Genopbygning på en grønnere og mere bæredygtig måde

Odd Magnus Barstad, Nordic Head of Claims og Line Gjengedal Ruud, Head of Large, Complex & International Claims at If

En trang til pizza startede den brand, der ødelagde en kombineret beboelses- og kontorbygning i den norske by Sandefjord. If Forsikring omdannede lokalerne i Sandefjord til et pilotprojekt for vores nye, mere bæredygtige måde at genopbygge på for fremtiden.

Det begyndte med et måltid i december 2021: En sulten lejer tog en frostpizza ud af emballagen, lagde den på en rist og lagde den tomme emballage på kogepladen. Han drejede på knapperne på komfuret – men måske for hurtigt, for han bemærkede ikke en fatal fejl: Han havde tændt for den ene kogeplade i stedet for ovnen.

Han skyndte sig ud ad døren for at foretage nogle hurtige indkøb, men inden han nåede tilbage, var katastrofen allerede i gang i køkkenet. Flammerne fra den brændende pizzaemballage havde spredt sig til resten af lejligheden, og den voldsomme brand udviklede sig hurtigt og forårsagede store skader på bygningen.

Pilotprojekt for en ny periode

I dag er der travlhed på byggepladsen med folk, der sætter beboelsesejendommen i stand for at få den tilbage til sin oprindelige stand. Men noget er anderledes. Bygningen er omfattet af Ifs nye politik Bæredygtigt byggeri, som gør det endnu nemmere at genopbygge beskadigede ejendomme på en bæredygtig måde.

Under genopbygningen, hvor der anvendes massivt træ, vil bygningen blive tilsluttet fjernvarme, og der monteres solpaneler på taget. Derudover implementeres der også en række enkle bæredygtighedsforanstaltninger, såsom installation af automatiske vandhaner på toiletterne.

construction site.
Photo: Kilian Munch

”Fjernvarme er det, vi har de største forventninger til. Vi har ikke nogen tidligere erfaringer med det, men det fremstår som en fornuftig og sikker måde at opvarme bygninger på”, siger den ene af de to ejere af bygningen i Sandefjord, Ole Arvesen.

Råd og støtte

Gennem Bæredygtigt byggeri yder If konkret rådgivning, vejledning og økonomisk støtte til bæredygtige tiltag i genopbygningsarbejdet efter større skader på erhvervsbygninger. Dette er baseret på certificeringsmodellen BREEAM-NOR. Certificeringen er Norges mest anvendte miljøcertificeringssystem for bygninger.

Den norske byggeforsikring Super for erhvervsbygninger har nu Bæredygtigt byggeri som en del af sin dækning. Det indebærer rådgivning og økonomiske bidrag til bæredygtige foranstaltninger i genopbygningen ved omfattende skader, f.eks. efter brand.

Bæredygtigt byggeri gælder, når en bygning har en skadesgrad på 50 procent eller mere eller har skadesomkostninger på mere end 10 millioner norske kroner. Her vil If sammen med kvalificerede eksterne rådgivere og samarbejdspartnere yde råd, vejledning og støtte til foreslåede bæredygtighedsforanstaltninger relateret til skaden for op til 3 millioner kroner.

"Når vi ved, at næsten 40 procent af verdens energirelaterede udledning af drivhusgasser er relateret til opførelse og drift af bygninger, ved vi også, at enhver bæredygtig bygningsorienteret foranstaltning vil bidrage til en faktisk reduktion af den samlede udledning", siger Odd Magnus Barstad, Nordic Head of Claims hos If.

En økonomisk gulerod er vigtig, hvis vi skal nå vores klima- og miljømål i tide, og her spiller bank, finans og forsikring en afgørende rolle

General Manager Katharina Th. Bramslev

Positivt initiativ

Det norske Green Building Council arbejder for at gøre bæredygtighed til et naturligt valg inden for bygge-, anlægs- og ejendomssektoren og administrerer BREEAM-certificeringen i Norge.

General Manager Katharina Th. Bramslev er meget begejstret for Ifs initiativ:

  • "En økonomisk gulerod er vigtig, hvis vi skal nå vores klima- og miljømål i tide, og her spiller bank, finans og forsikring en afgørende rolle", siger Katharina Th. Bramslev.

Line Gjengedal Ruud, der er Head of Large, Complex & International Claims hos If, tilføjer:

  • "Med vores mangeårige erfaring og viden om erhvervsbygninger har vi i et unikt udgangspunkt for at give vores erhvervskunder konkret rådgivning, vejledning og assistance til at implementere bæredygtige foranstaltninger i forbindelse med genopbygning efter skader."

Under genopbygningsprocessen modtager virksomheden dokumentation for de opnåede BREEAM-resultater samt en beregning af reduktionen af bygningens CO2-aftryk.

(Lagerbygninger, industribygninger og landbrugsbygninger er i øjeblikket ikke omfattet af politikken for Bæredygtigt byggeri).

Dette er BREEAM

BREEAM-familien af certificeringsordninger ejes af Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien.

BREEAM har lokale tilpasninger i mange lande og er en udbredt miljøcertificering for nye bygninger og større renoveringer. Det norske Green Building Council administrerer BREEAM-NOR, som er den norske version af BREEAM til nye bygninger og renoveringer, og vil snart også administrere BREEAM-In-Use, som gælder for eksisterende bygninger.

Når en bygning opføres efter BREEAM-standarden, har projektet kvaliteter, der går videre end minimumskravene i bygningsreglementet, og der er taget hensyn til værdier, som samfundet lægger vægt på.

En bygning kan certificeres på fem niveauer: Bestået, God, Meget god, Fremragende og Enestående. For hvert niveau øges bygningens bæredygtighedsniveau.