Arbejdet med bæredygtighed stopper aldrig

"Vi har taget et stort spring med vores bæredygtighedsarbejde i If. Bæredygtighed er nu mere integreret i Ifs strategi, organisation og forretningsdrift", konkluderer Philip Thörn, Head of Sustainability hos If.

Philip Thörn har været Head of Sustainability hos If i fire år. Han er hovedkraften bag udviklingen af Ifs bæredygtighedsarbejde og arbejder tæt sammen med ledere og medarbejdere i hele If på tværs af forretningsområder, lande og andre ansvarsområder.  

2021 har budt på mange begivenheder. Hvis du skal vælge tre foretrukne, hvad vil de så være? 

For det første vil jeg vælge integration af bæredygtighedsprincipper direkte i vores virksomhedsvurdering. Vi forventer nu, at vores erhvervskunder overholder principperne i FN's Global Compacts, selvom de ikke selv deltager i FN’s Global Compact. Reaktionen har været overvældende, da vi er det første forsikringsselskab i Norden, som på denne måde integrerer bæredygtighed i vores risikovurdering (læs mere på side 27) 

Min anden personlige favorit er, at If har tilsluttet sig SBTi (Science Based Targets initiative). Vi sætter videnskabsbaserede klimamål, ikke kun for vores egne aktiviteter, men også for vores skadeshåndtering og investeringsaktiviteter. Dette er en ambitiøs forpligtelse og viser, at vi er klar til at gøre vores del for klimaet (læs mere på side 67) 

Som et tredje højdepunkt vil jeg vælge Ifs Leadership Compass. Det indeholder konkrete redskaber til vores ledere, så de kan være med til at skabe en endnu mere ligeværdig, mangfoldig og inkluderende arbejdsplads (læs mere på side 48). 

Og hvad glæder du dig til i år? 

Naturligvis til at få min egen kopi af Ifs bæredygtighedsrapport 2021 i hænderne [sagt med et glimt i øjet].  

På et mere alvorligt plan er jeg glad for at se, at vores medarbejderes interesse for bæredygtighedsanliggender er stigende. Et af fokusområderne fremadrettet er at øge mulighederne for mere aktiv deltagelse og interne kommunikation om aktiviteter. Vi vil også gøre en stor indsats for at udvikle konkrete klimamål og yderligere integrere bæredygtighed i vores forretningsaktiviteter. 

Philip Thörn, Head of Sustainability

Hvis vi ser på bæredygtighedsområdet som helhed, hvilke tendenser har du så bemærket? 

Det glæder mig at se den overordnede ændring i, hvordan virksomheder arbejder med bæredygtighed. For et par år siden fokuserede mange virksomheder primært på at efterleve bestemmelser, og på hvordan de skulle håndtere bæredygtighedsrisici. I dag er ambitiøse virksomheder modigere og fokuserer også på de muligheder, som bæredygtig adfærd giver. 

Jeg er virkelig glad og stolt af vores bæredygtighedsarbejde igennem 2021

Philip Thörn, If’s Head of Sustainability

Er ambitionerne for virksomheders bæredygtighedsarbejde også blevet større med nye love og forordninger?  

Ja, lovkravene er skrappe, og de bliver endnu skrappere i de kommende år, f.eks. med direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering og taksonomiforordningen. Uanset lovkravene mener jeg, at rapporten er en god måde til at se tilbage på det arbejde, vi har udført sammen i de forskellige dele af organisationen. Jeg håber, at du vil nyde at læse om det. 

Med hvilken følelse ser du tilbage på 2021?

Jeg er virkelig glad og stolt af vores bæredygtighedsarbejde igennem 2021 – i den henseende har det været et fantastisk år. Bæredygtighed er nu et af de fire fundamenter i Ifs strategi, vi har fået etableret en intern bæredygtighedsorganisation, og vi har taget vigtige skridt til at integrere bæredygtighed i vores kerneaktiviteter.  

Men selvfølgelig bliver du aldrig færdig, du kan altid gøre mere. Arbejdet med bæredygtighed stopper aldrig. 

Philip Thörn,
Head of Sustainability

Philip Thörn, Head of Sustainability