Sæt sikkert til søs med en

Bådforsikring

Bestil tilbud på en bådforsikring her!

  1. Bådforsikring

Med en bådforsikring hos os kan du roligt sejle ud i din private fritidsbåd.

Du vælger selv, om du kun ønsker en ansvarsforsikring til din båd, eller om du vil have både ansvar- og kaskodækning.

Husk, at det fra den 15. maj 2018 er lovpligtigt at ansvarsforsikre speedbåde, vandscootere og jetski.

Sammenlign dækninger Ansvar og kasko Ansvar
Ansvarsforsikring

Er du eller føreren af båden erstatningsansvarlig for en skade på andre mennesker, deres ting eller køretøjer, dækker ansvarsforsikringen.

checkmark checkmark
Brand

Forsikringen dækker skader forårsaget af brand.

checkmark
Tyveri af båd eller inventar

Forsikringen dækker, hvis din båd, båddele eller fast inventar i båden bliver stjålet.

checkmark
Hærværk

Forsikringen dækker, hvis ukendte gerningsmænd ødelægger dit fartøj eller dets inventar.

checkmark
Skade på båd under transport på land i DK

Forsikringen dækker skader på båden sket under transport, dog ikke hvis skaden blot er kosmetisk eller skyldes utilstrækkelig afstivning/fastgørelse.

checkmark
Skade på båd ved ophaling eller søsætning

Forsikringen dækker skader på båden, hvis denne beskadiges under søsætning eller ophaling.

checkmark
Skade på båd, mennesker og ting, hvis båden vælter på land

Forsikringen dækker både skader på selve båden og andre mennesker og ting, hvis disse beskadiges som følge af båden vælter, mens den står på land hele året rundt.

checkmark
Visse skader på båd og inventar

Forsikringen dækker skaderne på båden og dens inventar, fx hvis båden synker, kæntrer, strander eller kolliderer med en anden båd i sejlsæsonen.

checkmark
Masten knækker under sejlads i sejlsæsonen

Forsikringen dækker udgifter til reparation eller køb af en ny mast, hvis den gamle mast knækker under sejlads i sejlsæsonen.

checkmark
Tab af påhængsmotor under sejlads i sejlsæsonen

Forsikringen dækker, hvis båden taber sin påhængsmotor under sejlads, fx efter et sammenstød, og hvis beslaget i forvejen var i forsvarlig stand.

checkmark
Bjærgning af båd i sejlsæsonen

Forsikringen dækker udgifter til at bjærge en kæntret båd (bjærgeløn).

checkmark
Retshjælpsforsikring

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.​

checkmark

Tilvalg

Lovpligtigt ansvar til speedbåde

Har du en speedbåd? Så skal du have denne tilvalgsdækning.

Den lovpligtige ansvarsdækning dækker det ansvar, du bliver pålagt, hvis du forvolder skade på andre mennesker, ting eller fartøjer under sejlads, som ejer/fører af en speedbåd.

Tilvalg Tilvalg
Lovpligtigt ansvar til vandscootere og jetski

Har du en vandscooter eller jetski? Så skal du have denne tilvalgsdækning.

Den lovpligtige ansvarsdækning dækker det ansvar, du bliver pålagt, hvis du forvolder skade på andre mennesker, ting eller fartøjer under sejlads, som ejer/fører af en vandscooter eller jetski.

Tilvalg Tilvalg
Vinterdækning

Den danske sejlsæson er fra den 1. april til den 15. november. Ønsker du at forlænge din lystfartøjsforsikrings dækningsperiode, kan du tilkøbe en vinterdækning.

Tilvalg Tilvalg

LEDER DU EFTER EN FORSIKRING TIL DIN BÅD?

Kært barn har mange navne, og uanset om du kalder dig selv for ejer af et lystfartøj, fritidsbåd, lystbåd eller båd til privat brug, kan du få et tilbud på en bådforsikring hos os – så længe båden ikke bruges til erhverv.

