"One Responsible If" - Undervisning i etik bliver en prioritet for alle medarbejdere 

I februar 2022 lancerede If et nyt obligatorisk undervisningsprogram for alle medarbejdere. Målet er at give alle medarbejdere en forståelse af, hvad ansvarlig virksomhedskultur og forretningspraksis indebærer, og hvad der forventes af den enkelte hos If.

Det nye obligatoriske program hedder One Responsible If, og temaet er ansvarlig virksomhedskultur og forretningspraksis. 

One Responsible If-programmet omfatter kurser i etik, bæredygtighed, fysisk sikkerhed og it-sikkerhed, beskyttelse af personoplysninger, indberetning af hændelser og mistanker, bekæmpelse af hvidvaskning af penge og af finansiering af terror samt interessekonflikter. 

– Ansvarlig forretningspraksis er grundlæggende for Ifs forretning, understreger Victor Kihlström, Head of Legal Operations hos If, og fortsætter:  

– Hos If har vi givet et langsigtet tilsagn om at være det mest omsorgsfulde forsikringsselskab på markedet. Omsorg betyder, at det ikke kun er os selv og vores kunder, der betyder noget for os, men at vi forstår vores rolle i samfundet. Mennesker og virksomheder betror os det, der er mest værdifuldt for dem og stoler på, at vi forvalter denne tillid. Hvis vi skal opfattes som en omsorgsfuld virksomhed, er vi alle nødt til at betragte vores ansvar på samme måde. For at nå dette mål har vi udarbejdet undervisningsprogrammet One Responsible If.  

Vores virksomhedsansvar vedrører den indvirkning, vores organisation har på samfundet, miljøet og økonomien

Victor Kihlström, Head of Legal Operations hos If

Alle medarbejdere skal gennemgå programmet én gang årligt. Nye medarbejdere vil modtage en invitation til programmet i løbet af de første dage af deres ansættelse. For at sikre, at der tages godt imod programmet, og at alle medarbejdere kan forstå det, er det tilgængeligt på de nordiske og baltiske sprog samt på engelsk.  

– One Responsible If-undervisningen vil blive gennemgået og opdateret årligt for at sikre, at vi har relevante og interessante kurser i lyset af en verden og et lovgivningsmiljø i forandring. Programmet suppleres med forskellige andre former for undervisning, afhængig af medarbejderens stilling og arbejdsopgaver. Programmet kan opfattes som en overordnet ramme, der skal sikre, at alle medarbejdere har samme grundlag inden for de vigtigste emner som etik og bæredygtighed, forklarer Hannele Sääksvuori, Compliance Officer hos If. 

Hannele Sääksvuori, Compliance Officer

God virksomhedsledelse og ansvarlig forretningspraksis  

If har valgt at give et langsigtet tilsagn om at være det mest omsorgsfulde forsikringsselskab på markedet. Definitionen af omsorg er ikke kun omsorg for virksomheden, dens medarbejdere og dens kunder, men også en forståelse af Ifs rolle i samfundet. 

– Vores virksomhedsansvar vedrører den indvirkning, vores organisation har på samfundet, miljøet og økonomien. I dette program vil alle medarbejdere i If-koncernen lære om vores vigtigste etiske og praktiske retningslinjer, og hvad der kræves af hver af os for at sikre, at vi i fællesskab får succes som "ét ansvarligt If" – "One Responsible If", uddyber Victor Kihlström. 

If anslår, at alle medarbejdere vil bruge ca. 2,5 timer på programmet. 

– Som medarbejdere hos If skal vi vide, hvad der forventes af os, konkluderer Katarina Rodell Zaar, som er Senior Legal Counsel hos If. 

Katarina Rodell Zaar

Katarina Rodell Zaar

Senior Legal Counsel,
Stockholm

Victor Kihlström

Victor Kihlström

Head of Legal Operations,
Stockholm

Hannele Sääksvuori

Hannele Sääksvuori

Compliance Officer,
Espoo