Leadership Compass hjælper ledere og medarbejdere med at udvikle deres lederevner

I forbindelse med Ifs arbejde for Diversity, Equity and Inclusion (DEI) har Ifs ledere mange ansvarsområder. En af de vigtigste opgaver er at opbygge tillid og skabe en kultur, som sikrer, at If er en god arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvem de er. Som en metode til at vejlede lederne i forhold til deres bidrag har vi udviklet Leadership Compass.

Leadership Compass er inspireret af Ifs formål og kerneværdier. Målgruppen er Ifs ledere på alle niveauer, men alle medarbejdere, der ønsker at udvikle deres eget personlige lederskab, opfordres til at gøre brug af kompasset.  

Kompasset består af 4 principper:  

  • Princip 1: Det skal handle om mennesker 
  • Princip 2: Uddeleger kompetence gennem vejledning 
  • Princip 3: Styrk samarbejdet 
  • Princip 4: Betragt tingene udefra 

Ilona Raibikienė, Vilnius, Litauen

Kompasset anvendes af både nye og nuværende ledere. Ilona Raibikienė bor i Vilnius i Litauen og har arbejdet hos If i 21 år, nu som Head of Actuary and Data Modelling. Hun byder nye medarbejdere velkommen med nysgerrighed som et middel til at skabe et trygt rum og bruger kompasset til at inspirere til tættere og bedre samarbejde: 

– Jeg starter altid med at give den nye medarbejder en ordentlig introduktion. Det er vigtigt ikke kun at få faglig støtte fra en mentor, men også at tage sig tid til at skabe tillidsfulde relationer. Mennesker er ikke ting, og vi bør være nysgerrige på og nysgerrige efter at skabe relationer, der skaber energi – det er med til at forene kræfterne, så vi kan opnå ting sammen. Ingen taber på at samarbejde, vi kan kun vinde”, som Ilona Raibikienė udtrykker det. 

Ilona påpeger de fordele, som et trygt rum fremmer: 

– Vi tør diskutere uenigheder, fejl og misforståelser i en eller anden form. Regelmæssige feedbacksamtaler sikrer, at uenigheder ikke får os til at blive til isolerede øer. Jeg starter altid åbent og tænker, at andre også er åbne over for anderledes synspunkter, fortæller hun.  

Fabian Miiro, NET Developer

I år er nye .NET-praktikanter blevet budt velkommen til If af .NET-udvikler Fabian Miiro. Fabian har været hos If siden 2019, nærmere bestemt på kontoret i Bergshamra i Sverige. Fabian har været en del af praktikantprogrammet fra starten, i år som leder, og lægger stor vægt på at opmuntre de nye ansigter hos If til at bidrage med nye perspektiver og ideer: 

– Jeg har opdaget, at et af de vigtigste aspekter ved det her er at sikre, at folk ved, at deres perspektiv betyder noget. Derfor har vi helt fra praktikanternes første uge hos If haft samtaler med dem, hvor hele formålet har været at finde en klar måde at påvirke vores måde at arbejde på. Når praktikanterne oplever, at deres ideer bliver set og hørt, og at vi gør noget ved det, begynder mange flere ideer at tage form, har Fabian Miiro erfaret. 

Fabian Miiro, NET Developer

Fabian har også gjort videndeling til en vigtig prioritet i praktikantprogrammet: 

– Min opgave er ikke at fylde og være i vejen. Som ny leder har det været vigtigt for mig at give plads til vores nye praktikanter. Nogle gange sår jeg frøet, og så finder teamet ud af, hvordan de vil tackle det. Jeg tror på, at alle har viden, der er værd at dele, bare vi lytter, slutter Fabian. 

Leadership Compass kort fortalt

Leadership Compass er et ledelsesværktøj, der har til formål at rette opmærksomheden mod de centrale aspekter af ledelse og at hjælpe med at reflektere over, hvad ledelse vil sige, og hvordan vi kan bruge ledelse til at bidrage til Ifs fremtid.  

Leadership Compass består af skriftlige retningslinjer, der er tilgængelige for både ledere og medarbejdere på intranettet. Retningslinjerne gennemgår og giver eksempler på adfærd og kultur ved hjælp af fire hovedprincipper og opfordringer til refleksion. 

Ilona Raibikienė

Ilona Raibikienė

Head of Actuary and Data Modelling Unit,
Vilnius

Fabian Miiro

Fabian Miiro

NET Developer,
Stockholm