Udstationeringsforsikring

Til både dig og din familie! Få et uforpligtende tilbud på udstationeringsforsikring

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Personforsikring
 4. Udstationeringsforsikring

Med udstationeringsforsikring får både dine ansatte og deres familier ​​​​​​​​​​​​​​​​​​dækket deres forsikringsbehov ude så godt som hjemme.

 • Ansatte og familie

  Udstationeringsforsikring kan købes til ansatte og deres familier. ​

 • Privat- og erhvervsrejse

  ​Dækker både ved private rejser og erhvervsrejser i hele verden og kan tilpasses dit firmas behov​.

 • Adgang til alarmtjeneste

  Giver adgang til vores alarmtjeneste If Assistance.


Giver tryghed for ansatte, som skal arbejde i udlandet, da vi også tilbyder at de medfølgende familiemedlemmer kan forsikres.

Udstationeringsforsikring indeholder Super Standard
Lægebehandling

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægebehandling og hospitalsindlæggelse som følge af akut opstået sygdom.

Tandbehandling

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandundersøgelse, tandbehandling, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, proteser og implantater, tandregulering, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese med op til 10.000 kr. pr. sikrede pr. forsikringsår. Årsagen til tandbehandlingen skal være medicinsk begrundet og godkendt af If, inden behandlingen påbegyndes.

Sygetransport

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport til udstationeringslandet eller til andet egnet behandlingssted samt indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling.

Sygeledsagelse og tilkaldelse

Dækker udgifter til transport samt ophold og fortæring for op til 3 af dine pårørende, hvis du bliver hospitalsindlagt eller hjemtransporteret.

Lægelig fejlbehandling

Dækker, hvis du under rejsen bliver fejlbehandlet af en autoriseret læge, som i Danmark ville give ret til erstatning efter lov om ændring, klage og erstatningsadgang i Sundhedsvæsenet. Den maksimale udbetaling udgør 1.000.000 kr.

Akut krisehjælp

Dækker krisehjælp på grund af psykisk akut krise, som opstår som følge af røveri, ulykke, overfald, trusler, indbrud m.m.

Privatansvar

Dækker erstatning, hvis du som privatperson pådrager dig et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende regler omkring erstatning uden for kontrakt i det land, hvor skaden indtræder. Personskade er dækket med op til 10.000.000 kr. og tingskade er dækket med op til 5.000.000 kr.

Retshjælp og sikkerhedsstillelse

Dækker rimelige og nødvendige sagsomkostninger samt rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssager. Ved sikkerhedsstillelse ydes et rentefrit lån, der kan sikre frigivelse fra myndighederne. Der dækkes med op til 200.000 kr.

 

Evakuering og tilbageholdelse

Ved direkte overhængende fare i forbindelse med krig, krigslignende tilstand, borgerlige eller politiske uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller livstruende epidemier, dækkes udgifter til evakuering, ophold og fortæring. Bliver du tilbageholdt af samme årsag, dækkes udgifter til ophold og indenrigstransport i op til 3 måneder. 

Overfald

Dækker økonomisk kompensation til tabt arbejdsfortjeneste, helbredsundersøgelser samt godtgørelse for svie og smerte, hvis du bliver overfaldet af en ukendt person. Dækker med op til 500.000 kr. og erstatningen beregnes efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt.

 

Kidnapning

Bliver du kidnappet, dækker vi rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til 100.000 kr. til dine pårørende til krisehjælp, rejseomkostninger til samling af familien et sted i nærheden af den kidnappede person samt tabt arbejdsfortjeneste.

Eftersøgning og redning

Dækker udgifter i forbindelse med eftersøgning i op til 14 dage. Dækker udgifter med op til 250.000 kr.

Flyforsinkelse

Når dit fly er forsinket i mere end 4 timer dækker forsikringen hotelophold, fortæring, lokaltransport, toiletartikler, beklædning, aviser og blade med op til 1.000 kr. pr. døgn (op til 5 døgn).

