for hæftelsen (personlig eller med begrænset ansvar), fordeling af overskud, mandat til at indgå aftaler mv.

Eksempler på spørgsmål som vores kunder stiller og får hjælp af os til under forsikringen juridisk rådgivning:

 • Hvad er der af dokumentationskrav og regler omkring indkaldelse til generalforsamling i en andelsboligforening, ved stiftelse af et selskab eller ved ændringer i selskabsledelsen?
 • Hvordan afholder man en generalforsamling, og hvordan skriver man et referat, der overholder lovgivningen (formkrav).
 • Hvad bør medtages i en anpartsoverenskomst eller vedtægterne i et selskab, hvor der er mere end en ejer, hvis man vil sikre, at det er klart, hvem der kan indgå (hvilke) aftaler og forpligte virksomheden. Eller for at tage højde for situationer som f.eks. hvis en af ejerne på et tidspunkt ønsker at sælge sine anparter eller afgår ved døden.
Inkluderet

Ansættelsesretten er den del af lovgivningen, som angår forholdet mellem de ansatte (medarbejderne) og arbejdsgiveren. Den beskriver og regulerer rettigheder og forpligtelser i arbejdsforholdet.

Eksempler på spørgsmål som vores kunder stiller og får hjælp af os til under forsikringen juridisk rådgivning:

 • Kan vores medarbejdere kræve (eventuelt betalte) fridage, eller har de ret til at gå ned i arbejdstid for at passe deres studier?
 • Kan vi opsige en medarbejder, fordi hans arbejdsindsats eller faglige kompetencer ikke lever op til vores forventninger eller behov?
 • Hvilken type ansættelseskontrakt bør vi indgå med vores medarbejdere (definitioner af funktionærer, direktører mv.)
 • Hvor langt opsigelsesvarsel har vores medarbejder?
 • Kan vores medarbejder kræve flere feriedage, end hvad der er aftalt i ansættelseskontrakten?
 • Kan en medarbejder kræve hjemmearbejdsdage?
 • Kan vi ændre arbejdsvilkårene for vores medarbejder med dags varsel, eller skal det gøres med en bestemt frist?
Inkluderet

Ejendomsretten er et særdeles bredt område rent juridisk, der blandt andet omfatter råderet over f.eks. fast ejendom.

Eksempler på spørgsmål som vores kunder stiller og får hjælp af os til under forsikringen juridisk rådgivning:

 • Kan vores nabo bestemme, hvordan vi vedligeholder vores lagerbygning?
 • Jeg vil sælge en af min virksomheds lastbiler, som der er pant i. Kan jeg sælge den alligevel og kræver det i så fald panthavers accept?
Inkluderet

Lejeretten regulerer rettigheder og forpligtelser for lejer og udlejer, herunder f.eks. omfanget af brugsretten til det lejede samt ydelsen for brugsretten (lejen).  Der kan være tale om en lejlighed (erhvervslejemål) eller en lejet maskine eller anden genstand.

Eksempler på spørgsmål som vores kunder stiller og får hjælp af os til under forsikringen juridisk rådgivning:

 • Er det lejer eller udlejer, der skal bære udgifterne til istandsættelse af lejligheden såsom afhøvling af gulv, maling af vægge mv.?
 • Har vi ret til at fremleje eller afstå vores lejemål, og hvis ja; hvordan skal vi forholde os, og hvad skal vi eventuelt være særligt opmærksomme på?
 • Vores udlejer har opsagt vores lejekontrakt, fordi han vil genforhandle. Kan vi få hjælp til gennemgang af en ny lejekontrakt fra vores udlejer, så vi ikke risikerer at skrive under på noget, som er uhensigtsmæssigt for os?
 • Kan vores udlejer blande sig i, hvordan vi skilter på vores facade?
 • Kan vores udlejer bestemme, hvilken type virksomhed vi driver fra vores lejemål?
Inkluderet

Bestil et tilbud på ansvarsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Kom i gang med juridisk rådgivning

1 års forsikring koster mindre end 1 times ekstern juridisk rådgivning

Ekstern juridisk rådgivning er dyrt. Når du sikrer dit firma med vores populære Ansvarspakke, får du automatisk 15 timers erhvervsjuridisk rådgivning uden selvrisiko. 

Den årlige pris er mindre end prisen på 1 times ekstern juridisk rådgivning.

Tal med en rådgiver