Forsikring til vognmand

Vi hjælper dig som vognmand med at få et overblik over de forsikringer, som bedst sikrer din vognmandsforretning. Forsikringerne er samlet i tre overskuelige pakker, som alle kan tilpasses den enkelte virksomhed.

Anmeld skade

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

En konkurrencedygtig forsikring til dig som vognmand

 • Årets Forsikringsselskab 2023

  If vinder Årets Forsikringsselskab ved Auto Awards i 2023.

 • De mest tilfredse erhvervskunder

  For andet år i træk har analysehuset Epsi Rating tildelt If en førsteplads i kundetilfredshed blandt erhvervsforsikringskunder.

 • Skræddersyet forsikring til dig

  Vi skræddersyr forsikring til dit behov. Personlig rådgivning gør, at du kan føle dig tryg og være korrekt forsikret.

 • Altid tilgængelige

  Sker der noget, kan du komme i kontakt med os døgnet rundt.

Fordelagtige priser på vejhjælp til lastbil

Hvis din lastbil er forsikret hos os, kan vi tilbyde en ekstra god pris på vejhjælp i samarbejde med Viking Assistance. Du kan se vores prisliste online.

Hvilke forsikringer har en vognmand brug for?

Som vognmand har du brug for at forsikre mere end bare dine køretøjer. Vi guider dig igennem, hvilke forsikringer du skal have, hvilke forsikringer vi anbefaler, og hvilke forsikringer giver dig den bedste dækning.

Relevant at forsikre for en vognmand Lovpligtig Lovpligtig Anbefalet Anbefalet Bedst sikret Bedst sikret

Du skal dække chauffører, administrativt personale og eventuelle andre ansatte med en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen dækker de ansatte, hvis de kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdet.

Læs om arbejdsskadeforsikring.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Du skal som minimum købe den lovpligtige ansvarsforsikring til alle virksomhedens lastbiler, varebiler og eventuelle andre køretøjer. Ansvarsforsikringen dækker dig som fører, og den dækker skader, du påfører andre personer og ting.

Vi anbefaler derudover, at du opgraderer til Super eller Kasko, så dine køretøjer er dækket mod eksempelvis indbrud, tyveri, brand og hærværk.

Læs om køretøjsforsikring til erhverv.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Uanset om du har en vognmandsforretning eller er selvstændig vognmand med en enkelt bil, bør du have en fragtføreransvarsforsikring.

Vi kan udstede et bevis på, at du er forsikret, hvilket kræves af visse ordregivere, vi tager sig af de krav, du modtager fra kunderne, og vi dækker det ansvar, du ifalder overfor kunderne​​, når gods beskadiges under transport.

Læs om fragtføreransvarsforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Som vognmand er det ofte relevant at sikre sig øknomisk mod risikoen for retsager med en retshjælpsforsikring. Det kan eksempelvis være i tilfælde af tvister med kunder eller leverandører, eller det kan være ansættelsretslige konflikter med ansatte eller tidligere ansatte.

Vi tilbyder dækning i hele verden, hvilket kan være relevant for virksomheder med langturschauffører.

Læs om retshjælpsforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Men en bygningsforsikring sikrer du virksomhedens bygninger, eksempelvis kontor, garage, værksted, lager og vaskehal. Bygningsforsikringen dækker dine erhvervsbygninger mod eksempelvis brandskader, elskader, naturskader og vandskader samt skader opstået ved indbrud.

Læs om bygningsforsikring til erhverv.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Med en løsøreforsikring sikrer du virksomhedens inventar mod brand, vandskade, tyveri og andre skader. Det kan eksempelvis være elektronisk udstyr som computere og telefoner, reservedele til bilerne eller værktøj og andet vedligeholdelsesudstyr.

Læs om løsøreforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Det gælder med alle forsikringer, at man håber, at man aldrig får brug for dem. Sådan er det også med en kriminalitetsforsikring, der beskytter dig, hvis dine ansatte begår kriminalitet - mod dig eller mod dine kunder.

Den beskytter dig desuden, hvis du udsættes for økonomisk it-kriminalitet.

