Bæredygtighed hos If

For If er det naturligt at arbejde med bæredygtighed. ​


Vi vil forhindre, at personskade og tingsskade overhovedet finder ​sted, hvilket er den bedste tilgang set fra et bæredygtighedsperspektiv. Vores arbejde for at forhindre personskade og tingsskade reducerer miljøpåvirkningen, øger tryghedsfølelsen og reducerer de økonomiske omkostninger. ​

Hvis der alligevel opstår en skade, vil vi håndtere den på en bæredygtig måde. Vi tilskynder vores leverandører og samarbejdspartnere til at anvende mere bæredygtige metoder, når de skal reparere skader, og støtter dem i dette arbejde. ​

Intet er 100 % bæredygtigt. Ligesom for mange andre virksomheder er bæredygtighedsarbejdet hos If en læringsproces. Derfor er vi åbne over for nye indtryk, følger med i forskningen og søger at indgå samarbejder med kunder, samarbejdspartnere og andre for at løse bæredygtighedsudfordringerne.

If er villig til at dele aggregerede klimarelaterede tabsdata med offentlige myndigheder, der ønsker at bruge oplysningerne til forskningsformål for at forbedre samfundets tilpasning til klimaforandringer. Dataene deles gratis. For mere information, kontakt venligst Ifs chef for bæredygtighed Philip Thörn.

Bæredygtighedsrapport

Spørgsmål til vores arbejde med bæredygtighed?

Kontakt vores Head of Sustainability

Head of Sustainability
Philip Thörn
philip.thorn@if.se
Tlf: +46 709 853811