Viden fra naturkatastrofer anvendes forebyggende

Med eget ’Natural Hazards Competence Center’ kan If bedre forstå risici og hjælpe kunderne til at reducere omfanget af skader, hvis alvorlige hændelser indtræffer.

Næsten hver dag sker der en oversvømmelse, en storm eller en naturkatastrofe et sted i verden. Som internationalt forsikringsselskab med globale kunder har If ofte tilfælde, hvor kunder bliver berørt, hvad enten det er en oversvømmelse i Europa eller en storm i Mellemamerika.

Fordi vi har kunder over hele verden, arbejder vi aktivt med nat-haz

Fredrik Holmqvist

Han bruger forkortelsen for "natural hazards", som er velkendt blandt risikoingeniører, der arbejder inden for dette felt. Fredrik Holmqvist er Head of Property Risk Management Services, både i Danmark og internationalt. 

Vil reducere skadesomfanget

Målet med Ifs Natural Hazards Competence Centre er at øge ekspertisen inden for naturkatastrofer og hjælpe vores kunder, så de bedre kan forebygge og reducere risiko.

Med eget fagmiljø er det nemmere at få overblik over hændelser, indsamle information og dermed give mulighed for dybdegående risikovurdering af kunders sårbarhed for naturkatastrofer.   

Fredrik Holmqvist
Fredrik Holmqvist, Head of Property Risk Management Services i Danmark og internationalt.

– Hvis en kunde bygger en ny fabrik, kan vi kortlægge risikoen for naturkatastrofer på det pågældende sted. Vi kan vurdere risikoen for oversvømmelser, og vi kan hjælpe med virksomhedens kontinuitetsplaner for, hvordan de bør forberede sig og handle både under og efter en nødsituation. Forebyggelse kan integreres i anlæggets konstruktion, forklarer Fredrik Holmqvist.  

– Byer udvides over hele verden og der bygges mere på steder på knap så gunstige steder. Folk kan lide at bo, hvor der er varmt, men disse områder kan også være sårbare over for orkaner og tyfoner. Vi kan godt lide at bo tæt på vandet, men det er også her, at vi udsættes for oversvømmelse og blæsevejr, siger han.  

- En anden stor trend, der indebærer risiko inden for nat-haz, finder vi i den grønne omstilling. De solcelle- og vindmølleparker, der er nødvendige for denne omstilling, er ofte placeret i områder med risiko for naturkatastrofer. Energisektoren skal bygge og sikre disse anlæg på en god måde, og i forsikringsbranchen har vi en vigtig viden om dette til at understøtte sikker konstruktion og drift. 

Forebyggelse kan reducere miljøpåvirkningen

At hjælpe vores kunder med at forebygge naturkatastrofer betyder også at reducere potentielle miljøkonsekvenser som følge af ødelagte bygninger og udstyr, for ikke at tale om skaderne på mennesker og nærmiljø.  

– Der er ikke meget, vi kan stille op mod de voldsomme naturkatastrofer, men mindre hændelser forårsager også skade. For eksempel kan en transformer, der ikke er ordentligt forankret, vælte som følge af vibrationer fra et jordskælv og derved forstyrre produktionen og den lokale energiforsyning. Hvis vi kan identificere disse risici og hjælpe kunderne med at forberede sig bedre, så kan skader forebygges eller minimeres, forklarer Philip Preston, der er risikoingeniør i den danske afdeling.   

Philip Preston
Philip Preston, Risk Engineer, Danmark

– Klimaforandringerne vil få betydelige konsekvenser og de kommer til at påvirke vores kunder. Kunderne må i endnu højere grad forberede sig og udarbejde gode beredskabsplaner. I If kan vi lære vores risikoingeniører, hvad de skal være opmærksomme på, når de undersøger kundernes anlæg. Det er nyttige både for kunderne og for lokalsamfundene.