Læs mere om kriminalitetsforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Hvis virksomheden har en løsøreforsikring eller bygningsforsikring til erhverv, kan du sikre dig mod de driftstab og meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade på dit udstyr eller dine lokaler. Det gør du med vores driftstabsforsikring.

Læs om driftstabsforsikring.

Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet

Du kan sikre dig selv eller andre nøglepersoner i virksomheden med en sygedriftstabsforsikring. På den måde beskytter du din virksomheds økonomi mod driftstab, som er forårsaget af en langtidssygemelding af den sikrede person. Virksomheden får erstatning ved sygeforløb over fire uger, og du vælger selv forsikringssum.

Læs om sygedriftstabsforsikring.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Vores cyberforsikring hjælper din virksomhed, når dit it-system bliver udsat for hacking, som medfører at du får omkostninger for rekonstrurering af dit system og data. Vi hjælper dig også, hvis kunder eller samarbejdspartnere søger erstatning i forbindelse med datalæk.

Kommer du ud for, at din virksomhed må ligge stille på grund af hackerangreb, erstatter forsikringen driftstabet.

Forsikringen er proaktiv, og den indeholder en række tiltag for at undgå skaden, før den sker.

Læs om cyberforsikring.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Kommer dine ansatte ud for et ulykkestilfælde, vil en kollektiv ulykkesforsikring sikre dem med ménerstatning, erstatning ved tandskade, dødfaldserstatning samt dækning af behandlingsudgifter til genoptræning. Forsikringen dækker også behov for akut krisehjælp, eksempelvis i forbindelse med trusler eller røveri.

Forsikringen er et godt supplement til arbejdsskadeforsikring og et godt personalegode. Hvis den ansatte allerede har en privat ulykkesforsikring, vil den kollektive ulykkesforsikring udløse dobbeltdækning.

Læs om kollektiv ulykkesforsikring.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Med en sundhedsforsikring sikrer du dig selv og dine medarbejdere adgang til forebyggende tiltag, der proaktivt mindsker sygefravær, eksempelvis hjælp fra fysioterapeut og psykolog. Og hvis du eller medarbejderne alligevel bliver syge eller ramt af en ulykke, er I sikret hurtig adgang til behandling via privathospitaler.

Sygefravær kan være dyrt for små og mellemstore virksomheder i autobranchen. Faktisk koster to dages sygefravær lige så meget som et års sundhedsforsikring. En sundhedsforsikring er derfor en sund investering ikke bare i dine medarbejderes helbred, men også i virksomhedens bundlinje.

Læs mere om sundhedsforsikring.

Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Bestil et forsikringstilbud

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Se pris og køb køretøjsforsikring online

Webshop for køretøjsforsikring

En række af vores køretøjsforsikringer kan købes direkte i vores webshop. Du kan se din pris online, så du ved med det samme, hvad forsikringen koster, før du køber.

Hvis du ikke finder den forsikring, du leder efter, kan du i stedet blive kontaktet med et tilbud på køretøjsforsikring.

 • Se pris og køb bilforsikring til erhverv online

 • Se pris og køb elbilforsikring til erhverv online

 • Se pris og køb traktorforsikring til erhverv online

Bliv kontaktet med et tilbud
Skadeeksempler

Hvad bør man tænke på som vognmand?

For dig der arbejder som vognmand, er det vigtigt, at du sikrer dig mod skader, der vil kunne have store økonomiske konsekvenser for din vognmandsforretning.

Det kan eksempelvis være:

 • En af dine chauffører falder ned fra ladet på en lastbil under fastsurring af gods. Dette resulterer i en rygskade, der efterlader chaufføren sygemeldt i flere måneder.
 • I en konflikt mellem en dansk producent og en italiensk forhandler accepterer en lokal domstol forhandlerens krav om, at lastbil og gods tilbageholdes som sikkerhed.
 • Taget på din garage blæser delvist af i en voldsom storm, og gulve og vægge rammes af voldsomme vandskader.
 • En lastbil involveres i en eneulykke på motorvejen, hvor både lastbil og gods påføres betydelig skade.

Ønsker du økonomisk tryghed, rådgivning og hjælp til at komme hurtigt videre, er det vigtigt at vognmandsforretningens ansvar er dækket, samt du er sikret mod skader på dine bygninger og bygningernes indhold.

Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.