Forsinket fremmøde

Dækker ekstraudgifter til indhentning af den oprindeligt planlagte rejserute, hvis du har påbegyndt din rejse og kommer uforskyldt for sent til dit transportmiddel. Hotel dækkes med 1.500 kr. pr døgn.

Hjemkaldelse

Dækker udgifter til transport på maksimum økonomiklasse, til hjemkaldelse, hvis du skal rejse hjem som følge af dine nærmeste pårørendes alvorlige akutte sygdom/tilskadekomst eller død eller hvis du har haft indbrud, brand eller oversvømmelse i din bolig. 

Afbestilling

Dækker, hvis du ikke kan gennemføre den planlagte rejse pga:

 • nærmeste pårørendes dødsfald
 • akut opstået sygdom/tilskadekomst
 • indbrud i din bolig/forretning/kontor
 • bedrageriske handlinger i egen virksomhed
 • overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed
 • indkaldelse som vidne, nævning eller domsmand,
 • ikke kan få krævede vaccinationer
 • hvis der på rejsemålet indtræffer naturkatastrofe eller lignende.
Vaccinationer

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægekonsultation i forbindelse med vaccinationer og helbredsundersøgelser med indtil 2.000 kr. pr. person pr. forsikringsår. Almindelige børnevaccinationer erstattes i henhold til den til enhver tid gældende anbefalinger fra den danske sundhedsstyrelse eller WHO.

Briller/kontaktlinser

Dækker rimelige og nødvendige udgifter til brilleglas og kontaktlinser med op til 1.000 kr. pr. person pr. forsikringsår.

Graviditet

Dækker i forsikringsperioden rimelige og nødvendige udgifter med op til 150.000 kr. pr. fødsel til ambulante graviditetsundersøgelser, fødsel, ambulancetransport i forbindelse med fødslen samt undersøgelser og vaccinationer af nyfødt barn under indlæggelse. Barnet dækkes i den første måned efter en dækningsberettiget fødsel. Dækker rimelige og nødvendige udgifter med op til 200.000 kr. til behandling af fødselsskader, medfødte lidelser, misdannelser og sygdomme opstået i forbindelse med fødslen. Dækningen er kun gældende fra fødslen og indtil barnets et årsdag.

Tyveri, bortkommet eller beskadiget bagage

Dækker tyveri, bortkomst og beskadigelse af dine personlige ejendele og arbejdsgivers ejendele. Der kan vælges en individuel forsikringssum.

Forsinkelse af bagage

Dækker udgifter til livsnødvendig medicin, beklædningsgenstande og toiletartikler, hvis din bagage er forsinket i mere end 3 timer i forhold til din ankomst til bestemmelsesstedet. Der kan vælges en individuel forsikringssum.

Tilvalgsdækninger til udstationeringsforsikring

Vælg frit alt efter din virksomheds behov

Lige så godt forsikret i udlandet som hjemme

Udstationeringsforsikringen giver både de ansatte og deres familier tilstrækkelig forsikringsdækning – lige så godt som hjemme.

Forsikringen henvender sig til ansatte, som midlertidigt skal arbejde i udlandet og giver tryghed og komplet dækning – også for medfølgende familiemedlemmer.

 • Dit forsikringskort

  Med dit forsikringskort i mobilen, får du hurtigt hjælp, hvis du bliver syg eller kommer udfor en ulykke mens du er udstationeret.

  Bestil forsikringskort
 • Få tilbud på udstationeringsforsikring

  Få et uforpligtende tilbud på skibsforsikring til din virksomhed. Vi vender tilbage inden for 24 timer på hverdage med en skræddersyet forsikringsløsning.

  Bestil tilbud

Andre forsikringer til dig og dine ansatte

Vi tilbyder også følgende personforsikringer til dig og dine ansatte:
 1. Erhverv
 2. Erhvervsforsikring
 3. Personforsikring
 4. Udstationeringsforsikring