Her kan du anmelde skader på køretøjer

Anmeld skade her

Efter skaden på min bil

Har du haft en skade på din bilforsikring, kan det være at din bilforsikring ændrer sig efter skaden. Det afhænger af hvilken type bilforsikring du har.


Ansvarsskader


​Har du forårsaget skaden?

Har du udelukkende den lovpligtige ansvarsforsikring, vil din forsikring være trinreguleret op til trin 17. Hvis du er ude for en skadesituation hvor du har helt eller delvis skyld, vil der gøres brug af din ansvarsforsikring og din forsikring vil blive trinreguleret.

Det betyder, at du vil rykke tre trin ned og forsikringen vil blive dyrere.


Er skaden forårsaget af en anden?

Er du involveret i et trafik uheld med en ansvarlig modpart, skal du selv kontakte modpartens selskab og gøre dit krav gældende direkte overfor modpartens forsikrings selskab.


Trinregulering

Når din forsikring står på trin 5 til trin 17 vil din forsikring i forbindelse med nogle skadesituationer blive trinreguleret. Det betyder, at du vil rykke tre trin ned og forsikringen vil blive dyrere. Dette gælder dog ikke, hvis du går fra trin 17 til trin 14, da disse trin har samme pris.


Ved hvilke skader trinreguleres min bilforsikring?

  • Eneuheld
  • Parkeringsskader uden kendt modpart
  • Sammenstød med andre eller andet, hvor du helt eller delvist er skyld i skaden
  • Tyveri/indbrud/hærværk – dog skal du være opmærksom på nedenstående som betyder, at der i dette tilfælde ikke vil være fald i trin:


Ved følgende skadetyper vil der ikke være fald i trin på din bilforsikring:

  • Parkeringsskade med kendt modpart, som er årsag til skaden
  • Sammenstød hvor ansvaret fuldt ud er modpartens


​Fastpris

Har du fastpris (trin 18) på din bilforsikring er der som udgangspunkt intet fald i trin ved en skade. Det betyder at prisen på din forsikring ikke stiger.


Selvrisiko

Du vil dog blive opkrævet selvrisiko (se din police), hvis det drejer sig om følgende typer skader:

  • Eneuheld
  • Parkeringsskade uden kendt modpart
  • Sammenstød med andre eller andet, hvor du helt eller delvist har ansvar for at uheldet er sket
  • I forbindelse med tyveri og hærværk


Seriehærværk eller hvis gerningsmanden er kendt ved tyveri og hærværk

Ved seriehærværk skal der være sket skade på mindst 3 biler. Skaden skal være sket på samme sted og samme tid. Endvidere skal seriehærværket være meldt til politiet, så vi derfra kan få en bekræftelse.

Hvis din police har den særlige betingelse S001, gælder dog nedenstående ved hærværks- eller tyveriskader:

Der sker ikke fald i trin ved seriehærværk. Tilsvarende sker der ikke fald i trin ved hærværks- eller tyveri skader, når gerningsmanden er kendt. I begge tilfælde skal oplysningerne være bekræftet af politiet. If opkræver ikke selvrisiko i de nævnte tilfælde.​​


Særlige betingelser ved tyveri og hærværk - S001

Du bliver ikke opkrævet selvrisiko ved seriehærværk. Tilsvarende bliver du heller ikke opkrævet selvrisiko ved hærværks- eller tyveri skader, når gerningsmand er kendt. I begge tilfælde skal oplysningerne være bekræftet af politiet.


Definition på seriehærværk

Ved seriehærværk skal der være sket skade på mindst 3 biler. Skaden skal være sket på samme sted og samme tid. Endvidere skal seriehærværket være meldt til politiet, så vi derfra kan få en bekræftelse.​

Skade på erhvervsbil

Er din firmabil eller erhvervsbil blevet skadet eller stjålet? Så anmeld skaden hos Ifs erhvervsafdeling.

Har du akut skade?

Ring til os på 70 12 12 12, hvis du har brug for akut hjælp.

Det vigtigste er, at du går i gang med at begrænse skaden med det samme.​​​​​​​​