SBTi: Ambitiøse klimamål i overensstemmelse med videnskaben

Vi er alle nødt til at støtte op om overgangen til lavemissionsøkonomi. Derfor tilsluttede If i oktober 2021 sig Science Based Targets initiative (SBTi), som kræver, at vi opstiller ambitiøse og videnskabeligt baserede klimamål for If. Mere end 2.000 virksomheder og finansielle institutioner samarbejder allerede med SBTi om at reducere deres emissioner i overensstemmelse med klimavidenskaben, og nu er If en af dem. 

If har arbejdet på at reducere klimaemissionerne siden 2008, og vi har opnået en reduktion i CO2-udledningen fra vores egen drift på 59 % i denne periode. Vi forventer, at vores ambitiøse klimamål vil skabe en forstærkende effekt hos vores cirka 3.000 partnere i bil- og værkstedsbranchen og vores mere end 1.200 leverandører inden for skadeservice og genopbygning.  

- Vi ønsker, at vores indsatser skal have størst mulig effekt i forhold til at begrænse den globale temperaturstigning. Vi mener, at den mest ambitiøse måde at opnå dette mål er ved at tilslutte os SBTi, hvilket indebærer, at vi definerer klimamål, der er baseret på den nyeste klimaforskning, forklarer Ifs koncernchef, Morten Thorsrud. 

I 2020 håndterede If skadereparationer og genetableringer for mere end 16 milliarder SEK fordelt på mere end 560.000 køretøjsrelaterede skader og næsten 455.000 skader, relateret til boliger og ejendomme.  

- Vores samarbejdspartnere genbruger og reparerer reservedele, når det er muligt. Sidste år genbrugte If næsten 3.400 tons metal og plast i stedet for at anvende nye dele. Vi tror dog på, at vi kan gøre endnu mere. Derfor har vi tilsluttet os SBTi. Vi må alle bidrage til at opfylde Paris-aftalen, fortsætter Morten Thorsrud.  

SBTi-retningslinjerne for den finansielle sektor kræver, at finansielle institutioner som If inddrager investeringer, når de definerer deres målsætning.  

- Ifs investeringsportefølje på omkring 120 milliarder SEK, hvoraf mere end 6 milliarder SEK er investeret i grønne obligationer, repræsenterer størstedelen af Ifs samlede udledning af drivhusgasser. Nu vil vi opstille klimamål for at investeringsaktiviteterne er i overensstemmelse med Paris-aftalen. En indledende analyse af investeringsporteføljen viser, at If har et godt udgangspunkt – mere end halvdelen af porteføljen kan i øjeblikket kategoriseres som værende i overensstemmelse med Paris-aftalen, fortæller Ifs finansdirektør, Måns Edsman.  

De ambitiøse nye mål skal formuleres og godkendes inden for 24 måneder, efter at If har tilsluttet sig SBTi. If har indledt arbejdet med at afklare fremtidige investeringer og mål og definere milepæle for opfyldelsen af Ifs klimaambitioner.  

Science Based Target initiative

SBTi er et partnerskab mellem FN's Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP og Verdensnaturfonden (WWF). Målet er at fremme en ambitiøs klimaindsats i den private sektor ved at sætte virksomheder i stand til at opstille videnskabeligt baserede mål for reduktion af deres emissioner. 

Klimamålene skal defineres inden for to år og være i overensstemmelse med, hvad den seneste klimavidenskab vurderer, er nødvendigt for at opfylde Paris-aftalens mål og holde den globale opvarmning under 2 °C, og helst under 1,5 °C. 

Målene skal godkendes af SBTi og dække en periode på mindst 5 år og højst 15 år fra den dato, hvor målene bliver fremlagt. Milepælene frem mod opfyldelse af målene skal rapporteres og offentliggøres hvert år. 

Morten Thorsrud

Morten Thorsrud

CEO, 
Oslo

Måns Edsman

Måns Edsman

CFO,
Stockholm