Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikring dækker nedgangen i virksomhedens indtjening, når du ikke kan opretholde din omsætning på grund af en skade.

Bemærk, at hvis du vil forsikre virksomhedens indtjening med en driftstabsforsikring, kræver det, at du har enten en bygningsforsikring, en løsøreforsikring eller en vindmølleforsikring hos os.

Start med at indhente et tilbud.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

Hvordan hjælper en driftstabsforsikring?

  • Sikrer indtægter

    Driftstabsforsikring sikrer din indtægt, hvis din virksomhed er tvunget til at ligge stille i en periode, fordi du har haft skade på bygning eller løsøre​​.

  • Erstatter lønudgifter

    Driftstabsforsikring erstatter lønudgifter, så du f.eks. kan fastholde dine medarbejdere, som du ellers kunne være tvunget til at tage afsked med​.

Hvad indeholder driftstabsforsikring?

Sikr din virksomheds indtjening med driftstabsforsikring, så du kan reetablere virksomheden, fastholde medarbejdere samt markedsføre virksomheden.

Driftstabsforsikring indeholder Indeholder
Inkluderet
Inkluderet

Sikrer din virksomhed mod økonomisk tab

Med driftstabsforsikring sikrer du din virksomhed mod økonomisk tab, hvis der eksempelvis sker en skade på dine varer, dit inventar eller dine maskiner, der påvirker driften af din virksomhed.​

Forsikringen dækker også driftstab forårsaget af skader sket hos dine leverandører leverandør eller kunder. En manglende leverance kan betyde, at du ikke kan producere som planlagt, og det samme gør sig gældende, hvis din kunde er afskåret fra at aftage dine produkter, eksempelvis på grund af brand i deres bygninger.

Driftstabsforsikring kan ikke købes alene

​Driftstabsforsikringen kan du ikke købe særskilt, og du skal som minimum købe én af de følgende tre forsikringer: