Om os

If ejes af det børsnoterede finske Sampo Group, og har afdelinger i Sverige, Norge, Finland, Danmark og de baltiske lande.

Kort om If

If er ejet af den finske finanskoncern Sampo, og er Nordens førende skadeforsikringsselskab med 3,6 millioner kunder i de nordiske lande og Baltikum.

Takket være vores ca. 6.800 dygtige medarbejdere fordelt i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum og Rusland, kan du og resten af vores kunder føle jer trygge med visheden om, at I får den hjælp I behøver, hvis noget skulle ske.​​​

Om If-koncernen

If-koncernen består bl.a. af følgende selskaber:


Skadeforsikring

If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
516401-8102

Filial af det svenske skadeforsikringsselskab er:
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
CVR-nr. 24203212
Stamholmen 159
2650 Hvidovre


Livsforsikring

If Livsförsäkring AB (Sverige)
516406-0252

Filial af det svenske livsforsikringsselskab er:
If Livsforsikring, filial af If Livsförsäkring AB, Sverige
CVR-nr. 34590184
Stamholmen 159
2650 Hvidovre

Strategi og vision

Strategi

Hos If udnytter vi de fordele, som automatisk forekommer, når man er en nordisk grænseoverskridende organisation. Det betyder bl.a., at vi kan anvende gennemprøvede og standardiserede arbejdsprocesser på tværs af lande, hvilket resulterer i lavere omkostninger i sammenligning med vores konkurrenter.

Ifs strategi er at styrke vores markedsposition, primært gennem organisk vækst og selektive erhvervelser i både Norden og Baltikum.

Investeringsstrategi
Ifs investeringsstrategi er at opretholde en balance mellem valutafordeling og varighed. Overskud geninvesteres med det formål at øge det samlede afkast.

Strategiske fokusområder

  • Kundeværdi
  • Fokuseret forsikringsekspertise
  • Nordisk forretningsplatform
  • Investeringsstrategi med balanceret risiko


Vision

If skal være Nordens og Baltikums førende forsikringsselskab med de mest tilfredse kunder og den største forsikringsekspertise.​


Forretningsidé

If tilbyder fordelagtige forsikringsløsninger, som giver kunderne tryghed og stabilitet i deres arbejde, bolig og hverdag.


Mål

Ifs mål er at opnå en bedre, langsigtet kundetilfredshed og lønsomhed end konkurrenterne, samt at have en høj kreditværdighed. ​​​​​

Kerneværdier og etik

Ifs kerneværdier

Det er en grundlæggende forudsætning for os, at If opfattes på en positiv måde af selskabets kunder. For at sikre dette, arbejder vi alle hver dag ud fra de fire nedenstående kerneværdier, som samtidig afspejler kundernes forventninger til os: ​​​

Nemme at nå og forstå
"Det er nemt at komme i kontakt med If, og det er let at forstå medarbejderne, produkterne og tjenesterne."

Pålidelige
"If holder hvad de lover og hjælper mig, når det er nødvendigt."

Engagerede
"If tager initiativ og tager sig af mig."

Nyskabende
"If driver udviklingen fremad og skaber hele tiden nye forsikringsprodukter og tjenester."​​


Ifs etiske politik

Du kan læse mere om Ifs etiske politik her: Ifs etiske politik 2018 (pdf, 454 KB)

Fakta om IfHovedkontor
If Skadeförsäkring AB
Postadresse: If, SE - 106 80 Stockholm
Barks Väg 15, Bergshamra, Stockholm
Adm. direktør
Morten Thorsrud
Ejerskab
If ejes af Sampo Abp, som er noteret på 
NASDAQ OMX Helsinki
Antal ansatte
ca. 6.800
Markedsposition
Størst i Norden
Præmieindtægt
44 mia. SEK 2010
Kunder
3,6 mio. kunder
Antal skadesager
Vi får 1,4 mio. skadesager ind hvert år og behandler over halvdelen af dem inden for 24 timer. 9 ud af 10 kunder, som har haft en skade, giver os topkarakterer for vores skadeshåndtering.
Myndighed
​If er underlagt det svenske Finanstilsyn (Finansinpektionen)
Grundlagt
​1999

Vores forretningsområder

Privat

Privat er Ifs største forretningsområde med 56 procent af de samlede præmieindtægter

Vi tilbyder selskabets kunder et komplet udvalg af tingskadesforsikringer i Norden, hvor vi i dag er markedsledende med 3 mio. kunder.

