Transportforsikring

Virksomheder der køber/sælger varer, transporterer varer eller udstyr i egne biler, løfter varer ved på- og aflæsning eller deltager i messeudstillinger, har alle brug for transportforsikring.

Med vores fleksible transportforsikringer forsikrer du kun det, du har brug for, og du kan vælge mellem en årsforsikring eller forsikring af en enkelt transport eller sågar et enkelt løft.

Anmeld transportskade

Bestil et tilbud på transportforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Transportforsikring til alle virksomhedens behov

 • De mest tilfredse erhvervskunder

  For andet år i træk har analysehuset Epsi Rating tildelt If en førsteplads i kundetilfredshed blandt erhvervsforsikringskunder.

 • Tyveri og skader under transport

  Dine varer er altid dækkede, uanset om du transporterer godset selv, eller om du får en vognmand til det.

 • Vi erstatter hurtigt værdien af varerne

  Du slipper for tidskrævende erstatningssager mod vognmanden.

 • Du vælger forsikringens omfang

  Du betaler kun for den geografiske dækning, du behøver samt den højeste erstatning, du har brug for pr. transport.

Hvad dækker vores transportforsikringer?

Transportforsikring dækker Transport­pakken Transport­pakken Handelsvare­forsikring Handelsvare­forsikring Udstillings­forsikring Udstillings­forsikring Forsikring af eget gods i eget transport­middel Forsikring af eget gods i eget transport­middel Forsikring af gods under løft Forsikring af gods under løft

Dækker skader på eller tab af gods forårsaget ved løft

 • af eget eller andres gods, som forsikringstageren udfører med eget, lejet eller lånt løfteanordning

 • af forsikringstagerens gods, når løftet udføres af en anden end forsikringstageren.

Dette er en objektforsikring og gælder for den genstand, der hænger på krogen eller ligger på gaflen.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Dækker omkostninger vedr

 • fjernelse og destruktion af beskadiget gods,
 • rengøring og dekontaminering af transportmidler eller lastbærere,
 • rengøring og dekontaminering af et sted, hvor beskadiget gods er blevet losset eller opbevaret inden forsikringens udløb,

når forsikringstageren ved lov er forpligtet til at betale sådanne omkostninger, og at skaden eller tabet af godset er dækket af en forsikring tegnet hos os.

Forsikringen gælder ikke omkostninger, der er dækket af lovpligtig motorkøretøjsforsikring eller anden forsikring.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet

Dækker skader på eller tab af gods forårsaget af for eksempel kollision, grundstødning eller afsporing.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på eller tab af gods ved tyveri eller anden lignende kriminel, og politianmeldt, handling.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skader på eller tab af varer under læsning eller losning. Det kan eksempelvis være, hvis vand trænger ind i transportmidlet.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker brækage der opstår, når produktet er knækket, bøjet eller på anden måde deformeret af ydre påvirkninger. Overfladiske skader som eksempelvis ridser eller skrammer kan ikke henføres til brækage.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skade på eller tab af gods, der er forårsaget af, at det forsikrede gods er transporteret i et lastrum, der ikke har holdt den aftalte temperatur. Dette gælder uanset, om skaden er forårsaget af driftsstop eller forkert justering.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker alle risici under en transport på nær de skader, tab eller omkostninger, der er undtaget i betingelserne.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skade på eller tab af varer, der er direkte forvoldt af personer, der deltager i

 • strejke, lockout eller andre arbejdskonflikter
 • optøjer eller lignende uroligheder
 • terrorhandlinger eller lignende handlinger, dikteret af politiske eller religiøse motiver.
Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Dækker farer, der er forårsaget af eller kan henføres til krig eller krigslignende forhold.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Dækker visse omkostninger, der kan opstå i forbindelse med en erstatningsberettiget transportskade, eksempelvis ekstra personale, ekstra lejeomkostninger, dyrere fragt eller andre øgede omkostninger.

Forsikringen dækker ikke et eventuelt driftstab for virksomheden.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skade på gods forårsaget af klimarelateret temperaturpåvirkning.

Denne deldækning bruges primært i forbindelse med transport af tøj og møbler fra lande med varmt og fugtigt klima til lande med koldere klima.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Dækker kunden ved for- og eftertransporter, da disse ellers er undtagede.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Sikrer virksomheden for at skader på eller tab af gods samt omkostninger under transport altid er dækkede efter de vilkår virksomheden har med os, selvom virksomheden ikke har forsikringspligten for den specifikke transport.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Sikrer virksomheden for at skader på eller tab af gods samt omkostninger under transport altid er dækkede efter de vilkår virksomheden har med os, selvom virksomheden ikke har forsikringspligten for den specifikke transport.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Dækker i tilfælde af brand, eksplosion (ikke under sprængningsarbejde) eller lynnedslag i en bygning.

