Bygningsforsikring til erhverv

Bygningsforsikring til erhverv dækker din virksomheds bygninger. Det gælder eksempelvis kontor, butik, lager og produktionshal samt bygninger, du udlejer.

Anmeld bygningsskade

Bestil et tilbud på erhvervsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer

En omfattende bygningsforsikring til erhverv

 • Genopførsel af bygning

  Få genopført bygning, hvis brandskade udgør 50 % eller mere.

 • Afdækning til reparation

  Får du smadret dine ruder, døre eller porte ved indbrud, dækker vi afdækning til reparation.

 • Altid tilgængelig

  Sker der noget, kan du komme i kontakt med os døgnet rundt.

Populært supplement til bygningsforsikring

Driftstabsforsikring er et populært valg for vores kunder med bygningsforsikring. På den måde sikrer du din omsætning, når virksomheden står stille på grund af skader på dine bygninger.

Hvad dækker en bygningsforsikring?

​Bygningsforsikring dækker dine erhvervsbygninger mod brand, tyveri og vandskade. Desuden sørger den også for, at du får dækket dine følgeudgifter i tilfælde af skader. Også dem, som ikke er åbenlyse.​

Bygningsforsikring dækker Super Super Standard Standard Basis Basis

Erstatter skade forårsaget ved brand, direkte lynnedslag og eksplosion.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Erstatter skade på elektriske installationer eller elektrisk materiel forårsaget af kortslutning eller overspænding i forbindelse lyn.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Erstatter skade forårsaget af voldsomt tø eller skybrud, snetryk og storm.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Erstatter skade på bygningen forårsaget af tilfældigt vand, olie og kølevæske, der strømmer ud fra røranlæg.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Erstatter den skade tyven forvolder på bygningen, f.eks. ødelagt lås og dør, under et indbrudstyveri.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Erstatter skader forårsaget af udefrakommende begivenheder andre end de, der er omfattet af Standard, f.eks. påkørsel af bygningen med motorkøretøj.

Inkluderet Ikke inkluderet Ikke inkluderet
Tilvalg til bygningsforsikring Tilvalg til Super Tilvalg til Super Tilvalg til Standard Tilvalg til Standard Tilvalg til Basis Tilvalg til Basis

Dækker forøgede udgifter til specielle byggematerialer og udførselsmetoder, som kræves af myndighederne for at bringe bygningen tilbage i den stand, den havde før skaden. Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen er også dækket.

Inkluderet Inkluderet Inkluderet

Dækker udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme og vandreservoirer man ejer, samt udgifter til retablering af samme. Omkostninger til fastlæggelse af skades omfang betales også.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Ved angreb af træødelæggende svampe og insekter erstattes skade på eller udskiftning af træværket. Ved angreb af husbukke betales tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, såfremt det er krævet af hensyn til murværkets bæreevne.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Dækker udgifter til reparation af utætheder i skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afløbsrør, som findes i bygningen, samt retableringsudgifterne. Endvidere erstattes eventuel skade på bygningen samt skade på haveanlæg og gårdbelægning som følge af udsivning fra rørene. Omkostninger til opsporing af utætheder i rørene er også dækket af forsikringen.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Erstatter skade ved brud på glas og sanitet, samt direkte fysiske skader på udendørs fastmonterede skilte, lysreklamer og tilhørende projektøranlæg.

Inkluderet Inkluderet Ikke inkluderet

Bestil et tilbud på ejendomsforsikring

 1. Ifyld dit CVR-nummer
 2. Fortæl os lidt om din virksomhed
 3. En rådgiver kontakter dig med et tilbud
CVR-nummeret skal indeholde 8 tal
Jeg mangler CVR-nummer
Følgeudgifter er inkluderet i bygningsforsikring

Bygningsforsikringen dækker også følgeudgifter i tilfælde af skade

Restværdi

Bliver din bygning beskadiget med mindst 50 % af nyværdien, kan du vælge, at få nedrevet den ikke skadede del af bygningen og få opført en tilsvarende hel ny bygning, i stedet for at få repareret den skadede bygning. 

Oprydningomkostninger

Oprydningsomkostniner efter en skade samt bortskaffelse og destruktion af de skadede genstande, der ikke kan genanvendes. 

Lovliggørelse

Erstatning for forøgede udgifter som er forbundet med, at myndighederne stiller krav om, at det der genopføres efter en skade skal opfylde nye krav i lovgivningen. 

Haveanlæg og gårdbelægning

Dækker udgifter til retablering af haveanlæg og gårdbelægning samt nyplantning. 

Tilbehør til beboelsesejendom

Dækker haveredskaber og tilbehør til beboelsesbygnings drift, herunder inventar samt fyringsolie og kølemedium i bygningens jordvarmeanlæg. Derudover er TV-, Tele- og datakabler, samt græsklippere, sneslynger, jordfræsere og andre arbejdsmaskiner som ikke registreringspligtige også dækket.

Vær på den sikre side

Pas på bygninger og ejendele med et brandslukningssystem fra Firetrace

Som kunde hos os får din virksomhed op til 10 % rabat på brandslukningssystem fra Firetrace.

Tilbuddet gælder både nuværende og blivende kunder.


Læs mere og få rabatten

Forebyg skader på dine bygninger