Ifs leverandører skal leve op til vores bæredygtighedskrav

Ifølge egne evalueringer overholder et flertal af Ifs leverandører og partnere vores bæredygtighedskrav.

If har omkring 5.000 partnere og leverandører i Norden, heraf mere end 4.000 inden for motor- og bygningsreparationer. If har arbejdet med indkøb i mere end 20 år, og vores bæredygtighedskrav til vores leverandører er reguleret i et adfærdskodeks for leverandører, der internt ofte omtales som "kodekset".

Vores adfærdskodeks for leverandører er baseret på de 10 principper i FN's Global Compact og de underliggende konventioner og erklæringer. Principperne dækker aspekter inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.  

I vinteren 2022 inviterede If 900 partnere og leverandører til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse (SAQ) med vægt på deres arbejde i henhold til leverandørkodekset.

Vores partnere besvarede spørgsmål om, hvordan de arbejder for at minimere affald, hvordan de opbevarer kemikalier og farlige stoffer, om de har deres egne bæredygtighedschefer, om de har skriftlige retningslinjer for bæredygtighed og andelen af arbejdsstyrken, der har midlertidig beskæftigelse. For blot at nævne nogle få.  

– Vi bruger due diligence-procedurer til at følge op på kodekset for at sikre, at det forstås og implementeres i vores partneres og leverandørers strategier og daglige drift, siger Odd Magnus Barstad, Head of Claims og medlem af Ifs Business Management Group.  

– Vi ønsker at skabe overblik og sikre en fælles forståelse og måde at arbejde på. SAQ var et naturligt udgangspunkt for at få indsigt og overblik.  

Odd Magnus Barstad
Odd Magnus Barstad, Head of Claims

Vil bidrage til en bæredygtig omstilling  

Halvdelen af de 900 SAQ-respondenter gennemførte hele undersøgelsen. Hvis man medregner svar fra uafsluttet undersøgelser endte 63 procent af respondenterne i en "grøn" undersøgelsekategori, hvilket betyder, at de opfylder alle krav i kodekset.  

– Det er første gang, vi sender sådan en undersøgelse ud for at evaluere, hvordan vores partnere arbejder med kodekset. Svarene giver os en god indikation af det igangværende arbejde, når det gælder bæredygtighed og etiske forhold i vores værdikæde, forklarer Odd  Magnus Barstad.  

– Nogle leverandører har givet svar, der placerer dem i kategorien "rød". Disse svar kan være baseret på misforståelser eller mangler, der bør afhjælpes. Vi arbejder fortsat tæt sammen om de svar, hvor leverandøren ikke har levet op til vores krav. Hvis vi opdager noget alvorligt, kan vi genoverveje, om vi skal samarbejde med denne leverandør i fremtiden, siger han.  

Nogle skridt foran den nye åbenhedslov  

I juli 2022 trådte en ny lov i kraft i Norge: Den norske åbenhedslov ('Åpenhetsloven'). Loven er baseret på internationale principper om ansvarlig virksomhed fra Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) og FN. Åbenhedsloven stiller krav til store virksomheder som If om at sikre, at vores leverandører har et godt fundament for bæredygtighed, respekterer menneskerettighederne og har rimelige arbejdsvilkår i forbindelse med produktion af varer og levering af tjenesteydelser.  

Offentligheden modtager oplysninger om, hvordan virksomheder håndterer og handler i forbindelse med overtrædelser i disse sager.  

Nina H. Torgrimsby
Nina H. Torgrimsby, Advokat hos If

– Mere end 97 procent af vores nordiske leverandører har underskrevet kodekset, og ved at få kodekset indarbejdet i vores aftaler var vi et par skridt foran denne lovgivning. Det gælder især partnere i vores skadeafdelinger og Group Services, hvor vi har en rigtig god og tæt opfølgning og struktureret rapportering, siger Nina H. Torgrimsby, der er advokat hos If.  

– Det vil vi nu overføre til hele organisationen. Vi vil også arbejde videre med due diligence-processen og uddannelse af de medarbejdere, der har et særligt ansvar for bæredygtighed, siger hun.  

– Med mere end 4.000 leverandører af motor- og bygningsreparationer kan vi skabe en bæredygtig forandring, hvis vi guider vores partnere i den rigtige retning, slutter hun.