Køb Bådforsikring her


Vi træffer automatiske afgørelser ifm. dit online køb og udfører opsøgende telefonopkald for at garantere kvaliteten. Læs mere i vores Håndtering af personoplysninger

Få op til 15 % rabat NU!
 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Bådforsikring

Med vores bådforsikring er din båd godt sikret, når den er i vandet og på land.

Du vælger selv, om du vil nøjes med en ansvarsforsikring, eller om du vil have en mere omfattende dækning til din båd.

Er du på udkig efter en lovpligtig ansvarsforsikring til speedbåde, jetski eller vandscootere? Så læs mere her: Lovpligtig ansvarsforsikring til speedbåde og jetski


 • Lav selvrisiko ved glasskade

  Har du Båd Plus eller Båd Super, får du en fast lav selvrisiko på 2.000 kroner ved brud på glas- eller plastruder.

 • Danmarks Bedste Kundeservice

  If vandt prisen for Danmarks Bedste Kundeservice i 2019. Prisen blev uddelt af Wilke.

 • Maskinskade på motoren

  Med Båd Super får du dækket maskinskader på bådens motor, gear og transmission, hvis motoren er under 12 år.

Dækninger Båd Super Båd Plus Båd Ansvar
Ansvar

Forsikringen dækker, hvis du er erstatningsansvarlig for en skade forårsaget med båden på andre mennesker, deres ting eller fartøjer. Det gælder, når båden er på land, ligger i vandet, under optagning, søsætning og under sejlads.

checkmark checkmark checkmark
Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten eller ved voldgift, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning.

Med en retshjælpsforsikring betaler vi dine omkostninger til advokat mm. i forbindelse med at føre sagen.

checkmark checkmark checkmark
Brand

Forsikringen dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag, eksplosion, pludselig tilsodning og el-skade.

checkmark checkmark
Tyveri og hærværk

Forsikringen dækker, hvis din båd, dele af båden eller fast inventar bliver stjålet eller bliver ødelagt af ukendte gerningsmænd.

checkmark checkmark
Redning og bjærgning

Forsikringen dækker udgifter til redning og bjærgning ifm. en nødsituation.

checkmark checkmark
Sejladsskade

Forsikringen dækker pludselig skade, som opstår i vandet pga. grundstødning, sammenstød/kollision, stranding, kæntring, storm, pludselig indstrømning af væske, havari/beskadigelse af riggen foruden anden uforudset og udefrakommende skade.

checkmark checkmark
Optagning og søsætning

Forsikringen dækker skader på båden, som sker ifm. søsætning, optagning, tørdok, montering/afmontering af mast, løft med kran eller anden løfteanordning.

Forsikringen dækker også, hvis båden rives løs, tabes, vælter eller ved sammenstød under lastning, losning, flytning eller landtransport.

checkmark checkmark
Transport og opbevaring på land

Forsikringen dækker skader som følge af løft med kran eller anden løfteanordning, og hvis båden løsrives, tabes, vælter eller ved sammenstød under lastning, losning, flytning eller landtransport.

Forsikringen dækker også ved væltning eller sammenstød med andet fartøj eller genstand under opbevaring på land, fx pga. storm eller anden uforudset og udefrakommende pludselig skade.

checkmark checkmark
Glasskade

Forsikringen dækker skade som følge af brud på glas i skylight, ventil/ventilationsriste, vind- eller sidevindue eller dør, når disse knuses, knækkes eller revner.

checkmark checkmark
Maskinskade

Forsikringen dækker ved pludselig maskinskade på motor, drev/transmission og gear, hvis motoren er under 12 år gammel.

checkmark
Pludselig skade på elektrisk udstyr

Forsikringen dækker skade på elektrisk udstyr som følge af kortslutning, overspænding eller lignende, foruden mekanisk eller elektrisk funktionsfejl i apparatet. Forsikringen dækker også pludselig skade på fastmonteret radio- og elektronisk udstyr.

checkmark
Udvidet tyveri

Forsikringen dækker tyveri af påhængsmotorer på under 50 hk, som opbevares på båden under vinteropbevaring.

Forsikringen dækker også tyveri af personlige effekter, som opbevares i et forsvarligt aflåst rum på båden.

Forsikringen dækker desuden tyveri af bådens aflåste og medforsikrede bådtrailer. 

checkmark

Tilvalg

Lovpligtig ansvar til speedbåde og jetski

Dette tilvalg er lovpligtigt, hvis du ejer en speedbåd, jetski eller vandscooter.

Den lovpligtige ansvarsdækning til speedbåde, jetski og vandscootere dækker det ansvar, du bliver pålagt, hvis du forvolder skade på andre mennesker, ting eller fartøjer under sejlads, som ejer/fører af fartøjet.

Forsikringen dækker jf. Søloven.

Tilvalg Tilvalg Tilvalg

VIL DU UDVIDE DIN SEJLADSPERIODE?


Den danske sejlladsperiode er fra den 1. april til den 15. november.

Ligger din båd i en A-havn, og ønsker du at forlænge din bådforsikrings sejlladsperiode, kan du udvide den med Helårssejlads.

I A-havne må båden ligge i vandet hele året, mens man i B-havne skal have båden op ad vandet i perioden 15. november - 1. april.

FÅ BILLIGERE FORSIKRINGER MED VORES FORDELSPROGRAM

Når du har din bil, dit indbo eller dit hus forsikret hos os, bliver du automatisk del af If Fordelsprogram, hvor du bl.a. får 10 % rabat på alle forsikringer, foruden 100 kroner indsat på en særlig selvrisikoopsparing for hvert skadefrit år.

