Miljø og menneskerettigheder er blevet del af forsikringsvilkårene

I juni 2021 integrerede vi bæredygtighed som et vilkår for at tegne forsikringer i If. Ifs erhvervskunder forventes at respektere menneskerettighederne, arbejdstagerrettighederne og miljøet og at støtte kampen mod korruption.

ESG-rammeværktøjet er baseret på FN's Global Compact, som er et internationalt initiativ, der fokuserer på ti principper for bæredygtig forretningsdrift, hvad angår menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. ESG står for "Environmental, Social, Governance". If forventer nu af sine erhvervskunder, at de følger disse bæredygtige forretningsprincipper, hvis de vil forsikres hos If. 

Kristine Birk Wagner er Head of Underwriting for Ifs store erhvervskunder. Hun forklarer, hvorfor If har valgt at indføre ESG-værktøjet: 

- Som en del af Sampo Group har If været virksomhedsmedlem af FN's Global Compact siden 2019. Implementeringen af ESG, når vi tegner forsikringer, er et af de skridt, If har taget for at integrere bæredygtighed i vores forretningsaktiviteter. Det støtter også vores ambition om at bidrage aktivt til et mere bæredygtigt samfund. ESG-rammeværktøjet er objektiv og ens for alle virksomhedskunder. Vi følte, at den bedste måde at gribe det an på var at tage de samme bæredygtighedsprincipper i betragtning uanset virksomhedens forretningsområde og branche. 

For Ifs eksisterende og nye kunder betyder implementeringen af ESG i standarderne for tegning af forsikringer, at Ifs specialister vil indlede en dialog med de kunder, der ikke lever op til ESG-principperne, og at kunderne i sidste ende kan blive nødt til at finde et andet forsikringsselskab.  

- Vi forventer, at vores virksomhedskunder overholder FN's Global Compact, selvom de ikke selv er virksomhedsmedlemmer af initiativet. Vi ønsker at motivere vores kunder til og at støtte dem i at bevæge sig i retning af en mere ansvarlig forretningspraksis. Virksomhederne evalueres, før vi indleder et nyt kundeforhold eller før en kontraktfornyelse. Indtil videre har vi haft gode og åbne diskussioner med vores kunder, og ændringen er blevet godt modtaget, fortsætter Kristine Birk Wagner. 

Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting for Ifs store erhvervskunder

Det er ikke vores hensigt at prædike, men sammen med vores kunder at arbejde for en bedre fremtid.

Karoliina Laine har arbejdet med den interne implementering, hvor bæredygtighedsprincipperne er blevet integreret i Ifs eksisterende due diligence-proces for erhvervskunder. Relevante medarbejderne hos If er blevet undervist i principperne i FN's Global Compact, normbaseret forskning og virksomhedens nye ESG-rammeværktøj. 

- Vores medarbejdere er begejstrede for ændringen og er glade for, at If går forrest på dette område. Oprindeligt havde If fokus på store erhvervskunder, men rammen omfatter også mindre virksomheder, påpeger hun. 

Karoliina Laine, Network Manager

- For at vurdere, om erhvervskunder overholder principperne, modtager vi en ESG-bedømmelse for hver kunde fra en ekstern tjenesteudbyder. Vi har også oprettet interne ESG-vurderingsteams, der træffer beslutninger baseret på den eksterne tjenesteudbyders undersøgelser og bedømmelser og dialogen med kunden.  

Hvis der konstateres brud på principperne i FN's Global Compact, vil den pågældende erhvervskunde blive underrettet. Hvis erhvervskunden ikke ønsker eller ikke er i stand til at forbedre sin adfærd, kan kundeforholdet i sidste ende opsiges. 

- Brugen af en ekstern tjenesteudbyder giver garanti for en objektiv evaluering. Mulige problemer kan f.eks. vedrøre arbejdsvilkårene på en fabrik, utilstrækkelige foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller jordrettigheder i forbindelse med virksomhedens forretningssted. Vi benytter en tretrinstilgang afhængigt af kundens klassificering og bedømmelse: 

  1. trin: Vi overvåger kunden, men fortsætter kundeforholdet som normalt.
  2. trin: Betinget godkendelse, hvilket betyder, at vi beder kunden fremlægge yderligere oplysninger.
  3. trin: Vi beslutter ikke at indgå et forretningsforhold med en kunde eller at opsige forholdet inden næste kontraktfornyelse. 

Uanset hvad problemet måtte være, vil Karoliina og Kristine gerne understrege, at projektet først og fremmest handler om samarbejde:  

- Det er ikke vores hensigt at prædike, men sammen med vores kunder at arbejde for en bedre fremtid.  

Karoliina Laine

Karoliina Laine

Manager in International
Network Department, Espoo

Kristine Birk Wagner

Kristine Birk Wagner

Head of Underwriting
Industrial, København