Sygedriftstabsforsikring

Ingen tabt omsætning, når ansatte bliver syge!

Få et uforpligtende tilbud på sygedriftstabsforsikring.

 1. Sygedriftstabsforsikring

Ingen bekymring og tabt omsætning, hvis du eller dine ansatte skulle blive syge eller komme ud for en ulykke.

En sygedriftstabsforsikring dækker dig og dine ansatte, hvis I bliver syge eller kommer ud for en ulykke. 


Fordele med sygedriftstabsforsikring

 • Fleksibel udbetalingsperiode

  Du har valget mellem 1 til 12 måneders udbetalingsperiode.

 • Start på udbetaling er valgfri

  Du kan vælge om udbetalingen, skal begynde efter 14, 30 eller 60 dage.

Sygedriftstabsforsikring Indeholder
Sygedriftstab

Dækker driftstab med den valgte forsikringssum ved uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke. Udbetaling kan maksimalt være 80% af omsætning pr. medarbejder.

Om sygedriftstabsforsikring

Din omsætning er ofte afhængig af, at du eller vigtige nøglepersoner i din virksomhed ikke bliver syge. Tabt omsætning og faste udgifter bliver ikke dækket af hverken sygedagpenge eller af en ulykkesforsikring. Det gør de kun igennem en sygedriftstabsforsikring. 

Er din virksomhed særligt udsat, hvis en ansat bliver syg?

Især mindre virksomheder kan være særligt udsatte, hvis en enkelt medarbejder bliver sygemeldt, hvilket kan have store konsekvenser for din virksomhed.

Sygedriftstabsforsikringen dækker driftstabet i din virksomhed, når du eller en af dine ansatte bliver syge eller kommer ud for en ulykke. Udbetalingen på sygedriftstabsforsikringen kan tidligst ske 6 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft. Du har mulighed for at overføre din anciennitet fra tidligere selskab.

Hvornår ønsker du at udbetalingen skal begynde?

Du kan frit vælge om udbetalingen skal ske efter 14, 30 eller 60 dages uarbejdsdygtighed, forudsat at du ret til sygedagpenge.

Hvor lang tid skal udbetalingen strække sig over?

Du kan frit vælge mellem 1 til 12 måneders udbetalingsperiode.

Ingen krav om helbredsoplysninger til dig eller dine ansatte

Vi stiller ingen krav om helbredsoplysninger, når du køber sygedriftstabsforsikringen. 


Find mere hjælp til sygedriftstabsforsikring

Indberetning af syge- og barselsdagpenge

Husk at sørge for at anmelde sygefravær på dine ansatte til kommunen og Udbetaling Danmark.

Via NemRefusion kan du digitalt:

 • anmelde sygefravær
 • raskmelde
 • søge om refusion af sygedagpenge

NemRefusion.dk

Sygedagpengeforsikring til selvstændige

Driver du enkeltmandsvirksomhed. kan du købe en sygedagpengeforsikring igennem Udbetaling Danmark. Den sikrer dig mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom. 

Få mere at vide om sygedagpengeforsikring til selvstændige.

Vi forsikrer din virksomhed

Indhent et uforpligtende tilbud på erhvervsforsikringer til din virksomhed. 

 1. Sygedriftstabsforsikring