Meddelelse fra den administrerende direktør

2021 var i mange henseender endnu et udfordrende år

COVID-19 medførte stadig ændringer i vores hverdag. IPCC-rapporten fra august, der af mange blev omtalt som "Alarmkode for menneskeheden", viste, hvor presserende det er, at vi tænker på bæredygtighed og reducerer emissioner i alt, hvad vi foretager os, uanset om vi er privatpersoner eller virksomheder. 

If har i mange år arbejdet på bæredygtighed, og vi har nu øget vores sigte og ambitionsniveau yderligere. Vi har integreret bæredygtighed som en del af vores strategi, og bæredygtighed er nu et af de fire fundamenter i vores reviderede strategiramme. If er Nordens største forsikringsselskab for ejendoms- og ulykkesforsikring, og vi ønsker at gå forrest og definere dagsordenen for bæredygtighed i vores branche.  

Jeg er især stolt over, at vi har gjort miljøpåvirkning og menneskerettigheder til en del af vores forsikringsbetingelser. Vi forventer bæredygtig adfærd fra vores erhvervskunder, og de skal overholde principperne i FN's Global Compact, som omfatter grundlæggende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.  

Jeg tror, årsagen er, at If har en stærk virksomhedskultur, og vi er forpligtet til at stå ved vores kunders side, selv under ekstraordinære omstændigheder.

Morten Thorsrud, adm. dir.

Et andet vigtigt skridt er, at vi har sluttet os til SBTi-initiativet (Science Based Targets initiative) og har forpligtet os til at fastsætte ambitiøse klimamål, der er i overensstemmelse med det, som den seneste klimavidenskab finder nødvendigt for at opfylde målene i Parisaftalen.  

Ved at tage sådanne skridt håber vi at sætte et eksempel, som andre vil følge.  

Jeg er virkelig taknemmelig for vores medarbejdere for den måde, de har behandlet pandemien på. Ved at arbejde fra hjemmekontorer har de formået at levere den samme fremragende service til vores kunder, og de har fortsat med at videreudvikle og forbedre vores service og tilbud. Jeg tror, årsagen er, at If har en stærk virksomhedskultur, og vi er forpligtet til at stå ved vores kunders side, selv under ekstraordinære omstændigheder. Sammen fokuserer vi på vores formål: "Vi giver mennesker den tryghed, der er nødvendig for, at de kan bygge deres fremtid".  

Som virksomhed og i alt, hvad vi gør, vil vi fortsætte med at arbejde hen imod vores ambition om aktivt at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.  

Morten Thorsrud 
Adm. direktør, If