Bådforsikring til motor og sejl


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Bådforsikring

Med vores bådforsikring er din båd godt sikret, når den er i vandet og på land.

 • Se din pris med det samme

  Du kan med få klik så hvad prisen på en bådforsikring til netop din båd koster online.

 • Danmarks Bedste Kundeservice 2019

  Prisen blev uddelt af Wilke i 2019, der samtidig udnævnte If til Årets Digitale Forsikringsselskab.

 • Gebyrfri månedsbetaling

  Del betalingen op i 12 bidder. Det koster ikke ekstra og kører automatisk via Betalingsservice.


Er du på udkig efter en lovpligtig ansvarsforsikring til speedbåde, jetski eller vandscootere? Så læs mere her: Lovpligtig ansvarsforsikring til speedbåde og jetski

Dækninger Båd Super Båd Plus Båd Ansvar
Ansvar

Forsikringen dækker, hvis du er erstatningsansvarlig for en skade forårsaget med båden på andre mennesker, deres ting eller fartøjer. Det gælder, når båden er på land, ligger i vandet, under optagning, søsætning og under sejlads.

checkmark checkmark checkmark
Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten eller ved voldgift, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine omkostninger til advokat mm. i forbindelse med at føre sagen.

checkmark checkmark checkmark
Brand

Forsikringen dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag, eksplosion, pludselig tilsodning og el-skade.

checkmark checkmark
Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker, hvis din båd, dele af båden eller fast inventar bliver stjålet eller bliver ødelagt af ukendte gerningsmænd.

checkmark checkmark
Redning og bjærgning

Forsikringen dækker udgifter til redning og bjærgning ifm. en nødsituation.

checkmark checkmark
Sejladsskade

Forsikringen dækker pludselig skade, som opstår i vandet pga. grundstødning, sammenstød/kollision, stranding, kæntring, storm, pludselig indstrømning af væske, havari/beskadigelse af riggen foruden anden uforudset og udefrakommende skade.

checkmark checkmark
Optagning og søsætning

Forsikringen dækker skader på båden, som sker ifm. søsætning, optagning, tørdok, montering/afmontering af mast, løft med kran eller anden løfteanordning.

Forsikringen dækker også, hvis båden rives løs, tabes, vælter eller ved sammenstød under lastning, losning, flytning eller landtransport.

checkmark checkmark
Transport og opbevaring på land

Forsikringen dækker skader som følge af løft med kran eller anden løfteanordning, og hvis båden løsrives, tabes, vælter eller ved sammenstød under lastning, losning, flytning eller landtransport.

Forsikringen dækker også ved væltning eller sammenstød med andet fartøj eller genstand under opbevaring på land, fx pga. storm eller anden uforudset og udefrakommende pludselig skade.

checkmark checkmark
Glasskade

Forsikringen dækker skade som følge af brud på glas i skylight, ventil/ventilationsriste, vind- eller sidevindue eller dør, når disse knuses, knækkes eller revner.

checkmark checkmark
Maskinskade

Forsikringen dækker ved pludselig maskinskade på motor, drev/transmission og gear, hvis motoren er under 12 år gammel.

checkmark
Pludselig skade på elektrisk udstyr

Forsikringen dækker skade på elektrisk udstyr som følge af kortslutning, overspænding eller lignende, foruden mekanisk eller elektrisk funktionsfejl i apparatet. Forsikringen dækker også pludselig skade på fastmonteret radio- og elektronisk udstyr.

checkmark
Udvidet tyveri

Forsikringen dækker tyveri af påhængsmotorer på under 50 hk, som opbevares på båden under vinteropbevaring.

Forsikringen dækker også tyveri af personlige effekter, som opbevares i et forsvarligt aflåst rum på båden.

Forsikringen dækker desuden tyveri af bådens aflåste og medforsikrede bådtrailer. 

checkmark

Tilvalg

Lovpligtig ansvar til speedbåde og jetski

Dette tilvalg er lovpligtigt, hvis du ejer en speedbåd, jetski eller vandscooter.

Dækningen udvider den almindelige ansvarsdækning, så forsikringen opfylder Sølovens ansvarskrav til speedbåde. Dækningen er lovpligtig, hvis du sejler med speedbåd, jetski eller vandscootere i dansk farvand. Forsikringen dækker jf. Søloven.

Dækning for lovpligtig ansvar er kun relevant for speedbåde, jetski og vandscootere.

Tilvalg Tilvalg Tilvalg

Vil du udvide dine sejladsperiode?

Den danske sejlladsperiode er fra den 1. april til den 15. november.

Få billigere forsikringer med vores fordelsprogram

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Bådforsikring