En hilsen fra koncernchefen

Efter to års pandemi håbede og troede mange af os, at 2022 ville blive et "normalt" år. Men ikke meget har været normalt, og 2022 bød på mange overraskelser samt nogle uventede drejninger.  

Det var en brutal start på året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Men midt i al tragedien var det hjertevarmende at se, hvordan vores medarbejdere gjorde, hvad de kunne for at hjælpe både kunder, der var der, da krigen brød ud, og også vores erhvervskunder med aktiviteter i de berørte lande.

Omsorgen for krigens ofre er også fortsat hele året, bl.a. med vores medarbejder-donationsordning. If valgte at doble donationerne til velgørenhedsorganisationer, der hjælper befolkningen i Ukraine, og ved årets udgang havde vi tilsammen doneret mere end 4 millioner svenske kroner.  

Et andet initiativ, som jeg er særlig stolt af fra sidste år, er, at vi gjorde store fremskridt med at implementere bæredygtighed i vores risikovurdering. Vi forventer, at vores erhvervskunder overholder principperne i FN's Global Compact, som omfatter indsatser inden for grundlæggende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Vi har nu vurderet næsten 700 erhvervskunder og sikret, at de overholder disse standarder.  

Jeg er virkelig stolt af vores fælles resultater i løbet af 2022 og ser frem til mere i samme stil i dette år

Morten Thorsrud, Koncernchef i If

Godt lederskab har altid været afgørende for os i If, men i en verden, hvor tingene hurtigt ændrer sig omkring os, bliver dette stadig vigtigere.

Vi ønsker, at vores ledere er godt rustede til at træffe de rigtige beslutninger sammen med deres teams – med kundeperspektivet for øje. Samtidig er det vigtigt for os, at alle vores medarbejdere føler sig trygge og inkluderede.

For at kunne guide vores ledere i disse aspekter, besluttede vi at skabe fire vejledende principper, der hjælper os med at opbygge tillid, skabe en stærk kultur og sikre, at If er en inkluderende og engagerende arbejdsplads.

I oktober 2022 lancerede vi programmet If Leadership Compass for vores 1.000 ledere, som forløber over ni måneder. Dette er en betydelig investering, der vil gøre det muligt for vores ledere at støtte og motivere deres teams på en måde, der bidrager til vores fælles kurs og opfyldelsen af Ifs strategi og vision.  

Et af vores ledelsesprincipper er, at "det hele handler om mennesker", fordi det er summen af de indsatser, vores medarbejdere gør hver dag, som gør If bedre. Vi er som bekendt bedst, når vi er sammen, og det blev endnu tydeligere sidste år.

Glæden ved at vende tilbage til vores kontorer var enorm, og jeg er glad for, at vores kontorer igen summer af liv. Det har taget tid at finde den rette balance mellem at arbejde på kontoret og arbejde hjemmefra, men der er ingen tvivl om, at vi samarbejder bedst, når vi mødes ansigt til ansigt. Det er der, vi bygger videre på vores stærke If-kultur og skaber de bedst mulige betingelser for endnu bedre samarbejde i hele virksomheden.  

Jeg er virkelig stolt af vores fælles resultater i løbet af 2022 og ser frem til mere i samme stil i dette år. Sammen vil vi fortsætte indsatserne for at realisere vores ambition om at bidrage aktivt til et mere bæredygtigt samfund.  

Morten Thorsrud
Koncernchef i If