Niveauet hæves for ansvarlige investeringer


I 2023 implementerede If en ny politik for ansvarlige investeringer. Politikken udvider omfanget af de ansvarlige investeringsprocesser.

If investerer kraftigt for at sikre den langsigtede finansielle stabilitet, der er nødvendig for at opfylde vores forpligtelser over for vores kunder under alle mulige omstændigheder. Pr. december 2023 har vi finansielle investeringer på ca. 120 mia. SEK.

- Det er en vigtig del af vores bæredygtighedsarbejde at sikre, at vi investerer ansvarligt og bruger vores finansielle muskler til at handle korrekt, siger Måns Edsman, CFO i If og formand for Ifs Investment Control Committee (ICC).

If ønsker at anerkende og afbøde de negative indvirkninger af vores investeringsaktiviteter på miljøet og samfundet. Derfor har vi indarbejdet bæredygtighed i vores investeringsaktiviteter, og virksomhedens investeringsbeslutninger tager ikke kun hensyn til finansielle aspekter, men også bæredygtighedsfaktorer samt de dermed forbundne risici.

ESG-integration og negativ screening

Ansvarlig investering er en tilgang til forvaltning af aktiver, der sikrer, at miljø, sociale forhold og governance (ESG) indgår i investeringsanalyser, beslutningstagning og rapportering. Dette omfatter integration af ESG, hvor bæredygtighedsrisici og -muligheder indgår i investeringsanalysen. Ifs tilgang omfatter også screening, så der ikke investeres i selskaber, som opererer i sektorer, der anses for at involvere bæredygtighedsrisici og forårsage negativ indvirkning på miljøet og samfundet.

- Vi investerer for eksempel ikke i selskaber, som producerer kontroversielle våben som nukleare eller kemiske våben, eller i voksenunderholdning. Der kan i nogle tilfælde gøres undtagelser, hvis selskabet har en troværdig strategi for omstilling til en mere bæredygtig forretningsmodel, forklarer Måns Edsman.

Normbaserede undersøgelser og aktivt ejerskab

If forventer, at de virksomheder, vi investerer i, overholder menneskerettighederne, arbejdstagerrettigheder, antikorruption og miljø. Når der planlægges nye investeringer, undersøges mulige overtrædelser af internationale normer og standarder, såsom FN's Global Compact og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, hos de potentielle virksomheder, der investeres i. Der foretages normbaserede undersøgelser til at vurdere, om virksomheder overholder disse normer og standarder. Data leveres af en ekstern udbyder. Hvis der er mistanke om problemer i et potentielt selskab, der investeres i, gennemføres der en undersøgelse.

Virksomheder, der ikke overholder disse normer og standarder, bliver generelt ikke godkendt til investering, medmindre virksomheden gennemfører tilstrækkelige foranstaltninger til at forhindre overtrædelsen. Hvis der opdages potentielle eller bekræftede normbrud, analyseres hændelsen, og der træffes foranstaltninger i henhold til hændelsens alvor og omfang.

Foranstaltningerne kan omfatte aktivt ejerskab, f.eks. at arbejde aktivt med selskabet, direkte eller via samarbejde. Som en sidste udvej kan investeringen sælges, hvis virksomheden ikke iværksætter korrigerende foranstaltninger inden for en rimelig tid.

Det er vigtigt at sikre, at Ifs investeringer ikke støtter kontroversielle virksomheder, men If foretager også i stigende grad investeringer i grønne og ansvarlige virksomheder. Hidtil har If investeret mere end 15 mia. SEK i grønne obligationer og mere end 2 mia. SEK i bæredygtigheds- og bæredygtighedsrelaterede obligationer. Det svarer til omkring 14 procent af den samlede portefølje.

- At hæve niveauet for ansvarlige investeringer gør det muligt for If at bruge sin økonomiske indflydelse til at fremme vores ambitioner for bæredygtighed. Dette har resulteret i sunde investeringer med mindre risiko i forhold til omdømme og lovgivningsmæssige rammer. Man kan sige, at If gør det godt ved at gøre det rigtige, konkluderer Måns Edsman.