Eksempler på både, du kan få forsikret hos os:

  • Optimistjolle
  • Sejljolle
  • Sejlbåd
  • Motorbåd / Speedbåd.

Derudover tilbyder vi den lovpligtige ansvarsforsikring til både speedbåd, jetski og vandscooter.


FÅ BILLIGERE FORSIKRINGER MED VORES FORDELSPROGRAM

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


SKAL DU OGSÅ FORSIKRE EN ERHVERVSBÅD?

Du kan forsikre både og skibe til erhverv her: Skibsforsikring til erhverv


Dækninger

Giv din båd den bedste forsikring

Med vores mest omfattende bådforsikring, sikrer du både dig selv og din fritidsbåd rigtig godt - du får nemlig hele 3 forsikringer i én:

  1. Ansvarsforsikring
  2. Kaskoforsikring
  3. Rethjælpsforsikring.


Du får altid en ansvarsforsikring inkl. i din bådforsikring

Det er pragtfuldt at sejle, men det er ikke altid helt problemfrit. I sommerens tætpakkede lystbådehavne er der risiko for at komme galt afsted.

Et øjebliks uopmærksomhed, en kastevind, en fender der tabes - og pludselig rammer man en anden båd med stævnen! Så er det rart at have en bådforsikring med ansvarsdækning.

Ansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar for personskade med op til 10 mio. kroner og for tingskade med op til 2 mio. kroner.

Bemærk, at har du en speedbåd, vandscooter eller jetski, er det lovpligtigt for dig at have et førercertifikatet og en lovpligtig ansvarsforsikring.


Ejer du en speedbåd, vandscooter eller jetski?

Du skal huske at have en lovpligtig ansvarsforsikring, hvis du ejer et søfartøj, der kræver et speedbådskørekort eller et kørekort til vandscooter/jetski, for at du må sejle det.

Du skal altid medbringe din forsikringspolice, når du sejler. Du skal nemlig til enhver tid kunne dokumentere over for myndighederne, at du har købt den lovpligtige ansvarsforsikring.

Denne lovpligtige ansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar for personskade med op til 50 mio. kroner og for tingskade med op til 10 mio. kroner, på samme måde som den lovpligtige ansvarsforsikring for biler.

Bestil et tilbud på ansvarsforsikringen til speedbåde, vandscootere og jetski her


Du får en kaskoforsikring inkl. i din bådforsikring

Kaskoforsikringen dækker tyveri, hærværk, brand og eksplosion, samt skader, der sker under ophaling eller søsætning.

Desuden dækker bådforsikringen skader, der sker under landtransport i Danmark. Vælter båden, mens den står på land, dækker bådforsikringen skaderne på din båd og på det, som båden eventuelt måtte ramme.

Bestil et tilbud på kaskoforsikringen her


Du får en retshjælpsforsikring inkl. i din bådforsikring

Kommer du som privatperson ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, fx ved køb og salg, kan du med visse begrænsninger opnå retshjælp via din bådforsikring.

Det betyder, at vi betaler dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger ved at føre sagen med op til 175.000 kroner. Du skal selv betale 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kroner.

Bestil et tilbud på kaskoforsikringen her


Sejlsæson

Den danske sejlsæson er fra den 1. april til den 15. november. Ønsker du at forlænge din bådforsikrings dækningsperiode, kan du tilkøbe vores Vinterdækning-tilvalg.

Vilkår, købsvilkår og produktinfo

Vilkår for forsikringen

Vi henviser til de gældende vilkår for bådforsikring:

Købsvilkår

Her finder du vores købsvilkår: 

Information ved køb af forsikring

Produktinfo

Læs mere om forsikringen i vores dokument med oplysninger om forsikringsproduktet: 

Produktinfo om bådforsikring

Relaterede artikler

Læs mere om både og bådforsikring

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Både med den rette bådforsikring, men også med tips til hvordan du undgår skader i hverdagen.

I artiklerne til højre finder du mange hjælpsomme råd og informationer om både og bådforsikringer.

God fornøjelse!

  1. Bådforsikring