Kortsigtede klimamål for If Forsikring godkendt af SBTi

– Vi ønsker, at vores mål skal have så stor indvirkning som muligt. Ved at opstille videnskabeligt baserede mål og inkludere frivillige reduktionstiltag for vores skadesudbedringer håber vi at kunne være et eksempel, som andre forsikringsselskaber vil følge, siger koncernchef Morten Thorsrud.

If Forsikrings klimamål blev godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi) lige før udgangen af 2023, og If sluttede sig dermed til mere end 4.000 virksomheder verden over, der har fået deres klimamål godkendt af den anerkendte, internationale bæredygtighedsorganisation.

If tilsluttede sig SBTi i 2021, og koncernchef Morten Thorsrud har afventet godkendelsen med spænding.

– Klimaforandringer er et spørgsmål af global betydning. Vi ønsker at gøre vores del og støtte omstillingen ved at sætte ambitiøse og videnskabeligt baserede mål, som er i overensstemmelse med Paris-aftalen. SBTi-godkendelsen er en vigtig milepæl på denne rejse, siger Morten Thorsrud.

Opstilling af frivillige mål for skadebehandling

Ifs investeringsportefølje på omkring 120 mia. SEK udgør størstedelen af Ifs samlede udledning af drivhusgasser. Som finansiel institution er If forpligtet til at sætte mål for virksomhedens investeringer. If valgte at gå et skridt videre med sit engagement og opstillede også mål for sine skadebehandlingsaktiviteter, selv om der ikke er et krav om det.

– Vi kan gøre en vigtig forskel ved at kræve af de leverandører, vi bruger, at de arbejder ambitiøst med bæredygtighed – for eksempel ved at mindske materialeforbruget og ved at reparere og genbruge i stedet for at bruge nye dele. Det er derfor vi også ønsker at lade skadesudbedringer indgå i vores målsætninger, siger Morten Thorsrud.

– Skadebehandling er kernen i vores forretning. Vi køber materialer og ydelser for mere end 16 milliarder SEK om året og håndterer mere end en million skader inden for bil- og bygningssegmentet. Det er her, vi indirekte har en væsentlig del af vores emissioner, og naturligvis kan vi gøre en forskel ved at opfordre vores leverandører til selv at sætte ambitiøse klimamål, siger Morten Thorsrud.

If's Head of Sustainability, Philip Thörn, er enig.

– Ved aktivt at kræve innovative løsninger, ressourceeffektivitet, gennemsigtighed og ansvar hos vores leverandører tilstræber vi at minimere vores negative indvirkning og stimulere til bæredygtig produktion og forbrug, forklarer Philip Thörn.

Disse mål er fastsat af If:

Scope 1: Direkte energi

Reduktion af udledningerne med af 42,5 % inden 2030

If's udledninger i dette scope kommer fra firmabiler. If vil nedbringe udledningerne fra 132 tons CO2e i basisåret 2020 til 69 tons i 2030 ved f.eks. at erstatte benzin- og dieselbiler med elbiler.

Scope 2: Indirekte energi

Reduktion af udledningerne med af 42,5 % inden 2030

Udledningerne fra brugen af el, varme og køling i If's kontorer vil blive reduceret fra 1.488 tons CO2e i basisåret 2020 til 863 tons CO2e i 2023. Det skal ske ved at skifte til grøn fjernvarme på vores Helsinki-kontor og bruge vedvarende elektricitet i vores baltiske kontorer.

Scope 3: Andre indirekte emissioner

Scope 3 omfatter 15 emissionskategorier. For den finansielle sektor er investeringer den eneste obligatoriske kategori. If har tilføjet nedbringelse af emissioner fra indkøbte materialer og tjenesteydelser.

Investeringer udgjorde 433.000 tons CO2e af Ifs udledninger i 2020*. If forpligter sig til at opnå videnskabeligt baserede mål inden for erhvervslån, børsnoterede aktier og obligationer senest i 2027 og 2028 fra 2020**. If anvender temperaturvurdering til opstilling af mål relateret til børsnoterede aktier og obligationer:

  • If forpligter sig til at tilpasse 89 % af temperaturscoren for scope 1 + 2-porteføljen efter den investerede værdi inden for de børsnoterede aktier og obligationer fra 2,52 °C i 2020 til 2,04 °C i 2027.

Indkøbte materialer og tjenesteydelser fra skadebehandling forårsagede udledning af næsten 90.000 tons CO2e i 2020. Siden 2020 har alle leverandører inden for skadebehandling skulle overholde Ifs adfærdskodeks for leverandører. If har på frivillig basis fastsat SBTi-mål for leverandørers engagement inden for køb af materialer og tjenesteydelser for at nedbringe udledningerne fra skadebehandlingsaktiviteter:

  • If har besluttet, at 30 % af sine leverandører, baseret på udgifter til indkøb af materialer og tjenesteydelser skal have videnskabeligt baserede mål inden 2028.

Om videnskabeligt baserede mål

Science Based Targets-initiativet er et partnerskab mellem FN's Global Compact, World Resources Institute, Verdensnaturfonden (WWF) og CDP.

Initiativet driver ambitiøs klimaindsats i den private sektor. Målene er ’videnskabeligt baserede’, hvis de er i overensstemmelse med, hvad den nyeste klimavidenskab anser for nødvendigt for at opfylde målene i Paris-aftalen.

* Finansierede udledninger under scope 1 og 2 for egenkapital og faste indtægter.

** If anvender temperaturvurdering for børsnoterede aktier og obligationer og Sectoral Decarbonisation

Approach (SDA) for erhvervslån i fast ejendom.

En komplet liste over If's investeringsmål findes på: https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action.