Sådan fik en modig kunde os til at bryde et globalt tabu

Photo: Are Næsset

Vi var spændte, da en global kunde bad om vores hjælp med en intern kampagne, der skulle skabe mere opmærksomhed og åbenhed omkring mental sundhed. Sammen fandt vi en ny måde at kommunikere et vigtigt budskab på, så det nåede ud globalt.

Scatec er en førende producent af vedvarende energi med omkring 700 medarbejdere, der repræsenterer næsten 50 nationaliteter i 23 lande i Europa, Afrika, Asien og Sydamerika. Virksomhedens ambitioner med hensyn til mangfoldighed, lighed, inklusion og tilhørsforhold overskrider definitivt grænser.

Behov for eksperthjælp

"Vi ønskede at skabe opmærksomhed, mindske stigmatisering og bidrage til bedre mental sundhed og psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen gennem en intern kampagne. Vi kontaktede If for at få eksperthjælp. Psykologisk hjælp er inkluderet i Scatecs medarbejderes sundhedsforsikring, og vi ville gerne se, om det kunne bidrage til at øge bevidstheden for alle vores medarbejdere globalt," forklarer Marianne Carpenter, der er Global Lead for Learning & Development hos Scatec.

Det har været en meget glædelig overraskelse at arbejde sammen med en leverandør, der kræver mere og tør tænke ud af boksen.

Marianne Carpenter

Marianne Carpenter var ansvarlig for kampagnen sammen med sin kollega Raquel Araujo, der er Senior Communications and Public Affairs Manager.

"Vi ønskede at kombinere bevidsthed, personlige fortællinger og ressourcer ved at lave et robust supportnetværk, skabt af vores egne kolleger. Vores topledelse var personligt involveret i initiativet, og en af vores ledere fortalte os modigt om sin personlige mentale sundhedsrejse", fortæller Raquel Araujo.

Drevet af dybtfølt motivation

For Ifs assurandør Janne Moen betød forespørgslen start på et spændende samarbejde med Thomas Tobro Wøien, der er chefpsykolog i If Forsikring.

"Forespørgslen var usædvanlig, men vi blev rørt af dens dybtfølte motivation: At fjerne stigmatiseringen og hjælpe medarbejderne til at styrke deres mentale sundhed. Vi ved, at mentale sundhedsproblemer er den næststørste årsag til sygefravær på arbejdet i Norden. Derfor har vi arbejdet tæt sammen med Scatec. Det har været lærerigt for begge parter", forklarer Thomas Tobro Wøien.

Livestreaming og lokale drøftelser

If udviklede to webinarer for Scatec – et for linjeledere om, hvordan de øger den psykologiske sikkerhed og støtter deres medarbejdere, og et for medarbejderne om, hvordan de kan håndtere psykiske udfordringer, og hvordan de kan støtte hinanden på arbejdspladsen.

"Kampagnen kørte i en måned med en række aktiviteter i flere kanaler. Med If involveret startede vi med en masterclass for linjeledere. Så livestreamede vi en learn@lunch-session for alle medarbejdere, som blev efterfulgt af lokale drøftelser", forklarer Marianne Carpenter.

Mental sundhed påvirker alle

Feedback fra positivt overraskede ledere og medarbejdere verden over afslører, at der er blevet brudt tabuer.

”Det er ret almindeligt at tale om mental sundhed i de nordiske lande og dele af Europa. I andre dele af verden er der dog en stigmatisering knyttet til mental sundhed, og det er fortsat et tabuemne. Vi har fået at vide, at det var tåbeligt at have en ekspertsnak om mental sundhed på samme måde som fysisk sundhed – som noget, vi alle har, og som der skal tages hånd om. Ifs ekspert var opmærksom på at tale i enkle vendinger og dermed afmystificere mental sundhed, og det viste sig at være en nøgle til succes", forklarer Raquel Araujo.

Styrkelse af medarbejderne

Ifs chefpsykolog er imponeret over Scatecs dedikation.
"Scatec producerer strøm, men de styrker også deres medarbejdere. Deres systematiske tilgang til forebyggende mental sundhed og på at skabe en arbejdsplads med psykologisk tryghed er et godt eksempel til efterfølgelse. Ledere, der træder frem med deres historier, styrker budskabet, nedbryder barrierer og gør det lettere for andre at stå frem og vise deres egen sårbarhed”, siger Thomas Tobro Wøien.

Ifs assurandør Janne Moen er enig:
"Dette er et unikt pilotprojekt, og det er også en virkelig god måde for os at lære mere om behovene hos vores erhvervskunder", siger hun.

If indsamler denne type erfaringer i et læringshub for vores kunder for at hjælpe endnu flere virksomheder og medarbejdere.

Fakta

  • I de nordiske lande er mentale sundhedsproblemer den næststørste årsag til sygefravær på arbejdet.
  • Arbejde er godt for vores mentale sundhed. Det giver os struktur i dagligdagen og en følelse af at høre til.
  • Ved almindelige psykiske problemer som angst og depression kan det være en vigtig del af helbredelsesprocessen at blive på arbejde med støtte.
  • Psykologisk tryghed bidrager til mere produktive teams og mere engagement.
  • Psykologisk tryghed er forbundet med bedre mental sundhed, mindre oplevet stress og færre sygedage.
Mental sundhed påvirker alle

Når vi normaliserer samtaler om mental sundhed, skaber vi en kultur, der fremmer trivsel og hjælper medarbejderne til at føle sig værdsat. Dette har så igen en positiv indvirkning på den samlede sundhed i vores organisation. Vi ønsker at have en inkluderende kultur, hvor enhver tager deres hele selv med på arbejde.

Karianne Kristiansen SVP People & Organisation