Lige løn til vores medarbejdere

Lønninger analyseres for at sikre, at alle medarbejdere får lige løn for det samme arbejde.

Det er vigtigt at tale om ligestilling, men det er endnu vigtigere at sikre ligestilling. Vi betragter vores årlige lønanalyse som et sundhedstjek, der skal sikre, at vores ansatte får lige løn for det samme (eller tilsvarende) arbejde. Som virksomhed investerer vi ressourcer og bruger meget tid på at gennemføre en komplet lønforskelsanalyse af 7.200 medarbejdere i If i hele Norden.

Vores første nordiske ligelønsanalyse blev gennemført i 2020, og den samme proces blev gentaget i 2021. Nu er Sara Palm og Vanda Tönnesen, der er Group Compensation & Benefits Specialists hos If, gået sammen med HR og ledere for at gennemgå medarbejdernes løn igen.  

– Ifs jobprofiler, som alle medarbejdere er tildelt, er grundlaget for vores strukturerede lønanalyse, forklarer Sara Palm. 

Identifikation af forskelle  

Resultatet af analysen er en kategorisering, der gør det muligt at identificere lønforskelle, som skal undersøges nærmere. En undersøgelse kan vise, om der er logiske forklaringer på en lønforskel, såsom forskelle i erfaring, uddannelse, kompetence, markedsværdi eller præstation. Målet er ikke at fjerne alle lønforskelle, men ved at identificere forskelle og analysere dem kan vi få øje på de lønforskelle, der ikke har nogen rimelig forklaring.  

– HR er involveret, hvilket hjælper os med at forstå årsagerne til lønforskelle i organisationen. De fleste af forskellene er legitime og kan forklares, siger Vanda Tönnesen.  

Hvis der ikke er nogen klar grund til lønforskellen, bør forskellen fjernes, således at der skabes lige løn for samme arbejde. Vanda Tönnesen fortsætter:  

– Formålet med processen er at identificere enhver form for lønforskel, der kan være tegn på mulig forskelsbehandling – fx på grund af køn. En ligestillingskultur, hvor alle værdsættes for deres arbejde og behandles retfærdigt, også når lønnen aftales, er en kultur, hvor folk trives. Vi gennemfører denne analyse med stolthed og entusiasme.  

Et lavt antal sager 

Hidtil har der blandt vores 7.200 medarbejdere i Norden kun været et lille antal sager hvert år, hvor forskellene ikke med rimelighed kunne forklares. Omkring to tredjedele af sagerne vedrørte kvindelige ansatte, og en tredjedel vedrørte mandlige ansatte.  

– Hvis vi ikke kan forklare, hvorfor vi betaler forskellig løn for sammenlignelige job og præstationer, justerer vi den lavere løn efter vores HR-processer og reguleringen i de enkelte lande, siger Sara Palm.  

Næste år vil den fælles proces blive udvidet til også at omfatte Baltikum.