If siger farvel til kunder, der ikke overholder bæredygtighedskrav

Efter If har indført bæredygtighedskrav i risikovurderingen af erhvervskunder, har flere virksomheder forbedret deres praksis for at efterleve FN’s Global Compact principper. Samtidig har If valgt at sige farvel til de kunder, som ikke kan efterleve principperne for god bæredygtig adfærd.

Siden slutningen af 2021 er næsten 700 af Nordens største forsikringsselskabs erhvervskunder blevet screenet for, i hvor høj grad de efterlever de globale bæredygtighedskrav i FN’s Global Compact program. De vedrører overholdelse af forpligtelser inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 

– Cirka 3 procent af de screenede kunder har en udfordring her. Langt de fleste klarer sig rigtig godt. Vi er i dialog med de få virksomheder, der har problemer, forklarer Kristine Birk Wagner, der er Head of Underwriting i Industri. 

If lancerede dette initiativ i efteråret 2021 for både nye og eksisterende erhvervskunder. Ifs mål er at tage ansvar for at påvirke sine kunder til at operere mere bæredygtigt og justere deres adfærd, hvis screeningen viser, at det er nødvendigt. Baseret på screeningsresultatet kan If også udpege de områder, hvor en virksomhed skal forbedre sin drift eller adfærd.  

Kristine Birk Wagner
Kristine Birk Wagner, Head of Underwriting at If Industrial

Forbedringer og enkelte opsigelser 

Kristine Birk Wagner forklarer, at initiativet har givet mere genklang i markedet, end If havde forventet.  

– Vi har oplevet stor opbakning til dette initiativ, både på brancheniveau og i vores dialog med kunderne. Vores kunder accepterer fuldt ud, at der stilles krav, og de fleste reagerer positivt, siger hun.  

Siden opstarten i efteråret 2021 er 677 erhvervskunder blevet vurderet og har efterfølgende fået en ESG-vurdering. I alt er 19 sager henvist til ESG-vurderingsteamet. Fem kunder har forbedret deres vurderingsresultat og er derfor ikke længere henvisningssager. En af virksomhederne har fået en betinget godkendelse, mens to kunder vil blive nægtet forsikring ved næste fornyelse, medmindre deres ESG-vurdering forbedres.  

De involverede virksomheder repræsenterer en bred vifte af brancher, blandt andet telekommunikation, sikkerhed, energi og teknologi.  

Den ønskede effekt  

Ifs koncernchef, Morten Thorsrud, siger om baggrunden for initiativet:  

– Vi tror på, at vi alle er en del af den løsning, som verden har brug for. Vi bruger vores position og vores kompetencer til at støtte vores kunder, og om nødvendigt hjælper vi dem gerne med at opnå en mere bæredygtig strategi og drift, siger han.  

– Vi tager vores deltagelse i FN's Global Compact alvorligt og arbejder aktivt for at implementere forpligtelser til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption i alle vores forretningsaktiviteter.  

Morten Thorsrud
If's Group CEO Morten Thorsrud

Alt i alt er If meget tilfreds med udviklingen og holdningerne hos kunderne på observationslisten.   

Det er faktisk præcis den holdning og den udvikling, vi ønsker at opnå ved at implementere initiativet. 

Kristine Birk Wagner