Gælder ikke på eget forsikringssted.

Inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker indbrud, når nogen ulovligt er brudt ind i bygningen.

Gælder ikke eget forsikringssted.

Inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker vandskader på gods, hvor der uforudset er løbet vand ud af rørsystemer.

Gælder ikke eget forsikringssted.

Inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker skade på eller tab af gods, der er forårsaget af, at det forsikrede gods er opbevaret på et lager eller en lastbærer, der ikke har holdt den aftalte temperatur. Forsikringen dækker, uanset om årsagen er driftsstop eller forkert justering.

Gælder ikke på eget forsikringssted.

Inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Dækker alle risici under et ophold på nær de skader, tab eller omkostninger, der er undtaget i betingelserne.

Inkluderet Ikke inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet

Bestil et tilbud på transportforsikring til din virksomhed

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Forsikringsinfo

Vores transportforsikringer

 • Beskyt dit gods under transport med en vareforsikring

  Transportøren har et begrænset erstatningsansvar for transporteret gods, og forsikringsansvaret ligger hos godsets ejer. Med en handelsvareforsikring - også kaldet en vareforsikring eller en forsikring af gods under transport - kan du sikre dig erstatning for hele godsets værdi.

  For butikker, produktionsvirksomheder og andre der køber og sælger varer, er en helårsforsikring af alle virksomhedens transporter den mest gængse løsning. Hvis virksomheden kun lejlighedsvis får transporteret varer, er det muligt at købe transportforsikring til en enkelt transport.

 • Udstillingsforsikring er en vareforsikring for varer under udstilling

  Vores udstillingsforsikring dækker dine varer eller de produkter, som du deltager med på messer eller udstillinger over hele verden. Udstillingsforsikringen dækker endvidere alt dit udstyr på messen, eksempelvis vægge, udstillingsmontre med mere. Sidst, men ikke mindst, så dækker udstillingsforsikringen også dine varer og udstyr under transport til og fra udstillingen.

  Hvis du kun lejlighedsvis har varer på messer eller udstilling, kan du også købe forsikring af en enkelt udstilling.

 • En transportforsikring af udstyr opbevaret i firmabil eller andre transportmidler

  En forsikring af eget gods i eget transportmiddel er en populær forsikring for virksomheder, der regelmæssigt transporterer dyrt udstyr og værktøj i egen varebil.

  Det gælder naturligvis især håndværkere, men forsikringen er også populær blandt it-konsulenter og mange aktører indenfor kultursektoren såsom fotografer og kustoder samt teatergrupper og musikere på turné.

 • En vareforsikring for gods under løft

  Produktet er en vareforsikring til virksomheder, som regelmæssigt over året får foretaget løft af fremmede vognmænd eller kranfirmaer. Hvis virksomheden kun lejlighedsvis får foretaget løft, eller hvis der eksempelvis er behov for at løfte en særligt værdifuld genstand, er det muligt at købe forsikring af et enkelt løft.

  Forsikringen dækker varer, der hænger på krogen eller er placeret på gaflen.

Bestil et uforpligtende tilbud
Mere om transportforsikring

Vi sørger for fuld erstatning og kontakt med transportør

Hvis du ejer en butik eller en produktionsvirksomhed, så har du formentlig brug for at få transporteret dine varer. 

I tilfælde af skader, så udbetaler forsikringsselskabet straks den fulde erstatning til dig, og sagen er afsluttet for dit vedkommende.

Vi påtager vi os at føre kravet overfor vognmanden efterfølgende. Ofte er en vognmand ikke ansvarlig for skaden, eller kan begrænse sit ansvar, men du får under alle omstændigheder din fulde erstatning fra os.

Ud over de almindelige transportrisici dækker forsikringen eksempelvis også, hvis du deltager i udstillinger på messer.

Bestil et uforpligtende tilbud
Flere forsikringer til din virksomhed

Bred ansvars- og cyberdækning samt juridisk rådgivning

Vi har samlet 5 populære forsikringer i vores Ansvarspakke:

 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Produktansvarforsikring
 • Retshjælpsforsikring
 • Juridisk rådgivning
 • Cyberforsikring

Pakken sikrer dig en bred ansvars- og cyberdækning, så du kan fokusere på din kerneopgave. Med adgang til juridisk rådgivning er pakken et populært valg for små og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har en HR- eller juraafdeling.

Læs om Ansvarspakken
Administrer dine forsikringer på Mine sider Erhverv

Som eksisterende kunde kan du let administrere virksomhedens forsikriner på Mine sider Erhverv. Log ind eller bestil adgang.