Bådforsikring

Få et tilbud på en bådforsikring

Indhent tilbud online her:

  1. Bådforsikring

Med en bådforsikring får du dækket det meste af det, du kan komme ud for som bådejer.

Med en bådforsikring hos os, er din båd fx dækket ved tyveri, hærværk, brand og eksplosion, samt skader der sker under ophaling eller søsætning.

Som bådejer kan du vælge mellem en ren ansvarsforsikring eller vores bådforsikring, som indeholder hele 3 forsikringer i én: ansvarsforsikring, kaskoforsikring og retshjælp​​!

Sammenlign dækninger Kasko Ansvar
Skader, som din båd påfører andre og deres ting

Er du eller føreren af båden erstatningsansvarlig for en skade på andre mennesker, deres ting eller køretøjer, dækker ansvarsforsikringen.

Brand

Forsikringen dækker skader forårsaget af brand. 

Tyveri af båd eller inventar

Hvis din båd blive stjålet, eller båddele fx påhængsmotoren, samt fast inventar i båden

Hærværk

Forsikringen dækker, hvis ukendte gerningsmænd ødelægger dit fartøj eller dets inventar.

Skade på båd under transport på land i DK

Forsikringen dækker skader på båden under transport, dog ikke hvis skaden blot er kosmetisk eller skyldes utilstrækkelig afstivning/fastgørelse.

Skade på båd ved ophaling eller søsætning

Forsikringen dækker skader på båden, hvis denne beskadiges under søsætning eller ophaling.

Skade på båd, mennesker og ting, hvis båden vælter på land

Forsikringen dækker både skader på selve båden og andre mennesker og ting, hvis disse beskadiges som følge af båden vælter, mens den står på land hele året rundt.

Visse skader på båd og inventar

Forsikringen dækker skaderne på båden og dens inventar, fx hvis båden synker, kæntrer, strander eller kolliderer med en anden båd i sejlsæsonen.

Masten knækker under sejlads i sejlsæsonen

Forsikringen dækker udgifter til reparation eller køb af en ny mast, hvis den gamle mast knækker under sejlads i sejlsæsonen.

Tab af påhængsmotor under sejlads i sejlsæsonen

Forsikringen dækker, hvis båden taber sin påhængsmotor under sejlads, fx efter et sammenstød, og hvis beslaget i forvejen var i forsvarlig stand.

Bjærgning af båd i sejlsæsonen

Forsikringen dækker udgifter til at bjærge en kæntret båd (bjærgeløn).

​Retshjælpsforsikring

​​​​Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​


Tilvalg til bådforsikring

For dig, som vil være på den sikre side.

Den danske sejlsæson er fra den 1. april til den 15. november, men hvis du gerne vil forlænge din bådforsikrings dækningsperiode, kan du tilkøbe en vinterdækning.​​​​​​​​

FÅ BILLIGERE FORSIKRINGER MED vores FORDELSPROGRAM

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


Dækninger

Giv din ​båd den bedste bådforsikring

Med en kaskobådforsikring hos os, sikrer du både dig selv og din båd rigtig godt - du får nemlig hele 3 forsikringer i én:


Du får en ansvarsforsikring inkl. i din bådforsikring

Det er pragtfuldt at sejle, men det er ikke altid helt problemfrit. I sommerens tætpakkede lystbådehavne er der risiko for at komme galt afsted.

Et øjebliks uopmærksomhed, en kastevind, en fender der tabes - og pludselig rammer man en anden båd med stævnen! Så er det rart at have en bådforsikring med ansvarsdækning.

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for personskade med op til 10 mio. kroner og for tingskade med op til 2 mio. kroner.


Du får en kaskoforsikring inkl. i din bådforsikring

Kaskoforsikringen dækker tyveri, hærværk, brand og eksplosion, samt skader, der sker under ophaling eller søsætning.

Desuden dækker bådforsikringen skader, der sker under landtransport i Danmark. Vælter båden, mens den står på land, dækker bådforsikringen skaderne på din båd og på det, som båden eventuelt måtte ramme.


Du får en retshjælpsforsikring inkl. i din bådforsikring

Kommer du som privatperson ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, fx ved køb og salg, kan du med visse begrænsninger opnå retshjælp via dom bådforsikring.

Det betyder, at vi betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 175.000 kroner. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kroner.​


Sejlsæson

Den danske sejlsæson er fra den 1. april til den 15. november, men hvis du gerne vil forlænge din bådforsikrings dækningsperiode, kan du tilkøbe en vinterdækning.​​​​​​​​

Vilkår

Vi henviser til de gældende vilkår for bådforsikringen:

Vilkår - Bådforsikring
Vilkår - Retshjælpsforsikring​​​​​

Relaterede artikler

Læs mere om både og bådforsikring

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Både med den rette bådforsikring, men også med tips til hvordan du undgår skader i hverdagen.

I artiklerne til højre finder du mange hjælpsomme råd og informationer om både og bådforsikringer.

God fornøjelse!

SAML DINE FORSIKRINGER

Få op til 15 % rabat
  1. Bådforsikring