Selskabet arbejder med flere varemærker – If (hele Norden), Europeiske (rejseforsikringer i Norge) og forskellige bilmærkeforsikringer i samarbejde med bilproducenter og bilmærkeværksteder.


Standardprodukter og skræddersyede pakker

Inden for forretningsområdet Privat tilbyder vi kunderne skadesforsikringer inden for områderne indbo og bil og sundhed – såsom børne-, voksen-, livs- og ulykkesforsikringer.


Effektiv skadeshåndtering

En af nøglerne til Ifs fremgang er en hurtig skadeshåndtering af høj kvalitet. Omkring 60 % af skaderne håndteres inden for 24 timer. Flere og flere skader kan rapporteres af vores kunder direkte på internettet, hvilket øger muligheden for hurtig skadeshåndtering.

Vi er meget stolte over, at ca. 90 % af selskabets kunder giver os karakteren 4 eller 5 ud af 5 for skadeshåndteringen i kundetilfredshedsmålinger.

Erhverv

If er markedsledende i Norden inden for forsikringer til virksomheder. Kunderne er små og mellemstore virksomheder med op til 500 ansatte

Forretningsområde Erhverv har aktiviteter i Sverige, Finland, Norge og Danmark. I alt har forretningsområdet omkring 330.000 kunder og udgør 29 % af Ifs samlede præmieindtægter.


Standardløsninger og specialpakker

Hovedparten af kunderne består af små virksomheder, som efterspørger standardiserede løsninger, mens If tilbyder individuelt tilpassede forsikringer og rådgivning til større virksomheder. Forretningsområde Erhverv tilbyder skadesforsikringer inden for ejendom, ansvar, motor, personale samt transport.


Gunstige løsninger til risikobevidste virksomheder

Vi tilbyder alle risikobevidste virksomheder i Norden fleksible og gunstige forsikringsløsninger, og vi har et stærkt engagement i og et stærkt fokus på hver enkelt virksomhed og dens behov.

"Vi forsikrer ikke bare virksomheder i hele Norden, men også virksomhedernes vigtigste aktiver – de mennesker, som arbejder der. Sammen skaber vi de bedste og mest fleksible forsikringsløsninger til hver enkelt virksomhed", siger Ivar Martinsen, chef for forretningsområde Erhverv.

Industri

Forretningsområde Industri har ca. 1.300 kunder og udgør 13 % af vores præmieindtægter. Kunderne er større virksomheder med et komplekst forsikringsbehov og en omsætning på over MSEK 500 og mere end 500 ansatte

Forretningsområde Industri skræddersyr forsikrings- og risikostyringsløsninger til sine kunder, og hovedprodukterne er ejendoms-, ansvars-, arbejdsskade/ulykkes- og transportforsikringer.


Internationalt netværk

Vi er en førende aktør på det nordiske marked for industriforsikringer. Kunderne har base i Norden, men mange er også internationalt aktive. For at kunne tilbyde service internationalt har vi kontorer i Storbritannien, Frankrig, Holland og Tyskland. Derudover har If Industri et konkurrencedygtigt internationalt netværk af samarbejdspartnere.

"If forsikrer store virksomheder med aktiviteter i hele verden i konkurrence med de største forsikringsselskaber. Vi har nogle af de bedste eksperter, produkter og tjenester, hvilket betyder, at de største virksomheder kan føle sig trygge hos os." Niclas Ward, chef for forretningsområde Industri.​

Baltikum

I 2002 blev If introduceret på de baltiske markeder

Siden 1. juli 2009 har virksomheden været organiseret i et fælles selskab, If P & C Insurance AS, som er registreret i Estland. Selskaberne i Letland og Litauen drives som filialer.

Vi er markedsledende i Estland med en markedsandel på 26 %. I Litauen er markedsandelen 7 %, og i Letland 11 %. Antallet af kunder i Baltikum er 300.000.

"Baltikum blev hårdt ramt af finanskrisen, men er nu på vej tilbage med fuld kraft. If er en af de største aktører på det baltiske marked, og vi arbejder hele tiden med at udvikle innovative forsikringsløsninger til både privatkunder og virksomheder", siger Timo Vuorinen, chef for forretningsområde Baltikum.​