Hvis du samler din bil- og indbo- eller husforsikring hos os, får du hele 15 % rabat på alle forsikringer, foruden en selvrisikoopsparing på 200 kroner – og hvis du desuden forsikrer dig selv, din partner eller barn hos os, stiger selvrisikoopsparingen til 500 kroner, og I får mulighed for vores forsikringsservice.

Læs mere om If Fordelsprogram


Dækninger

Når du køber en bådforsikring hos os, vælger du selv, hvor omfattende forsikringen skal være. Ønsker du bare en ansvarsforsikring, kan du vælge Båd Ansvar, mens Båd Plus og Båd Super dækker forskellige skader på din båd.


Båd Ansvar

Køber du Båd Ansvar, dækker bådforsikringen dit erstatningsansvar, hvis du fx kommer til at støde sammen med en anden båd.

Båd Ansvar giver dig desuden mulighed for retshjælp, hvis du kommer ud for en tvist, som skal afgøres ved retten.


Båd Plus

Køber du Båd Plus, får du udover ansvar og retshjælp også dækket skader ved:

 • Brand
 • Tyveri og hærværk
 • Redning og bjærgning
 • Sejlladsskade
 • Glasskade
 • Optagning og søsætning
 • Transport og opbevaring på land.


Båd Super

Udover ovenstående, dækker Båd Super desuden:

 • Maskinskade
 • Pludselig skade på elektrisk udstyr
 • Udvidet tyveri.

Du kan læse mere om de enkelte dækninger i sammenligningsskemaet længere oppe eller i vilkårene.


Lovpligtig ansvarsforsikring til speedbåde, jetski og vandscooter

Ejer du en speedbåd, jetski eller vandscooter, skal du huske at tilvælge den lovpligtige ansvarsforsikring til speedbåde, jetski og vandscootere.

Læs mere om ansvarsforsikringen til speedbåde, vandscootere og jetski her

Vilkår, købsvilkår og produktinfo

Vilkår for forsikringen

Vi henviser til de gældende vilkår for bådforsikring:

Købsvilkår

Her finder du vores købsvilkår: 

Information ved køb af forsikring

Produktinfo

Læs mere om forsikringen i vores dokument med oplysninger om forsikringsproduktet: 

Produktinfo om bådforsikring

Spørgsmål og svar

Hvem er dækket af bådforsikringen?

Bådforsikringen gælder dig, som ejer båden og som køber forsikringen. Har båden flere ejere, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan sikre, at de får de samme rettigheder.


Hvad dækker bådforsikringen?

Bådforsikringen dækker, når båden bruges privat, og gælder altså ikke, hvis båden bruges til erhverv. Her skal du i stedet have en skibsforsikring til erhverv.


Hvor dækker bådforsikringen?

Bådforsikringen gælder i:

 • Danmark, Sverige, Norge og Finland og i disse landes territorialfarvande
 • Tyske, polske og baltiske Østersø farvande
 • Østersøen med tilstødende hav og bugter
 • Kattegat og Skagerrak øst for linjen Lindesnes - Helgoland - Wilhelmshaven
 • Indre tyske farvande - nord for linjen Bremerhaven – Hamburg.

Har du en sejlbåd, som er mindst 9 m lang og yngre end 30 år, dækker forsikringen også i Nordsøen i perioden 1. maj - 31. august. Det vil sige Storbritannien inkl. Nordirland, samt den franske, hollandske og belgiske kanalkyst.

Forsikringen dækker ikke, når fartøjet kommer uden for sejladsområdet eller uden for det sejladsområde, der er tildelt af Statens Skibstilsyn.

For ansvar- og retshjælpsskader skal skaden være sket inden for de ovenstående områder.


Hvornår dækker bådforsikringen?

Bådforsikringen dækker sejlads i sejlperioden 1. april - 15. november, medmindre du har købt helårssejlads.

 • Er din båd på land, dækker bådforsikringen hele året.
 • Ligger båden i en A-havn, dækker bådforsikringen hele året. Du kan se mere om kravene ved overvintring i vilkårene.
 • Ligger din båd i en B-havn eller ved et godkendt svajområde, dækker bådforsikringen i perioden 1. april – 15. november.
 • Ligger din båd i en C-havn eller ved et delvist godkendt svajområde, bådlift eller bådebro, dækker bådforsikringen i perioden 1. april – 15. september.
 • Ligger din båd for svaj uden for havn, ved åben kyst eller ved en ikke-godkendt bådebro, dækker bådforsikringen ikke.


Ejer du en speedbåd, vandscooter eller jetski?

Du skal huske at have en lovpligtig ansvarsforsikring, hvis du ejer et fartøj, der kræver et speedbådskørekort eller et kørekort til vandscooter/jetski, da dette er lovkrav.

Du skal altid medbringe din forsikringsaftale, når du sejler. Du skal nemlig til enhver tid kunne dokumentere over for myndighederne, at du har købt den lovpligtige ansvarsforsikring til speedbåde, jetski og vandscootere. Har du internetforbindelse, kan du fremvise forsikringsaftalen via Mine sider på din smartphone eller tablet. Hvis ikke, skal du huske en udprintet udgave.

Forsikringen dækker jf. Søloven.

Læs mere om ansvarsforsikringen til speedbåde, vandscootere og jetski her

Relaterede artikler

Læs mere om både og bådforsikring

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Både med den rette bådforsikring, men også med tips til hvordan du undgår skader i hverdagen.

I artiklerne til højre finder du mange hjælpsomme råd og informationer om både og bådforsikringer.

God fornøjelse!

 1. Privat
 2. Forsikringer
 3. Bådforsikring