Lastbilforsikring

Komplet dækning af din lastbil!

Få et uforpligtende tilbud på lastbilforsikring

Med en lastbilforsikring er du dækket, hvis du påfører skade på personer eller køretøjer.

​Lastbilforsikring består udover den lovpligtige ansvarsforsikring også af kaskoforsikring, som dækker skader på lastbilen.


Fordele med lastbilforsikring

  • Altid rets- og krisehjælp

    Rets- og krisehjælp er altid inkluderet i lastbilforsikringen.​

  • Maskinskadedækning

    Du kan købe maskinskadedækning på din kran

Lastbilforsikring indeholder Super Standard Basis Ansvar
Ansvar, person- og tingskade

Forsikringen dækker de skader, du som fører af køretøjet forvolder på andre personer og deres ting. Fx hvis du påkører en cyklist og der sker skade på cyklen og tøjet, dækker forsikringen erstatning til cyklisten.

Retshjælp

Kommer du ud for en uenighed, der må afgøres ved retten, kan du i mange tilfælde opnå retshjælpsdækning. Med en retshjælpsforsikring betaler If dine advokatomkostninger og øvrige omkostninger i forbindelse med at føre sagen.

Krisehjælp

Dækker kortvarig psykologterapi efter trafikulykke, røveri eller overfald.

Brand, lynnedslag og eksplosion

Dækker skader forårsaget af brand, lynnedslag eller eksplosion.

Indbrud og tyveri

Dækker skader på køretøjet samt tab heraf som følge af tyveri, røveri og tyveriforsøg.

Hærværk

Dækker skader på køretøjet forvoldt ved hærværk af tredje mand.

Glas

Dækker skader på køretøjets ruder. Der opkræves ikke selvrisiko for glasreparationer under 600 kr.

Anden kasko

Dækker øvrige ikke-mekaniske skader på køretøjet som følge af en pludselig hændelse - fx bule i køretøjet.

Afsavn

Kompenserer driftstab i virksomheden som følge af køretøjets afsavn. Afsavn kompenseres med dagsbeløbet og i afbrudstiden der fremgår af forsikringsaftalen.

Tilvalg til lastbilforsikring Super Standard Basis Ansvar
Fragtføreransvar

Dækker sikredes erstatningsansvar over for skader på kundens gods ved transport, læsning og losning i henhold til CMR-lovens regler.

Udvidet forsikringssum - ansvar

Dækker sikredes erstatningsansvar for tingsskade ud over de i Færdselsloven fastsatte forsikringssummer. Færdselslovens fastsatte sum for tingsskader er jf. FÆL § 105 stk. 2-3 kr. 23 mio. pr. 1. jan. 2014.

Ekstraudstyr

Dækker eftermonteret ekstraudstyr for op til 15.000 kr. Det gælder fx alarm, kommunikationsudstyr og stereoanlæg.

Motor- og maskinskade

Dækker pludseligt opståede skader på motor og bilens mekaniske dele, der gør at din bil ikke kan køre. Dækningen omfatter motor inkl. elektronisk styring, gearkasse/transmission, brændstofsystem, bremser samt det komplette styretøj.

 

Maskinskade for specificeret udstyr

Dækker pludselig opstået og uforudset mekanisk skade på specificeret udstyr. Fx kran, plovmateriel, strøvogn til spredning af salt, sand og grus.

Bortkomst

Dækker ved køretøjets bortkomst, uden der er tale om tyveri, røveri og lignende.

Ansvarsforsikring  til lastbilen er lovpligtig

Færdselsloven kræver, at alle indregistrerede​ lastbiler skal være ansvarsforsikret. Ansvarsforsikring dækker de skader, du kan påføre andre personer, motorkøretøjer eller ting. Ansvarsforsikringen dækker også, når du kører i udlandet.

I Danmark dækker lastbilens ansvarsforsikring også påhængsvognen, men trækkes påhængsvognen af et udenlandsk køretøj, er det en god idé at købe en selvstændig ansvarsforsikring.

Stilstandsforsikring til lastbil

Bruger du ikke lastbilen i en længere periode, så kan du med fordel fjerne nummerpladerne og købe en stilstandsforsikring. 

Stilstandsforsikringen dækker skader, såsom brand og hærværk, der kan ske på lastbilen, når den står stille. Ved et tyveri, dækkes dog også evt. kørselsskader.


Print rødt og grønt kort

Kører du i EU er det ikke nødvendigt med hverken det røde eller grønne kort.

Grønt kort

Det grønne kort er bevis for, at dit køretøj er lovpligtigt ansvarsforsikret. Køretøjets nummerplade er tilstrækkeligt bevis for, at køretøjet har en ansvarsforsikring.
Download og udskriv grønt kort

Rødt kort

Har du en kaskoforsikring til et eller flere af følgende køretøjer, giver det adgang til hjælp i udlandet fra SOS i henhold til det røde korts dækning.
Download og udskriv rødt kort​​

Få råd til at undgå skader med lastbilen

Undgå højresvingsulykker

Som lastbilchauffør har du et ansvar for at orientere dig, før du svinger til højre, så du ikke overser cykler, knallerter eller scootere. Få vores råd her til at undgå højresvingsulykker.

Når højresvingsulykker rammer

Kør ordentligt og undgå færdselsuheld

Sæt dig ind i færdselsreglerne, inden du bevæger dig ud i trafikken. Så minimerer du risikoen for færdselsuheld og skader i trafikken.

Følg færdselsreglerne og bliv trafiksikker

ANDRE FORSIKRINGER TIL DIN VIRKSOMHEDS KØRETØJER

Vi tilbyder også følgende køretøjsforsikringer til dig: