Data og teknologi kan forebygge brand og reducere emission

Ifs førende eksperter i skadeforebyggelse hjælper erhvervskunder med at etablere processer, der har fokus på aktiv skadeforebyggelse og beskyttelse af virksomheden.

Brand er stadig den mest almindelige og alvorlige form for skade, som virksomheder kan blive ramt af. En tredjedel af alle brande i virksomheder skyldes elektricitet. If Safety Academy i Finland tilbyder erhvervskunder en unik service, som er opstået på baggrund af et ønske om at studere og udvikle el-sikkerhed holistisk. I dag indgår initiativet også som et vigtigt aspekt i Ifs bæredygtighedsarbejde med henblik på at reducere risici, forebygge emissioner og begrænse skader på miljøet fra virksomheder og industrikunder.  

- If Safety Academy er den eneste organisation, der foretager omfattende indsamling af information om el-sikkerhed. Kortlægning af risici for elektriske brande gør det muligt at identificere og forebygge de mest sandsynlige store skader på ejendom og bygninger, forklarer Jussi Lehtonen, som er den skadeforebyggelseschef, der tog initiativ til Safety Academy og udviklede driftsmodellen i Finland. 

Kortlægningen af risici for elektriske brande, ofte omtalt som termografi, tegner sig for omkring 80 procent af arbejdet i Safety Academy. If Safety Academy har siden 2013 systematisk indsamlet data fra elektrisk udstyr, hvilket sætter os i stand til at studere disse data over en længere periode. 

- Vi har udført omkring 4.000 sikkerhedsinspektioner med fokus på risikoen for elektriske brande, der omfatter mere end 41.000 elektriske understationer i drift. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at øge deres forståelse for risikoen for elektriske brande og for at dele information. Som forsikringsselskab har vi et særligt godt indblik i vores kunders forretning, og vi forstår de risici, der kan medføre store skader for dem, fortsætter Jussi Lehtonen. 

Sikkerhedsinspektionerne har især fokus på virksomhedens elektriske installationer. Det skyldes, at de er afgørende for en virksomheds driftsstabilitet, og selv begrænset skade på elinstallationerne kan få hele produktionen til at gå i stå. Elektrisk sikkerhed spiller en meget vigtig rolle, når man vurderer den overordnede sikkerhed i en virksomhed. Men ikke mange er opmærksomme på problematikken, før det er for sent. Det vil vi gerne hjælpe vores kunder med at forstå.  

If Safety Academy samler fakta

Der findes meget få sammenlignelige dataindsamlinger eller statistikker vedrørende risikoen for elektriske brande. Endnu en stor udfordring er, at mindre elektriske brande og alvorlige nærved-hændelser ofte ikke undersøges og rapporteres i samme omfang. Manglende information fører let til en fejlagtig følelse af sikkerhed over for de pågældende risici. If Safety Academy samler data om status for elektrisk sikkerhed i Finland. Ved hjælp af statistik afdækkes det, om der er tale om et landsdækkende fænomen eller et enkeltstående tilfælde. Myndigheder, partnere og producenter af udstyr informeres om de konstaterede risici, så der er gode muligheder for at påvirke relevante aktører. De indsamlede fakta er vanskelige at ignorere, så resultaterne har vidtrækkende samfundsmæssig betydning. 

Safety Academys processer er blevet tilrettelagt, så de kan udvides til at omfatte kortlægning af andre væsentlige risici i virksomhedsmiljøet, herunder arbejdsmiljørisici. 

Jussi Lehtonen

Jussi Lehtonen

Loss Prevention Manger,
Safety Academy, Pori