Bygningsforsikring

Dækker alle dine erhvervsbygninger! Få et uforpligtende tilbud på bygningsforsikring.

CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Formularen sendes...

Bygningsforsikring dækker din virksomheds bygninger. Både dit kontor, butik, lager, produktionshal og de bygninger du udlejer.

  • Genopførsel af bygning

    Få genopført bygning, hvis brandskade udgør 50% eller mere.

  • Afdækning til reparation

    Får du smadret dine ruder, døre eller porte ved indbrud, dækker vi afdækning til reparation.


​Bygningsforsikring dækker dine erhvervsbygninger mod brand, tyveri og vandskade. Desuden sørger den også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af skader. Også dem, som ikke er åbenlyse.​

Bygningsforsikring indeholder Super Standard Basis
Brandskade

Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion.

El-skade

Erstatter skade på elektriske installationer eller elektrisk materiel forårsaget af kortslutning eller overspænding i forbindelse lyn.

Naturskade

Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm

Vandskade

Erstatter skade på bygningen forårsaget af tilfældigt vand, olie og kølevæske fra røranlæg, der stømmer ud.

Indbrudstyveri

Erstatter den skade tyven forvolder på bygningen, fx ødelagt lås og dør, under et indbrudstyveri.

Anden pludselig skade

Erstatter skade forårsaget af udefra kommende begivenheder andre end de der er omfattet af Standard. Fx påkørsel af bygningen med motorkøretøj.

Tilvalg til bygningsforsikring Super Standard Basis
Fredet bygning og bygningsudsmykning

Dækker forøgede udgifter til specielle byggematerialer og udførselsmetoder, som kræves af myndighederne, for at bringe bygningen tilbage i den stand den havde før skaden. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, er også dækket.

Jordskade

Dækker udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme og vandreservoirer man ejer, samt udgifter til retablering af samme. Omkostninger til fastlæggelse af skades omfang betales også.

Svampe- og insektskade

Ved angreb af træødelæggende svampe og insekter erstattes skade på eller udskiftning af træværket. Ved angreb af husbukke betales tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, såfremt det er krævet af hensyn til murværkets bæreevne.

Udvidet rørskade

Dækker udgifter til reparation af utætheder i skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i bygningen, samt retableringsudgifterne. Endvidere erstattes eventuel skade på bygningen, samt skade på haveanlæg og gårdbelægning som følge af udsivning fra rørene. Omkostninger til opsporing af utætheder i rørene er også dækket af forsikringen.

Glas, sanitet og/eller udendørs skilte

Erstatter skade ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.

Få et enestående tilbud - op til 10 % rabat på Brandslukningssystem

Vi tilbyder din virksomhed, både virksomheder, som ikke er kunder hos os endnu og eksisterende kunder op til 10 % rabat på brandslukningssystem fra Firetace.

Læs mere her og køb det

Skal du også forsikre din hus?

Læs mere om husforsikring til dig, som privatperson.

Andre ejendomsforsikringer til din virksomhed

Få endnu bedre forsikringsdækning og suppler med: