Lederudvikling med vægt på trivsel og mennesker

Hos If skal vores ledere understøtte en kultur, der får den enkelte medarbejder til at føle sig tryg og inkluderet, så alle virkelig kan blomstre. Tusind ledere fra hele If har begivet sig ud på en ni måneder lang rejse for at udvikle deres lederevner.

Vores ledere spiller en nøglerolle i at skabe et trygt arbejdsmiljø, og for at støtte og styrke vores medarbejdere har lederne brug for viden og færdigheder til at blive endnu bedre i deres roller. I 2022 etablerede vi Leadership Compass Program i If for at udvikle vores ledelseskultur. Leadership Compass Program tilbyder en platform, hvor ledere kan reflektere over og udvikle deres personlige læringsrejse om ledelse.  

– Med det obligatoriske lederprogram retter vi fokus på den type lederskab, som er vigtigst for Ifs udvikling, siger Anna Lundquist, der er Head of People Strategy and Development.  

Anna Lundquist
Anna Lundquist, Head of People Strategy and Culture

Coaching og workshops  

Programmet blev lanceret ved lokale kick-offs otte steder i Norden og Baltikum i oktober 2022. Tusind ledere fra mange forskellige ledelsesniveauer i If deltager.  

– For at blive en endnu mere omsorgsfuld og inkluderende virksomhed for vores kunder og vores medarbejdere, skal vores ledere have en dyb forståelse for, hvordan de bidrager til udviklingen af If fremover, siger Anna Lundquist.  

Programmet fortsætter med workshops i 2023. Hver enkelte leder får også sine egne coaching-sessioner med en professionel coach.  

– En leders evne til at skabe tillid, motivere og skabe trygge rammer er vigtig for at opbygge vinderteams, forklarer Anna Lundquist.  

Et kompas der guider lederne  

The Leadership Compass består af fire vejledende principper og fokuserer på aspekter som:  

  • skabe et inkluderende og inspirerende arbejdsklima 
  • sætte en tydelig retning
  • styrke samarbejder
  • evne at se tingene fra forskellige perspektiver 

Ifs Head of DEI (Diversity, Equity and Inclusion), Ran Lavie, beskriver programmet som en række praktiske principper, som ledere kan bruge i deres daglige arbejde. For at de kan yde deres bedste i nutidens usikre og tvetydige miljø, har ledere brug for færdigheder, der adskiller sig fra dem, der tidligere gav dem succes:  

– Vi ønskede at skabe et kompas, der virkelig adresserer de udfordringer, vi står over for. Kompasset består af et praktisk sæt principper, som ledere kan bruge i deres daglige arbejde. Det handler i høj grad om at gøre det muligt for mennesker og teams at komme i kontakt med hinanden, samarbejde, turde sætte spørgsmålstegn ved det eksisterende og tage ansvar til at skabe noget nyt, der kan tage os videre, siger han.  

Medarbejdere er nøglen til fremtidig succes

Et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø fremmer psykologisk sikkerhed, som giver medarbejderne mulighed for at være sig selv og føle sig trygge, når de bidrager med deres unikke perspektiver og ideer.  

Dette fører til mere kreativ og innovativ problemløsning. I sidste ende vil et godt arbejdsmiljø gavne organisationens overordnede succes.  

– Vi ser Leadership Compass Program som en del af vores kulturelle udvikling hos If. Det er op til den enkelte hele tiden at udforske, lære og udvikle, hvordan vi kan bilve endnu bedre i vores respektive roller hos If, siger Anna Lundquist.  

De 4 principper i Leadership Compass: 

  1. Make it all about people
  2. Empower through direction
  3. Enhance collaboration
  4. Take an outside-in perspective